Big_loader_ajax

Europoslanci po více než dvou letech schválili směrnici o vysílání pracovníků. Pravidla ale vzbuzují kontroverze

30.05.2018

Evropská komise před více než dvěma lety navrhla změnu pravidel pro vysílání pracovníků. Hlavním motivem byl princip „stejné práce za stejnou odměnu“. Po proběhlém trialogu dali finálnímu návrhu zelenou i evropští poslanci.

Evropský parlament po 27 měsících vyjednávání schválil revizi směrnice o vysílání pracovníků. Stalo se tak v úterý za poněkud bouřlivé atmosféry. Znění směrnice totiž vzbuzuje rozpaky napříč celou EU, nejvíce pak u východoevropských zemí včetně České republiky. Názory na nová pravidla tak mnohdy rozdělují i celé politické frakce, což se projevilo i během rozpravy, která hlasování předcházela. Nakonec však mezi poslanci převážil souhlas s novou směrnicí. 

Zatímco podle dnes platné směrnice z r. 1996 má vyslaný pracovník právo na minimální mzdu platnou v hostitelském státě, nová směrnice zlepší postavení vyslaných pracovníků tím, že se na ně budou vztahovat stejná pravidla odměňování jako na domácí pracovníky v hostitelském státě. Kromě minimální mzdy tak budou mít nárok na příplatky, které domácím pracovníkům garantují univerzálně platné kolektivní smlouvy, případně za určitých podmínek i sektorové kolektivní smlouvy či kolektivní smlouvy s omezenou územní působností.

Nová pravidla by měla vést k ukončení praxe, kdy některé firmy konkurují pouze levnou pracovní silou, na čemž ony firmy vydělávají, ale vyslaní pracovníci přichází zkrátka a jako nekalou konkurenci to mohou právem vnímat i domácí pracovníci v hostitelském státě. Stejně tak západním firmám by se mělo přestat vyplácet zřizování umělých poštovních schránek (PO Boxů) v nových členských státech a přes ně vysílat pracovníky do států, v nichž tyto firmy skutečně ekonomicky působí, a tím šetřit na svých mzdových nákladech.

Další novinkou je, že maximální doba vyslání pracovníka nesmí přesáhnout 12 měsíců (s možností ji prodloužit na 18 měsíců). Pokud se tak stane, začne se na vyslaného pracovníka automaticky vztahovat pracovní právo hostitelského státu v plném rozsahu, tedy zejména včetně podnikových kolektivních smluv a sociálních benefitů, jako jsou dětské přídavky, příspěvky na bydlení atd. Novou směrnicí zůstává nedotčeno vyplácení cestovních náhrad vyslaným pracovníkům jejich zaměstnavatelem, které se nepovažují za součást odměny dle směrnice. Pokud by nárok na vyšší odměnu vedl v kombinaci s cestovními náhradami k příliš velké mzdové zátěži pro zaměstnavatele, může právo členského státu podmínky proti vyplácení cestovních náhrad upravit a změnit. Jedná se totiž o oblast, která je plně v kompetenci členského státu.

Výsledná podoba nové směrnice je nepochybně obtížným kompromisem (mezi východem a západem EU, mezi zaměstnavateli a odbory) a pouze praxe (členské státy budou muset směrnici provést do dvou let) ukáže, jak nový systém bude fungovat.

Více o tématu:

Posted workers

Posting of workers: Council confirms the compromise text agreed with the European Parliament

EU takes step closer to 'posted workers' deal

Agreement on the Posting of Workers Directive

The Posted Workers Directive and the Transport Sector? Not a Match Made in Heaven.

Autor článku : Lukáš Hendrych, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera