Big_loader_ajax

Lukáš Hendrych

Očekávání od Stáže
Od stáže v Evropském parlamentu jsem očekával hlavně získání vhledu do jeho praktického fungování, lepšího pochopení legislativního procesu a zkušeností, které mi umožní nahlížet na EU nejen z teoretického, ale hlavně z praktického hlediska.
Přínos Stáže
Práce v EP a zejména pak práce přímo s poslancem a jeho asistenty mi ukázala nejen jejich každodenní parlamentní činnost (které je mnohem více, než si většina z nás často myslí), ale především mě přesvědčila o tom, že tahle kolosální instituce má svůj smysl. Typický mediální obraz prázdného pléna, kde se sejdou tři řečníci a jde se domů, fakt není reálným zobrazením toho, jak EP skutečně funguje a co je jeho úkolem.
Lukashendrych__foto
Student oborů Právo a právní věda a Politologie na Univerzitě Karlově v Praze, původem z Opavy.

O Evropskou unii se zajímám prakticky od začátku vysokoškolských studií a plánuji v tom pokračovat i nadále. Získání cenných zkušeností přímo z Bruselu je pro mě proto důležité. Díky nahlédnutí do “bruselské bubliny” můžu o EU přemýšlet i z jiné, praktičtější perspektivy.

Celý koncept stáže u poslance L. Niedermayera je totiž postavený právě na poznání praktického fungování téhle jediné přímo volené instituce EU. Na začátku jsem měl uvést témata, která mě v rámci EU zajímají. Pro mě to jsou zaručeně témata spojená s digitální agendou a všechno, co k ní patří. Stejně tak mě zajímá společná obchodní politika nebo právní záležitosti a unijní legislativní proces. Od toho se celá má stáž následně odvíjela.

Pokud jsem zrovna neměl přidělený nějaký konkrétní úkol, který by bylo třeba splnit co nejdřív, mohl jsem využívat všech možností, které EP během typického pracovního týdne nabízí. A těch možností fakt není málo. Minimálně jeden týden v měsíci je vždy věnovaný zasedání parlamentních výborů, minimálně jeden další pak zasedání politických skupin. Vedle toho zde probíhá nespočet workshopů, seminářů a panelových diskuzí o zajímavých tématech. Třešnickou na dortu je pak účast na plenárním zasedání ve Štrasburku, kde se během celého týdne prakticky nezastavíte. Podle agendy jednání výborů, témat, které budou řešit skupiny nebo plénum a podle tématických workshopů jsem si pravidelně vybíral ta jednání, která pro mě bude nejužitečnější navštívit. Z těch jsem potom buďto vypracoval zápis, jednoduché poznámky nebo celý článek, který se poté zveřejnil na webu.

Vedle těchto oficiálních zasedání jsem ale měl možnost navštívit i několik neformálních jednání mezi L. Niedermayerem a dalšími politiky, úředníky či experty. Právě při nich mi došlo, že zrovna on tam opravdu není od toho, aby jen občas zvedl ruku při hlasování. Při těchto neformálních jednáních, které povětšinou sám inicioval, šlo skutečně vidět, že se o daný probíraný legislativní návrh a jeho smysl skutečně zajímá, chce jej pochopit a udělat si na něj vlastní názor. To je právě ta další, skrytá část práce poslance, kterou v médiích neuvidíte.

Články, které jsem během stáže publikoval:

Skandály s úniky dat by měly popohnat jednání o nařízení ePrivacy. Zatím se tak ale neděje

Zakladatel Facebooku v EP vysvětloval skandály a slíbil, že už se nebudou opakovat. Poslanci ale spokojeni nejsou

Evropský parlament chce otevřít hranice přistěhovalcům? Reakce na lži šířící se internetem

Europoslanci po více než dvou letech schválili směrnici o vysílání pracovníků. Pravidla ale vzbuzují kontroverze

Evropská unie přijala nová pravidla v oblasti ochrany před dumpingovým dovozem ze třetích zemí. Ochrana bude rychlejší a efektivnější

Europoslanci chtějí zavést digitální daň. Najít shodu mezi státy ale nebude snadné

V Evropském parlamentu se konalo slyšení o firmě Cambridge Analytica, vypovídal i její bývalý zaměstnanec Wiley

EU řeší, jak ochránit 170 miliard eur ročně. Babiš jde proti státům i proti Komisi

Euro, společný rozpočet a jeden ministr financí. Tak si Macron a Merkelová představují jádro EU