Big_loader_ajax

Společná dohoda o dluhové úlevě znamená významný krok k zotavení řecké ekonomiky

21.06.2018

Kritici Evropské unie často poukazují na řeckou krizi jako jasný důkaz nefunkčnosti EU a eurozóny. Ti odvážnější z nich unii či euro rovnou odepisují a pro Řecko už z jeho potíží nevidí žádné východisko. Pohled na současné výkony řecké ekonomiky ovšem ukazuje na značně odlišný příběh a ministři financí eurozóny ve čtvrtek společnou dohodou o dluhové úlevě přispěli k současnému pozitivnímu vývoji.

Čtvrteční schůzka ministrů financí eurozóny však pravděpodobně znamená velký krok ke zlepšení pro Řecko, jehož ekonomika se po letech ekonomické deprese a náročných reforem začíná opět vracet do tempa. Pozitivní vývoj v celé eurozóně (potažmo EU) se odráží i na Peloponésu. Řecká ekonomika opět roste a v předpovědích ani nezaostává za průměrem ostatních zemí platících eurem. Nezaměstnanost klesá, byť je v absolutních číslech stále ještě velmi vysoká – i zde ale předpovědi Mezinárodního měnového fondu ukazují k světlejším zítřkům. Velmi pozitivní zprávou je pak postupný růst zaměstnanosti – více Řeků se nyní vrací na vznikající pracovní místa, což v důsledku povede i k vyšším daňovým výnosům.

OECD graph

Source:  Mezinárodní měnový fond

International Monetary Fund Graph

Source:  Mezinárodní měnový fond

International Monetary Fund Graph

Source:  Mezinárodní měnový fond

International Monetary Fund Graph

Úroky na řeckých dluhopisech značně klesly a postupně konvergují s bezpečnějšími zeměmi, nicméně riziková přirážka (řecký dluh je oproti např. německému dluhu pro investory rizikovější, neboť hrozí větší statistická pravděpodobnost nedodržení závazku – Řecko tedy musí investory kompenzovat vyšším úrokem) je stále ještě markantní. Dokud navíc trvá záchranný program půjček od eurozóny namísto finančních trhů, není tento ukazatel zcela relevantní. Dohoda o posunutí doby splatnosti řeckých půjček je však významným krokem kupředu, který by měl zásadně přispět k už tak probíhajícímu zotavení řecké ekonomiky.

Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, se dokonce po dosažení dohody na jednání ministrů nechal slyšet, že „řecká krize končí dnes večer v Lucemburku“.

OECD Graph

Source:  OECD

Dohoda mezi ministry po jednání v Lucemburku rozhodla o posunutí doby splatnosti téměř 96 miliard eur záchranných půjček od eurozóny od 10 let – nejbližší datum splatnosti nyní tedy připadá na rok 2033. Nejedná se tedy o odpis dluhu, ale o rozložení splátek takovým způsobem, aby jejich splácení připadalo na období lepší hospodářské výkonnosti a splátky Řecko méně zatíží. Řecký ministr financí Euclid Tsakalotos po schůzce prohlásil, že Řecko nyní obrací list a položilo všechny základní kameny k tomu, aby opustilo program záchranných půjček s jistotou. Současný podpůrný program končí 20. srpna a následně bude muset Řecko na financování opět spoléhat na mezinárodní finanční trhy. Eurozóna tedy stála před náročnou výzvou přesvědčení trhů, že současná výše řeckých dluhů je udržitelná.

European Commission and Eurostat

Source:  Evropská komise & Eurostat

Po náročných vyjednáváních, které musely uspokojit i tvrdé německé požadavky, a před finálním schválením dostaly souhlas i od hlav jednotlivých členských států, je tedy ekonomická budoucnost Řecka opět o něco světlejší. Německý ministr financí Olaf Scholz nejdřív vyjádřil výhrady zejména k dalšímu bodu dohody, a sice zvýšení poslední půjčky pro Řecko z 11.7 na 15 miliard eur. Tato poslední splátka navýší řecké hotovostní rezervy natolik, že by měly pokrýt závazky až po téměř dva roky bez nutnosti obracet se na finanční trhy. Německo však nakonec s navýšením souhlasilo. Další podstatnou součástí dohody je vracení části zisků (zhruba 1 miliarda eur) centrálních bank eurozóny z držení řeckých dluhopisů.

Prodloužením doby splatnosti na existující dluhopisy tak Řecku zbývá relativně malý dluh ke splacení do roku 2030, v což eurozóna vkládá velké naděje jakožto pobídku pro investory pro koupi řeckých dluhopisů. Podmínkou dluhové úlevy je pro Řecko udržování primárního rozpočtového přebytku (který nezahrnuje splácení dluhu) ve výši 3.5 % do roku 2022 s cílem udržet přebytek na průměru 2.2 % až do roku 2060. Ministři financí eurozóny si zároveň ve svém finálním prohlášení ponechali otevřené dveře možnosti přiznat Řecku další dluhovou úlevu v dlouhodobém horizontu.

Řecký dluh zároveň není nesplatitelný, jak se někteří komentátoři pokoušejí tvrdit. V současné době je sice v poměru k HDP velmi vysoký (kolem 180 %), nicméně dokud roste ekonomika (a tedy nominální HDP) a inflace, která snižuje reálnou dluhovou zátěž, tak se při dodržování fiskální zodpovědnosti poměr dluhu a hrubého domácího produktu bude značně snižovat.

Tvrzení, že euro je „mrtvý projekt“, který se sám pod svou vlastní tíhou rozpadne kupříkladu skrz „nevyhnutelný“ řecký bankrot, jsou silně zavádějící a v nesouladu s realitou. Současný vývoj naopak spíše ukazuje, že eurozóna se umí poučit ze svých chyb a svoje problémy řešit, byť možná pomaleji, než by bylo záhodno, neboť musí hledat shodu mezi 19 členskými zeměmi.

Kompletní znění závěru schůzky ministrů eurozóny a dokumenty ohledně dalšího postupu zde.​

Autor článku : Tomáš Dvořák, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera