Big_loader_ajax

Výběrové řízení pro rok 2018 je ukončeno. 

Stáže v Evropském parlamentu

Pro absolventy vysokých škol a studenty vyšších ročníků vysokých škol nabízíme v roce 2018 možnost pracovní stáže v kanceláři poslance Evropského parlamentu v Bruselu.

Nabízíme dvou a jednoměsíční stáže u poslance Evropského parlamentu Luďka Niedermayera, který je do EP zvolen za TOP 09/STAN, je vedoucím národní delegace naší země ve frakci Evropské lidové strany a místopředsedou Hospodářského a měnového výboru (ECON).      

Pro koho je stáž určena

Pro ty, kteří mají zájem o pracovní zkušenost v zahraničí, zajímá je, jak funguje Evropská unie, a mají za to, že pro budoucnost naší země je Evropská unie podstatná.

Mimo výše uvedeného od zájemců očekáváme, že se budou rychle učit způsobu práce v Evropském parlamentu, budou tvořiví, nápadití a pracovat budou nezávisle. Dokáží si stanovit vlastní priority a zajímají se o politický, sociální a duchovní rozvoj společnosti i jednotlivce.

Podmínkou absolvování stáže je dobrá znalost anglického nebo francouzského jazyka. Znalost jiných jazyků je výhodou.

Vzhledem ke členství pana poslance ve výborech ECON a ITRE je výhodou zájem o ekonomické a hospodářské otázky, ale není podmínkou. Tento zájem také ovlivní samotnou délku stáže.

Náplň stáže

Stážista se zavazuje pracovat v kanceláři Luďka Niedermayera v Bruselu 4 týdny v měsíci, 5 dní v týdnu během celého období trvání stáže.

  • Dle svého vlastního rozhodnutí se může zúčastnit i jednání pléna ve Štrasburku.
  • Stážista bude spolupracovat s poslancem a jeho asistenty na přípravě dokumentů či projektů a podle pokynů se aktivně a tvořivě účastnit na činnosti Evropského parlamentu, včetně účasti na vybraných jednáních.
  • Během stáže, na základě dohody s poslancem, bude stážista samostatně vypracovávat podklady, ve kterých se bude věnovat tématům souvisejícím s jeho pracovní náplní.
  • Stážista bude odpovědný za seznámení dalšího nastupujícího stážisty s fungováním Evropského parlamentu. 

Stipendium a další podrobnosti

Stážista v průběhu stáže dostává od EP stipendium cca 1 000 eur měsíčně.

Z něj pokryje výdaje spojené s cestováním, ubytováním a stravováním. Cestu, ubytování a stravování si stážista zabezpečuje sám, stejně jako cestovní pojištění. V parlamentu bude mít stážista přístup k intranetu a internetu a bude mít k dispozici pracovní místo s jedním stolním počítačem pro všechny stážisty (je tedy lepší dovézt si vlastní notebook).

Trvání stáže, přihlášky

Stáž trvá jeden, nebo dva měsíce, podle specializace účastníka na ekonomická témata.

Stáž nelze prodloužit ani opakovat.

Přihlášky, prosím, posílejte spolu s životopisem a motivačním dopisem na email: ludek.niedermayer@top09.cz do 28. října 2017. 

Uveďte, prosím, preferovaný termín stáže (v měsících).