Big_loader_ajax

Jak kvůli vlastním chybám ztrácíme evropské dotace

03.09.2019

V poslední době se objevilo několik informací dokumentujících nedobrý způsob zacházení s tzv. eurodotacemi na MPO.


Jak hlasovat v evropských volbách / How to vote in European elections

20.04.2019

Volby do Evropského parlamentu nás čekají již 24. a 25. května 2019. V pátek (24. 5.) budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu (25. 5.) potom od 8 do 14 hodin. Česká republika tvoří jediný obvod a hlasovací lístky jsou tak na celém území České republiky stejné. Níže naleznete přehled nejdůležitějších informací, které potřebujete znát k hlasování nejen doma, ale i v zahraničí.


Brusel – hlavní strážce soukromí a konkurence?

17.04.2019

V Evropě nevznikl žádný z dnešních technologických gigantů jako Google, Facebook nebo Amazon, vzniká zde ale zřejmě nejkomplexnější úprava jejich působení a regulace chování na trhu.


Pohled na cestu k obnovitelným zdrojům energie – závazek 20,8 či 23,8 procent do roku 2030?

07.03.2019

Zodpovědný postoj k životnímu prostředí a k boji s klimatickými změnami je jednou z prioritních zájmů Evropské unie. Zásadní význam v této oblasti má náš přístup k energetice. Evropská unie si stanovila společný unijní cíl alespoň 32 % pro podíl spotřebované energie pocházející z obnovitelných zdrojů v roce 2030.


Česko: blíže k Švédsku, nebo Slovensku?

05.03.2019

Které ekonomice je Česká republika bližší a kým by se měli její představitelé inspirovat?


Zimní balíček – čistá energie dostupná pro všechny Evropany

05.03.2019

Zimní balíček (angl. Winter package) zahrnuje legislativní návrhy (celkem 8 návrhů, které byly představeny Evropskou komisí v listopadu 2016) za účelem vytvoření efektivní energetické unie – společného trhu s energiemi zajišťujícím energetickou efektivitu, energii z obnovitelných zdrojů a zabezpečení dodávek energie pro všechny občany Evropské unie.


Ministr Toman a jeho představy o zemědělství patří minulosti

04.03.2019

Máme obrovskou a možná poslední šanci změnit negativní trendy na našem venkově: reformu evropské Společné zemědělské politiky (SZP). Česká vláda ji bohužel vykresluje jako útok na české zemědělství, kde dnes dominují velké podniky. Debatu nad rozvojem venkova pro období 2021-2027 přitom nevede ani se zemědělci.


Zaostává Evropská unie za Spojenými státy?

26.02.2019

V poslední době lze z mnoha stran slyšet, že Evropská unie ve srovnání s USA výrazně zaostává a že důvodem je mimo jiné společná evropská měna. Toto tvrzení je nejčastěji podkládáno srovnáním reálného růstu hrubého domácího produktu těchto územních celků - a USA opravdu vyznívají jako úspěšnější. Je to však opravdu takto jednoduché? Pokud chceme rozumět tomu, co se u nás, v Evropě, a také v USA děje, je třeba hledat za těmito základními hodnotami další informace.


Měnová unie: návod k použití

26.02.2019

Je výhodnější vstoupit do eurozóny, nebo si udržet vlastní měnu a vlastní nezávislou monetární politiku? Proč by vůbec měl stát chtít přistupovat k měnové unii, když eurozóna dlouhodobě vykazuje horší ekonomické výsledky než státy s vlastní měnou? A není vstoupení do měnové unie spojené hlavně s obrovským závazkem pomoci ostatním zemím, které se dostanou do potíží, i když si tento stav samy způsobily?


Čistá planeta pro všechny: vyvážením produkce emisí ke klimaticky neutrální Evropě

03.12.2018

Evropská komise přijala ve středu 28. 11. 2018 strategickou dlouhodobou vizi moderní, konkurenceschopné, prosperující a klimaticky neutrální ekonomiky s názvem Čistá planeta pro všechny, kterou následně představila Evropskému parlamentu.


Jak dosáhnout obnovení kapitálových toků v rámci eurozóny?

30.10.2018

Během let 2000-2010 se Evropská unie těšila rostoucímu objemu toku kapitálu v eurozóně. Většina tohoto objemu měla původ v mezibankovním financování do nemovitostních bublin či budování infrastruktury v zemích jižní Evropy.


Plné využití potenciálu měnové unie: bez reforem to nepůjde

25.10.2018

V tomto článku jsou shrnuty výstupy z neformálního setkání ekonomů a veřejných činitelů v rámci Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN), které se konalo ve Vídni ve dnech 7. až 8.září. Na tomto setkání byla diskutována budoucnost eurozóny v kontextu ekonomického vývoje posledního desetiletí včetně možných podob reforem, které by mohly posunout eurozónu vpřed.


Nová NAFTA

23.10.2018

V pondělí 1. 10. byla oficiálně dokončena jednání o nové obchodní dohodě mezi USA, Kanadou a Mexikem, původně zvané NAFTA („North American Free Trade Agreement“).


Parlamentometr 2018

22.10.2018

Průzkum byl uskutečněn v září roku 2018.


Reforma podoby rozpočtu EU

17.10.2018

Evropská komise podala v květnu 2018 návrh na reformu podoby rozpočtu Evropské unie, který se nyní projednává v parlamentním výboru ECON.


Schválení návrhu na plošný reverse charge 3

16.10.2018

Riziko nových podvodů


Schválení návrhu na plošný reverse charge 1

11.10.2018

Základní kritéria a podmínky


Schválení návrhu na plošný reverse charge 2

11.10.2018

Vláda si ve svých tvrzeních protiřečí


Zahraniční obchod EU ve světle "Trumpovského" způsobu uvažování

17.09.2018

Přicházející generace ekonomů, mezi které se autor tohoto textu také počítá, vyrostla na učebnici Gregory Mankiwa Principles of Macroeconomics. Autor zde jako jeden z deseti pilířů ekonomie uvádí “Trade Can Make Everyone Better Off“, čili „Obchod může být pro každého výhodný“.


Opravdu je Česká republika solidární v rámci EU "jinak"?

14.09.2018

Kolikrát z úst představitelů našeho státu zaznělo, že Česká republika nebude pomáhat zemím postiženým uprchlickou krizí tak, že s částí uprchlíků zahájí azylové řízení a že nepřevezmeme ani jednoho uprchlíka, stůj co stůj Jednoduše prý proto, že jsme už tak dost solidární s chudými zeměmi a pomáháme především v zemích, odkud uprchlíci pochází. Spočítat se mi to, přiznám se, nepovedlo.


Globální pakt o migraci a maďarské proti/argumenty

19.07.2018

V globalizovaném světě přirozeně narůstá nutnost hledat globální řešení různých problémů, které se ve větší či menší míře týkají všech. Jedním z nich je i nelegální migrace. Proto byl na půdě OSN zahájen proces, který v uplynulých dnech vyústil v předběžné přijetí Globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci, dokumentu, který se snaží přinést globální odpověď na komplexní problematiku migrace.


Změny v měnové politice ECB a reforma eurozóny

17.07.2018

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi přednesl ve svém pravidelném měsíčním slyšení se členy Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu několik velmi podstatných faktů a zajímavých výhledů pro budoucnost eurozóny a EU, relevantních i pro Českou republiku.


ADAC test ekologické náročnosti elektromobilů: interpretace výsledků

13.07.2018

V současné době probíhá poměrně vášnivá debata ohledně budoucnosti výroby automobilů, často ve spojitosti s jejich vlivem na globální klimatickou změnu.


Kontroly na hranicích by výrazně zpomalily českou ekonomiku

28.06.2018

Pokud Angela Merkelová nepřijde s uspokojivým řešením migrace pro CSU, omezení Schengenu by mělo výrazné ekonomické dopady na Českou republiku.


Obchodní válka je hrozbou pro světový růst

27.06.2018

Důsledky vyjednávacího stylu amerického prezidenta by mohly otestovat, na kolik je Evropa připravena čelit zvýšené nedůvěře na světových trzích.


Víceletý finanční rámec EU (2021–2027)

12.06.2018

Koncem května představila Evropská komise návrh víceletého finančního rámce pro období 2021 až 2027. Pro první víceletý finanční rámec po odchodu Británie z EU Komise navrhuje hned několik novinek jako posílení propojení mezi unijními penězi a dodržováním zásad právního státu, či zavedení souboru nových vlastních zdrojů EU. A co z návrhu vyplývá pro Česko?


Evropský rozpočet pro rok 2019

05.06.2018

Koncem května představila Evropská komise návrh nového rozpočtu pro rok 2019 se zaměřením na tři hlavní osy – hospodářský růst, solidaritu a bezpečnost. Pro dosažení těchto cílů by měly být výdaje posíleny o 3 % oproti minulému roku.


Zavedení eura v členských státech, které ještě nezavedly společnou měnu (Flash Eurobarometer 465)

05.06.2018

Tento report je 20. průzkumem ohledně názoru občanů v zemích, které ještě nepřijaly euro. Průzkum proběhl ve všech sedmi členských státech mimo Eurozónu, které si nevyjednaly opt-out, a reflektuje odpovědi více než 7 000 respondentů.


GDPR: Proč za případné potíže novinářů bude moci vláda?

22.05.2018

Nové nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) budí emoce. Někdy mají určitý reálný základ, mnohdy však jsou zbytečně přifouknuté. Je přirozené, že se zvýšenou ochranou osobních údajů je spojena zvýšená odpovědnost těch, kdo s osobními údaji přicházejí do kontaktu tím, že je shromažďují, uchovávají a jakkoli s nimi pracují.


Vymoci pokutu uloženou zahraničním řidičům je nesnadné. Její nezaplacení se ale může řidiči vymstít

22.05.2018

Na serveru novinky.cz byl nedávno uveřejněn text pojednávající o tom, že zahraniční řidiči, kterým dojde poštou výzva k zaplacení pokuty za dopravní přestupek, jehož se dopustili v Česku, mohou být v klidu, protože tuto pokutu na nich nelze vymoci. Státní a zejména pak obecní rozpočty tak přicházejí o nezanedbatelné částky, které by jim z těchto pokut plynuly a – a to je horší – může být navozen dojem, že za hraniční čárou se ze slušného řidiče stane beztrestně pirát...


Jak se vyvíjí návrh nového víceletého finančního rámce EU?

25.04.2018

Britský list FT přinesl zprávu ze zákulisí příprav nového finančního rámce na období 2021-2027. Podle ní Komise chystá zásadní změny v podmínkách čerpání strukturálních fondů určených na vyrovnávání ekonomických rozdílů v EU. Důsledkem těchto změn by patrně bylo přesměrování části prostředků - které dle stávajících pravidel založených na jediném kritériu HDP směrovaly hlavně do nových členů Unie (neb jejich HDP za ostatními stále zaostává) - „někam jinam“.


Další festival nepřesností: Brusel prý bude vyvlastňovat e-shopy

27.03.2018

Parlamentní listy minulý týden zveřejnily značně znepokojující článek s názvem „EU může znárodňovat, prosadila to Jourová. Nejde o vtip.“. Článek pojednává o údajných negativních dopadech nového nařízení 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů.


Boj měst proti změně klimatu

19.03.2018

Změna klimatu je jedním z největších globálních problémů. Odborné názory i vědecké studie se shodují, že jde pravděpodobně o největších výzvu, které musí moderní společnost čelit. Na konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v prosinci 2015 v Paříži, se smluvní strany z celého světa dohodly omezit globální oteplování na výrazně méně než 2 ºC ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.


Cítit či necítit se být Evropanem v České republice?

08.03.2018

Většina z nás se pravděpodobně již setkala s pojmem identita, ať už si pod ním představuje cokoliv. Tento pojem, který se používá nejen v politické praxi, ale i v akademickém výzkumu, v nás zejména vyvolává otázky: „Kdo jsem? Kam a ke komu patřím? Reakcí na tyto otázky může být bezpočet.


Evropská občanská iniciativa

07.03.2018

Díky Lisabonské smlouvě se od 1. dubna 2012 mohou občané EU pocházející alespoň ze čtvrtiny členských států EU přímo podílet na utváření politiky EU a požádat Evropskou komisi o předložení legislativního návrhu spadajícího do její kompetence.


Referenda do jednoho pytle nepatří, Piráti

22.02.2018

Diskuse o tom, aby naše země měla zákon o celostátním referendu, nabývá na obrátkách. A s tím roste počet nepřesných či zavádějících informací. Jednu z nich představuje mapka Pirátů.


„Nejhorší je, že učí děti.“

07.02.2018

V den druhého kola prezidentských voleb jsem po letech vstoupila na půdu své alma mater. Té, která mi dala slušný základ znalosti ekonomie orientované Friedmanovským a Hayekovským směrem, umožnila studium v zahraničí na renomovaném institutu veřejné správy a skvěle mě připravila pro kariéru ve správě Evropské unie.


Evropa na cestě k citlivému řešení Fake News?

01.02.2018

Po volbě prezidenta v naší společnosti rezonuje hned několik námětů k zamyšlení. Za všechny jmenujme to, jakým způsobem se k lidem dostávají informace, jak a proč jim věří a zda si je ověřují.


Zásady Evropského pilíře sociálních práv

19.01.2018

Dvacet principů, podle kterých by měla být formulována budoucí evropská sociální politika. To je Evropský pilíř sociálních práv. Dokument je souborem doporučení, právní závaznost tedy nemá.


Chce EU zakázat brusinky?

11.01.2018

Od prvního dne členství České republiky v Evropské unii zaplavují internetové servery zprávy o tom, v čem EU občany omezuje a co jim zakazuje. Mnohdy je však záměr EU zcela opačný. Cílem je především ochrana spotřebitele. Stejně je tomu také v případě nařízení ohledně správného rozlišení mezi plody brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea) a klikvou velkoplodou (Vaccinium macrocarpon), lidově nazývanou jako americká/kanadská brusinka.


Erasmus+ dává šanci vycestovat i středoškolákům

13.12.2017

Program Erasmus+ je program Evropské unie na období 2014-2020, podporující zahraniční mobilitu a větší spolupráci mezi školami a vzdělávacími institucemi a organizacemi v Evropě. Snad každý ví, že díky programu Erasmus mohou studovat vysokoškoláci na jiných školách členských států Evropské unie. Erasmus+ ale nabízí spoustu možností i pro středoškoláky!


Kolik by stálo potencionální přistoupení České republiky do eurozóny?

01.12.2017

Přijetí eura je otázkou politickou, odpověď by však měla reflektovat detailní a nezávislou ekonomickou analýzu. Názor definující český diskurz. I pro tyto účely zveřejnila Česká národní banka začátkem listopadu prezentaci s názvem Economic Alignment and Euro Adoption in the Czech Republic: What Is New?, komentující potencionální přistoupení České republiky do eurozóny.


Bruselský „diktát“, který neexistuje: případ zabijačky

06.11.2017

Záměrem tohoto článku je představit čtenáři upravování faktů ohledně Evropské unie některými médii na příkladu problematiky zabijaček. V další části se text věnuje konstrukci pojmu „bruselský diktát“, který úzce souvisí s mediální manipulací s fakty ve prospěch zvýšení čtenosti periodik na úkor pravdivého sdělení.


EU podle Donalda Tuska: „Agenda lídrů“ – Hledání jednoty

31.10.2017

Projekt Donalda Tuska, předsedy Evropské Rady (ER), vznikl jako reakce na představy reforem Evropské unie, které vypukly v průběhu roku 2017 po britském referendu o vystoupení z Evropské unie.


Výsledky říjnové Evropské rady 

25.10.2017

Nejvyšší představitelé států a vlád EU se sešli 19. a 20. října v Bruselu na setkání Evropské rady, na kterém jednali o migraci, digitální Evropě, obraně a vnějších vztazích. V pátek se setkali na neformálním zasedání, na němž se zabývali agendou lídrů, tedy konkrétním pracovním programem, na jehož základě by se měla v budoucnosti odvíjet činnost EU. Evropská rada (dle článku 50 Smlouvy o EU) posoudila na zasedání ve složení EU-27 stav jednání o brexitu. Delegaci ČR vedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.


O azylu I: Rozdíl mezi azylem a uprchlictvím

19.10.2017

Instituty azylu a uprchlictví jsou pojmy velice si blízké, stále častěji jsou používány společně a rozlišení jejich významů se vytrácí. Avšak především v době migrační krize a hysterie s ní spojené považuji za velice důležité věnovat této problematice chvíli a ujasnit si její základy. A právě rozlišení pojmů azylu a uprchlictví a přiznávání statusů s nimi spojených jsou klíčovými pro její pochopení.


Názory na EU v středoevropském srovnání - léto 2017

21.08.2017

Další ze série výzkumů o názorech českých občanů na Evropskou unii, tentokrát ve srovnání s ostatními státy Visegrádské čtyřky. Data uveřejnilo CVVM.


Vnímání EU

07.08.2017

Poslední průzkumy Eurobarometru ukázaly výrazný propad popularity Evropské unie v České republice. Zatímco ještě na jaře 2015 vnímalo Evropskou unii pozitivně 37 % Čechů, v průzkumu z letošního jara to již bylo jen 28 % (podíl lidí s neutrálním postojem se pohybuje kolem 40 %).


Německo: Když je přebytek státního rozpočtu na obtíž

30.07.2017

Přetrvávající deficity státních rozpočtů se jednoznačně ukázaly jako neudržitelné v roce 2009, kdy propukla dluhová krize. Tyto události, vedle jakési přirozené lidské nelibosti k dluhům jako takovým, přispěly k vytvoření veřejné poptávky po rozpočtové kázni.


Díky aukcím je větrná energie na vzestupu a čistá energie je levnější

19.07.2017

V Německu i Španělsku proběhly velmi úspěšné aukce na dodávky elektřiny z větrných elektráren. Ty jsou poslední novinkou na trhu v oblasti energií z obnovitelných zdrojů.


Co nám EU dává

10.07.2017

Shrnutí deseti hlavních bodů.


Proč by Česká republika neměla vystoupit z EU?

03.07.2017

Shrnutí pěti hlavních důvodů.


Kam kráča Eurozóna?

30.06.2017

Sumarizácia „Reflection paper on Monetary union“


Euro – skrachovaný projekt?

25.06.2017

Andrej Babiš včera (26. jún) v rozhovore pre agentúru Bloomberg uviedol nasledujúce vyjadrenie: „Žiadne euro. Nechcem euro. My tu nechceme euro. Každý vie, že euro je skrachovaný projekt.“ Pozrime sa teda na to, nakoľko je euro vnímané ako neúspešný projekt aj z pohľadu verejnosti a nakoľko by tak mohla byť skutočne označená aj jeho výkonnosť.


Koncept zdieľanej ekonomiky

16.06.2017

V júni minulého roku predstavila Európska Komisia agendu týkajúcu sa súčasného fenoménu zdieľanej ekonomiky, ktorý je založený na prenájme, výmenách či zdieľaní majetku.


Nefunkčnost kvót nebo neochota?

14.06.2017

Evropská komise 13.6. 2017 zahájila řízení s Českou republikou, Polskem a Maďarskem o neplnění povinnosti při přebírání uprchlíků v rámci tzv. kvót. Toto řízení je důsledkem jednání vrcholných politiků Visegrádské skupiny, kteří relokační systém označili za nefunkční a odmítají se na něm nadále účastnit.


Svět po automobilové aféře Dieselgate

08.06.2017

Dieselgate výrazným způsobem otřásla důvěrou v celý automobilový průmysl, došlo k přijetí návrhu opatření, která mají do budoucna zabránit opakování machinací s řídícími jednotkami a způsoby měření emisí a spotřeby obecně. Modernizací stávající metodiky měření tak povede k celkovému zpřesnění výsledků emisních kontrol u nových vozidel.


Evropský sbor solidarity - pomáhejte jako dobrovolníci

02.06.2017

„Solidarita, to je tmel, který drží Evropskou unii pohromadě“, řekl 14. září 2016 při projevu o stavu Unie předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Stejného dne oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, nového projektu pro mladé lidi od 18 do 30 let, kteří se jako dobrovolníci či zaměstnanci chtějí zapojit do solidární činnosti po Evropě.


Virtuální operátoři: řešení drahých tarifů?

26.04.2017

Ceny mobilních služeb v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Zatímco v segmentu firem se svádí konkurenční boj, segment domácností zůstává zamrzlý.


Plnění uprchlických kvót členy EU a jejich imigrační politika

26.04.2017

V roce 2015 se členské země Evropské unie dohodly na přerozdělení běženců pocházejících zejména z Iráku, Sýrie a Eritreje. Původně se jednalo o 40 tisíc žadatelů o azyl přicházejících do Evropy především přes Řecko (tzv. balkánskou trasu) a Itálii, v září roku 2015 se na návrh Evropské komise jejich počet navýšil o dalších 120 tisíc (15 600 běženců setrvávajících v Itálii, 50 400 v Řecku a 54 000 v Maďarsku).


Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Jakým směrem se bude EU v následujících letech ubírat?

29.03.2017

Letos je tomu 60 let od podpisu Římských smluv, které položily základy pro vznik Evropské unie. Osobně se domnívám, že právě toto výročí může pro Evropskou unii znamenat nový začátek.


Revize tabákové směrnice: Čtyři kroky pro lepší bezpečnost a informovanost rozhodnutí našich dětí

06.03.2017

Již devět měsíců uplynulo ode dne, kdy vstoupila v platnost revize tabákové směrnice, nahrazující direktivu z roku 2001.


Směrnice o jmenné evidenci cestujících: cestovat volně a zároveň reagovat na zvyšující se bezpečnostní rizika?

03.03.2017

Téměř po 5 letech prudkých a peprných debat a po zvýšených bezpečnostních rizicích spojených s teroristickými útoky, jejichž počet během posledních let vzrostl, schválil Evropský parlament 15. dubna 2016 novou směrnici upravující používání jmenné evidence cestujících v rámci EU za účelem předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.


Free Interrail: narozeninový dárek pro osmnáctileté

03.03.2017

Otevřená Evropa nabízí více možností kariérního růstu, mezinárodní přátelství, snadnější způsob cestování a možnost poznávat jiné kultury a zvyky.


Bílá kniha

02.03.2017

O včerejší Bílé knize (a s ní spojené možnosti vidět "na vlastní oči" Evropský parlament - viz naše včerejší soutěž) jsem již lehce psal. Nyní trochu konkrétněji, pro stručnost, ve 3 bodech:


Soutěž o zájezd do EP: Evropané, kudy dál?

02.03.2017

Tento týden v Bruselu prezident Evropské komise J.C. Juncker představil "Bílou knihu" (tak se zde označují důležité strategické dokumenty). V ní hovoří nejen o tom, čeho Evropané v minulých dekádách dosáhli, ale hlavně o 5 variantách toho, jak dál.


Zimní balíček čisté energie pro všechny Evropany

16.02.2017

EK navrhuje v revidované směrnici o energetické účinnosti prodloužit stanovenou povinnost ušetřit 1,5% energie ročně jak dodavatelům tak distributorům. Tato opatření ukazují efekt přísunu soukromých investic a podporu vzniku nových hráčů na trhu, jako jsou poskytovatelé energetických služeb, včetně agregátorů, a proto by měla tento vývoj stimulovat i po roce 2020. Nový tržní design s elektřinou by měl dále vytvářet rovné podmínky pro účast na trhu.


Bezpečnost na evropských silnicích

26.01.2017

Přestože je podle statistiky WHO Evropa nejbezpečnějším světovým regionem, co se silniční dopravy týče, je stále co zlepšovat.


Návrh směrnice Evropské komise o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

25.01.2017

Vysílání pracovníků hraje důležitou roli v rámci vnitřního trhu EU, a to zejména v oblasti poskytování přeshraničních služeb. Zatímco se počet vysílaných pracovníků i nadále výrazně zvyšuje, Komise upozorňuje na přetrvávající problémy s nekalými praktikami a velkými platovými rozdíly. Zdůrazňuje, že se situace na vnitřním trhu za posledních 20 let změnila, a proto je potřeba nové legislativy.


EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS) - PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ DOBROVOLNÍKY

23.01.2017

V září loňského roku oznámil Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie plán na vytvoření Evropského sboru solidarity (ESC). Jeho cílem je umožnit mladým lidem ve věku 18-30 let účast na solidární činnosti (jako dobrovolníci či zaměstnanci) při řešení náročných situací v EU. Je ambicí Evropské komise, aby se do ESC přihlásilo do konce roku 2020 až 100 000 mladých Evropanů.


Zpráva Evropské komise o relokaci uprchlíků z Řecka a Itálie a o přesídlení ze třetích zemí

01.12.2016

Osmá zpráva Evropské Komise o relokaci a přesídlení poskytuje aktualizovaný stav a hodnotí opatření přijatá všemi zúčastněnými stranami.


„EVROPSKÝ PARLAMENT VLASTNÍMA OČIMA“

01.08.2016

Soutěž europoslance Luďka Niedermayera o zájezd do Štrasburku


Evropská pohraniční a pobřežní stráž v kostce

07.07.2016

Evropský parlament ve středu 6.7. 2016 schválil plány na efektivnější policejní ochranu vnějších hranic Evropské unie. Co to přesně znamená a jak by to v praxi mělo vypadat?


Průzkum veřejného mínění: pohled Čechů na EU

21.03.2016

Jak sledujeme co se v evropské politice děje? Co si myslíme o práci Evropského parlamentu? Cítíme sounáležitost s EU? Je pro nás členství v EU dobré a benefituje z něho naše země? Na tyto a další otázky se zaměřil průzkum veřejného mínění zpracovaný Evropským parlamentem.


STRUČNÝ PRŮVODCE O FUNGOVÁNÍ EU A ČR V NÍ

17.11.2015

Proč je pro Českou republiku Evropská unie důležitá? A jak se v ní rozhoduje? Stručný přehled sepsal Luděk Niedermayer.


Ke stažení