Big_loader_ajax

Tomáš Dvořák

Očekávání od Stáže
Od stáže očekávám především možnost učit se od pana europoslance, což byl i hlavní důvod, proč jsem se na stáž hlásil. Nikdy jsem netrpěl častou utkvělou představou, že unijní instituce jsou plné neflexibilních armád byrokratů, a tak jsem ani nečekám žádné zásadní bourání předsudků. Také se těším na možnost být skutečně v centru dění evropské politiky a na šanci přispět, byť jenom opravdu malou troškou, ke zlepšování jak fungování, tak veřejného vnímání Evropské unie. V neposlední řadě se také těším na test svých teoretických znalostí v reálných situacích – zde možná k bourání předsudků (nebo iluzí) naopak dojde.
Přínos Stáže
Zaujalo mě, jak je práce europoslance dynamická – od rozsahu jednotlivých agend (výborů ECON, ITRE a D-US), přes geografický rozsah (Brusel, Štrasburk, Česko a různé zahraniční cesty s delegacemi) až po rozsah časový – občas se začínalo opravdu brzy ráno, někdy se zase práce protáhla až pozdě do večera. Možná nejpřekvapivějším momentem byla společná jízda výtahem s Nigelem Faragem během týdnu plenárního zasedání ve Štrasburku – do Brusel Nigel prý moc často nejezdí. Koneckonců nikdo neříkal, že mě budou čekat jenom příjemná překvapení. Přínosem bylo zejména sledování fungování evropských institucí skutečně z první ruky. Z učebnic nebo internetu přeci jen člověk získá poněkud zkreslený obrázek. Ohromně zajímavá byla rovněž slyšení různých vysokých činovníků na parlamentních výborech –vzpomenu si na generálního tajemníka OECD Ángela Gurríu, guvernéra ECB Maria Draghiho nebo eurokomisařku Margrethe Vestagher. Při otázkách europoslanců a následných diskusích se ukázala, kolik fundovaných odborníků s akademickým vzděláním i spoustou zkušeností vlastně v lavicích europarlamentu sedí, a pro mě jakožto studenta ekonomie byla velmi poučné tato slyšení posléze analyzovat a s probírat s panem europoslancem.
Img_8065
University College London (dříve University of Glasgow), původem z Prahy.

Na stáž jsem se hlásil hlavně kvůli osobě pana europoslance, konkrétně kvůli jeho vystoupení v Otázkách Václava Moravce s Andrejem Babišem v únoru 2017 ohledně problematiky korunových dluhopisů. V tu chvíli jsem už pana europoslance nějakou dobu sledoval na Facebooku i v médiích, a rovněž o něm velmi pozitivně mluvili moji kolegové ve firmě Deloitte, kde jsem absolvoval stáž (a pan Niedermayer tam dříve působil jako hlavní ekonom). V diskuzi v OVM mi velmi imponoval věcný a faktický přístup pana europoslance, který Andreje Babiše zároveň argumentačně smetl a k tomu ještě značně rozčílil – pan premiér tak, jako už mnohokrát předtím, ukázal svou pravou tvář. Byla to právě schopnost fakticky a fundovaně diskutovat, která podle mě v Česku velmi chybí a které je naopak pan europoslanec velmi dobře schopen.

Během své stáže jsem se věnoval zejména otázkám hospodářské politiky EU a eurozóny, což je oblast, které se věnuji ve svých studiích a výzkumu. Měl jsem štěstí, že během mé stáže vyšla každoroční studie evropské ekonomiky od OECD, jejíž součástí bylo i slyšení a následná diskuze reportu s generálním tajemníkem Ángelem Gurríou v Měnovém a hospodářském výboru. Zpráva OECD mi tak dala množství podkladů k analýze, zejména co se týče témat na zlepšení hospodářské stability a odolnosti Evropské unie vůči hospodářským šokům. Tato témata zahrnovala dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů, vytváření fiskální kapacity a revize rozpočtových pravidel či zavedení společného evropského programu zajištění. Vzhledem k tomu, že reforma eurozóny je v době ekonomické konjunktury na spadnutí, je velmi pravděpodobné že některé z těchto návrhu budou brzy zavedeny v praxi.

Co se mi velmi líbilo byla eklektická orientace v práci pana europoslance. Nebylo nijak zvláštní se během jednoho týdne věnovat designu fiskálních nástrojů eurozóny, energetické náročnosti elektromobilů ve srovnání se spalovacími motory, ukončování měnové politiky kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky a třeba analýze rentability nových jaderných bloků v České republice. Tenhle výčet myslím dobře ilustruje, jaký je práce europoslance kolotoč, pokud jí chcete dělat zodpovědně. Nutno ale podotknout, že pan Niedermeyer má skutečně fundovaný přehled ve všech těchto oblastech a v mnoha dalších a probírat závěry vlastní práce s ním byla vždy poměrně výzva, protože bylo třeba je vždy velmi pevně podpořit argumenty.

Mým hlavním zájmem v ekonomii je fiskální politika a měl jsem štěstí, že jsem se hned v několik případech mohl soustředit právě na toto téma – jednak při analýze možných návrhů společného nástroje fiskální kapacity, kterým se zabývá jak OECD, tak výbor ECON; nebo při reportu konce záchranného programu půjček pro Řecko, který byl dohodnut počas trvání mé stáže v Evropském parlamentu. Oba tyto případy mi poskytly neocenitelnou možnost aplikovat teoretické znalosti z univerzitních předmětů na skutečných a poměrně závažných událostech v evropské hospodářské politice.

Další velmi zajímavou a neméně eklektickou příležitost v Evropském parlamentu představují všemožné akce, kterých se člověk může zúčastnit – kromě výše zmíněných odborných slyšení ve výborech Europarlamentu jsem byl svědkem proslovů dvou premiérů členských zemí – Rakouska a Polska – na plenárním zasedání ve Štrasburku, pan europoslanec společně s kolegou Jeppe Kofodem zorganizoval velmi zajímavou přednášku na téma daňové problematiky s profesorem Stephenem E. Shayem z Harvardu, ale rovněž jsem se dostal na promítání dokumentárního snímku o židovské menšině v Iráku a jejím strastiplném osudu během 20. století, kterého se zúčastnil i hlavní protagonista dokumentu a po promítání vedl velmi živou a působivou debatu s účastníky.

Zkrátka a dobře, stáž v Evropském parlamentu byla po všech stránkách velmi přínosná a poučná. No a štěstí na její načasování jsem kromě výše zmíněných věcí měl ještě v jednom – zrovna se hrál světový šampionát ve fotbale, ve kterém si Belgie vedla dost dobře a sledovat zápasy belgického nároďáku v bruselské „čtvrté cenové“ bylo nezapomenutelným zážitkem, hlavně po čtvrtfinálové výhře proti Brazílii.

Během stáže jsem publikoval následující články:

Společná dohoda o dluhové úlevě znamená významný krok k zotavení řecké ekonomiky

Iniciativa Single Seat a sídla Evropského parlamentu

ADAC test ekologické náročnosti elektromobilů: interpretace výsledků

Změny v měnové politice ECB a reforma eurozóny