Big_loader_ajax

Kdo jsem

Narodil jsem se v Brně 13. března 1966. Na zdejší Masarykově univerzitě (dříve UJEP) jsem absolvoval obor Operační výzkum a teorie systémů. Po studiu jsem působil krátce v oblasti výzkumu. Zlom nastal v roce 1991 s mým nástupem do centrální banky, kam jsem přišel v rámci tréninkového programu zaměřeného na finanční trhy, který zajišťovala Světová banka. Po pěti letech jsem se stal ve svých 29 letech (tehdy) nejmladším členem Bankovní rady České národní banky (ČNB). V prosinci 2000 jsem byl jmenován viceguvernérem a funkci jsem obhájil v roce 2002. Následně jsem pracoval jako ředitel v Deloitte ČR (2008-2014).

Zúčastnil jsem se řady studijních pobytů a stáží, a to zejména v oblasti kapitálového trhu, obchodování s deriváty a řízení rizik. Těmito tématy se zabývám i nyní na odborných konferencích, kurzech a ve své publikační činnosti. Podílel jsem se na analýzách měnově-politického schématu ČNB a na změně způsobu provádění měnové politiky.

Zaměřuji se také na problematiku měnové politiky v centrálních bankách jiných zemí. Po krizi na rozvíjejících se trzích v roce 1997 jsem působil v pracovní skupině, která pracovala na analýze možných změn ve finančním systému. Podílím se na činnosti pracovních skupin MMF a IBRD ohledně správy a makroekonomickém významu devizových rezerv.

Zejména po odchodu z ČNB jsem aktivně vystupoval v médiích, psal jsem mnoho článků zaměřených zejména na ekonomickou politiku, společenské otázky a Evropskou Unii. Většina byla publikována v Respektu a Hospodářských novinách.

Pro mě do té doby neznámou politickou kariéru jsem započal po úspěšné kandidatuře na poslance Evropského parlamentu v květnu 2014. Kandidoval jsem za TOP 09/STAN. V listopadu 2017 jsem se pak stal členem TOP 09. Za TOP 09/STAN jsem úspěšně kandidoval také v květnu 2019. 

V Evropském parlamentu jsem členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany, největšího klubu v Evropském parlamentu. Moje práce ve výborech Evropského parlamentu je převážně ekonomicky zaměřena. Jsem 1. místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON) a členem stálého podvýboru pro daňové záležitosti (FISC). Byl jsem stínovým zpravodajem projednávané zprávy o regulaci finančních benchmarků.  Jsem také náhradníkem ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a nově jsem náhradníkem ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Působím také v Delegaci pro vztahy se Spojenými státy a jsem náhradníkem v Delegaci pro Korejský poloostrov.

Nicméně těžištěm mé práce je výbor ECON a práce za naši delegaci v rámci Evropské lidové strany.

V roce 2015 / 2016  jsem byl členem Zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE a TAXE 2), kde jsem se stal za naši skupinu spolu-zpravodajem zprávy. Tato závěrečná zpráva prošla Evropským parlamentem většinou 500 hlasů a obsahuje doporučení a návrhy řešení v boji s nekalými daňovými praktikami. Problémem daní jsem se nadále zabýval i jako stínový zpravodaj pro Anti-BEPS direktivu. Byl jsem členem Vyšetřovacím výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (PANA) (souhrn aktuální evropské daňové problematiky naleznete na www.danovereformy.eu). Na práci těchto tří výborů navazuje další Zvláštní výbor pro finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3), kterého jsem byl od března 2018 členem a spolu-zpravodajem závěrečné zprávy, která byla v dubnu 2019 většinově přijata na plénu EP. Od prosince 2015 do března 2017 jsem byl také náhradníkem ve Výšetřovacím výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS). Záverečná zpráva k nalezení zde

Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 jsem kandidoval za koalici STAN a TOP 09 a získal opět důvěru voličů.