Big_loader_ajax

Aktuality

Daňová témata

08.03.2021

Přístup České republiky k public Country-by-Country Reportingu (pCBCR)

Zásadou každé demokratické společnosti je mimo jiné i daňová transparentnost. Umožňuje totiž, aby všechny hospodářské subjekty spravedlivým a rovným způsobem přispívaly k ekonomice dané země, v níž...