Big_loader_ajax

Kdo jsem

Narodil jsem se v Brně 13. března 1966. Na zdejší Masarykově univerzitě  jsem absolvoval obor Operační výzkum a teorie systémů. Po studiu jsem působil krátce v oblasti výzkumu. Zlom nastal v roce 1991 s mým nástupem do centrální banky, kam jsem přišel v rámci tréninkového programu zaměřeného na finanční trhy, který zajišťovala Světová banka. Po pěti letech jsem se stal ve svých 29 letech (tehdy) nejmladším členem Bankovní rady České národní banky (ČNB). V prosinci 2000 jsem byl jmenován viceguvernérem a funkci jsem obhájil v roce 2002. Následně jsem pracoval jako ředitel v Deloitte ČR (2008-2014).

Zúčastnil jsem se řady studijních pobytů a stáží, a to zejména v oblasti kapitálového trhu, obchodování s deriváty a řízení rizik. Těmito tématy se zabývám i nyní na odborných konferencích, kurzech a ve své publikační činnosti. Podílel jsem se na analýzách měnově-politického schématu ČNB a na změně způsobu provádění měnové politiky.

Zaměřuji se také na problematiku měnové politiky v centrálních bankách jiných zemí. Po krizi na rozvíjejících se trzích v roce 1997 jsem působil v pracovní skupině, která pracovala na analýze možných změn ve finančním systému. Podílím se na činnosti pracovních skupin MMF a IBRD ohledně správy a makroekonomickém významu devizových rezerv.

Zejména po odchodu z ČNB jsem aktivně vystupoval v médiích, psal jsem mnoho článků zaměřených zejména na ekonomickou politiku, společenské otázky a Evropskou unii. Většina byla publikována v Respektu a Hospodářských novinách.

Pro mě do té doby neznámou politickou kariéru jsem započal po úspěšné kandidatuře na poslance Evropského parlamentu v květnu 2014. Kandidoval jsem za TOP 09 / STAN. V listopadu 2017 jsem se pak stal členem TOP 09. Za TOP 09 / STAN jsem kandidoval také v květnu 2019 a opět získal důvěru voličů. 

 

MÁ PRÁCE V EVROPSKÉM PARLAMENTU

V Evropském parlamentu jsem členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany (ELS), největšího klubu v Evropském parlamentu. V rámci klubu jsme vytvořili společnou českou delegaci, kterou vedu.  

Moje práce ve výborech Evropského parlamentu je převážně ekonomicky zaměřena. Jsem 1. místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON) a členem stálého podvýboru pro daňové záležitosti (FISC), který navazuje na práci předešlých čtyř ad-hoc výborů. Jsem také členem Delegace pro vztahy se Spojenými státy. 

V Parlamentu se zároveň zabývám daňovými tématy. Byl jsem členem zvláštních a vyšetřovacích ad-hoc výborů pro daňová rozhodnutí, finanční kriminalitu, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAXE, TAXE 2, PANA, TAX3). 

Jsem také náhradníkem ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Zároveň působím jako náhradník v Delegaci pro vztahy s Běloruskem (D-BY) a v Delegaci pro Korejský poloostrov (D-KOR).

 

JSEM AUTOREM NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PARLAMENTU

Výbor ECON: Jsem stínovým zpravodajem zprávy o návrhu směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii.

Výbor ECON: Byl jsem zpravodajem zprávy o spravedlivém a jednoduchém zdanění podporujícím strategii oživení.

Výbor ECON: Byl jsem zpravodajem projednávané zprávy o použitelnosti dat v důsledku vypuknutí krize COVID-19.

Výbor ECON: Byl jsem stínovým zpravodajem projednávané zprávy o regulaci finančních benchmarků

Výbor ECON: Byl jsem navrhovatelem stanoviska ke zprávě o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2022.

Výbor ECON: Byl jsem stínovým zpravodajem zprávy o revizi makroekonomického legislativního rámce v zájmu lepšího dopadu na evropskou reálnou ekonomiku, větší transparentnosti rozhodovacího procesu a zvýšení demokratické odpovědnosti.

Zvláštní výbor TAXE: Byl jsem spolu-zpravodajem závěrečné zprávy, která obsahuje doporučení a návrhy řešení v boji s nekalými daňovými praktikami.  

Zvláštní výbor TAX3: Byl jsem spolu-zpravodajem závěrečné zprávy

Výbor TRAN: Byl jsem stínovým navrhovatelem stanoviska ke zprávě o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích.