Big_loader_ajax

Luděk Niedermayer

  1. Zachování hlavních principů, na kterých EU stojí. Například svobody pohybu, Schengenského prostoru, jednotného trhu či solidarity, jakou je kohezní politika nebo společné řešení krizí, kterých jsme bohužel zažili v posledních letech dost. A právě jednotný trh a společný postup EU v dnešním světě jsou hlavní přínosy Evropské unie. Výrazně vyšší než peníze z EU rozpočtu, které naše země dostává (a dokud nám dle pravidel budou náležet, budeme dostávat dál).
  2. Rozpočtovou odpovědnost. Vláda Andreje Babiše zanechala státní rozpočet v bídném stavu. Naše země se propadla do astronomického deficitu a nemá žádné rezervy na horší časy. Deficit musí výrazně klesnout. Nejen naše zkušenost ukázala, že v EU potřebujeme přesnější a robustnější fiskální pravidla, která neodpovědnou politiku zkomplikují. Na potřebu posunu tímto směrem Evropský parlament opakovaně upozorňuje. Jako spoluzpravodaj zprávy jsem se podílel na návrhu nových pravidel.
  3. Boj proti praní špinavých peněz, daňovým podvodům a financování terorismu. Svojí prací v Evropském parlamentu se snažím napravit chyby v dnešním systému. Namísto vyšších daňových sazeb je lepší výběr daní dle těch nižších. Obrovský podíl (polo či zcela) nelegálních peněz v ekonomice EU ukazuje, jak moc je náš systém děravý. Týká se to i peněz ruských oligarchů. To se musí změnit. Stejně tak jako efektivita sankcí EU v případech, jako je ruská agrese na Ukrajině.
  4. Vyjednání vstupu České republiky do Evropského mechanismu směnných kurzů (ERM II). Na euro čekáme už příliš dlouho a naši ekonomiku to poškozuje. Vstup do ERM II by otevřel dalším vládám možnost zvolit během následujících let přijetí eura. Samozřejmostí by měla být odborná diskuze o euru založená na faktech, ne emocích.
  5. Odpovědný přístup k naší planetě. Odpovědnost k životnímu prostředí a klimatu musí být všudypřítomnou součástí našich politik. Stejně tak plnění klimatických závazků, na kterých jsme se jako Evropská unie shodli. Je to naše povinnost vůči našim dětem. Usiluji o to, abychom tento důležitý manévr provedli tak, aby byla výsledkem vyšší kvalita života a silnější ekonomika.
  6. Odbornou diskuzi o energetické koncepci České republiky. Je více možností než získat v budoucnu elektřinu z nových jaderných elektráren, které jsou v dnešní situaci ekonomicky i technicky iracionální. Udržitelné, bezpečné a levné energie dosáhneme díky výraznému posílení obnovitelných zdrojů. Bezpečnost dodávek pak zajistíme odpovědným výkonem státu v oblasti vytváření pravidel v energetice, například prostřednictvím kapacitních plateb. Navíc OZE, k jejichž provozu není třeba dovážet palivo, jsou cestou, jak nadále porážet Putina v energetické části jeho války.
  7. Vládu práva jako pojistku demokracie. Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. Bez těchto základních kamenů nemůže společenství jako EU fungovat. A nemůže tak fungovat ani svobodná společnost. Principy práva jsou ale v posledních letech v některých zemích podrobeny zkoušce. Proti tomu je třeba se postavit.
  8. Nelhat, vysvětlovat a činit někdy i nepopulární, ale potřebná rozhodnutí. Neb zbabělost a populismus jsou něco, co vede společnost zcela špatným směrem.