Big_loader_ajax
Danovereformy-banner

Brexit se blíží a výhody plynoucí z něj se Británii vzdalují

20.03.2018

Během své stáže v Evropském parlamentu jsem měla příležitost zúčastnit se debat o vývoji brexitu, za což jsem velmi vděčná. Ještě vděčnější jsem však za to, že jsem celou situaci sledovala z bezpečnější strany břehu vzhledem k tomu, jak obtížné je nalézt opravdové výhody, které by pro Británii z odstoupení z EU měly plynout.


Shrnutí plenárního zasedání: jednotné zdanění firem, brexit i rozpočet EU

20.03.2018

Ve dnech 12. - 15. března se uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. Mezi hlavní body na pořadu jednání patřily především otázka brexitu, budoucnost víceletého finančního rámce, společný základ daně z příjmů právnických osob a jeho konsolidace či přeshraniční doručování balíků.


Boj měst proti změně klimatu

19.03.2018

Změna klimatu je jedním z největších globálních problémů. Odborné názory i vědecké studie se shodují, že jde pravděpodobně o největších výzvu, které musí moderní společnost čelit. Na konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v prosinci 2015 v Paříži, se smluvní strany z celého světa dohodly omezit globální oteplování na výrazně méně než 2 ºC ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.


Nadcházející Akce

TÝDEN 19. AŽ 23. BŘEZNA 

Zasedání výborů Evropského parlamentu v Bruselu


CODER DOJO

Pomozte mladší generaci naučit se kódovat a staňte se členem celosvětového společenství CoderDojo! První kluby v ČR již existují! Více zde

21
Workshop výborů pro rozpočet a ECON
. . .
Wednesday, 21 Mar, 14:30 - 17:00
P
Ú
S
Č
P
S
N
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Other
Brusel
Štrasburk
Praha
Niedermayer-cv

Luděk Niedermayer

Naši zemi čeká lepší budoucnost a některé dnešní "nepříjemnosti" nebudou trvat dlouho.