Big_loader_ajax

Aktuality

26.03.2021

Proč EU Nord Stream 2 k zajištění dodávek plynu nepotřebuje?

Otázka plynovodu Nord Stream 2, který je nyní již z 94 % hotov, vzbuzuje významné mezinárodní napětí. Ačkoliv se jedná o komerční projekt, jeho dopady jdou nad rámec ekonomické sféry. Plynovod...

18.03.2021

Jak budou fungovat "Covid Pasy"?

Covid pas (v návrhu Evropské komise také jako „Digitální zelený certifikát“) by měl usnadnit na základě potvrzení o očkování, testování nebo prodělání covidu-19 volný pohyb v EU.

17.03.2021

Vysvětlení mého hlasování ze 8. - 12. března

Pro co a jak jsem hlasoval na únorovém plenárním zasedání?

15.03.2021

Správná odpověď na pátou otázku energetické soutěže

Už máme za sebou i poslední, tedy pátou, otázku naší soutěže. V ní jsem se minulý týden ptal, zda můžeme auta se spalovacím motorem nazvat spíše „pojízdné teplárny“ než dopravní prostředky....

11.03.2021

Největší problém distanční výuky v ČR je podle učitelů zapojit všechny studenty

Jeden svět na školách zveřejnil výsledky průzkumu vyučujících základních a středních škol, zaměřeného na výuku během epidemie covid-19. Dotazníkové šetření mezi více než sedmi sty respondenty z...

10.03.2021

Očekáváme na plénu: Program InvestEU, aféra OpenLux i Prohlášení o budoucnosti Evropy

Tento týden se bude v evropském parlamentu hlasovat o udržitelných investicích, aféře OpenLux či o svobodě médií v Polsku a Maďarsku. Ve středu bude také podpis Společného prohlášení o Konferenci o...

10.03.2021

Aktuální informace Evropské komise k vakcínám na Covid-19 (9. března 2021)

Evropská léková agentura (European Medicines Agency, zkráceně EMA) 4. března zahájila přezkum vakcíny Sputnik V. Mnoho otázek ale zůstává otevřených, zejména ohledně údajů použitých pro klinické...

08.03.2021

Přístup České republiky k public Country-by-Country Reportingu (pCBCR)

Zásadou každé demokratické společnosti je mimo jiné i daňová transparentnost. Umožňuje totiž, aby všechny hospodářské subjekty spravedlivým a rovným způsobem přispívaly k ekonomice dané země, v níž...

05.03.2021

Aktuální informace Evropské komise k vakcínám proti Covid-19 (3. března 2021)

Předsedkyně Evropské Komise, Ursula von der Leyen, minulý týden představila Evropské radě plány očekávaných dodávek vakcín do EU. Pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2021 se očekává zhruba 500 milionů...

02.03.2021

Pátá a poslední otázka Energetické soutěže

Tentokrát mám pro Vás na závěr něco jednoduchého, na co jsme již v předešlých otázkách Energetické soutěže o čisté mobilitě narazili.