Big_loader_ajax

Má práce

Vítejte v sekci Má práce. V sekci Z médií jsou zařazeny aktuální články o mé práci. Informace o mé činnosti europoslance v Bruselu a Štrasburku včetně tiskových zpráv najdete pod záložkou Co se děje v Evropském parlamentu. Mou účast na domácích konferencích a projektech shrnuje Mé působení v České republice. Osobní komentáře a názory si můžete přečíst pod Mé názory. V O EU a ČR v ní naleznete důležité informace o našem členství v Evropské unii. V poslední sekci jsou k nahlédnutí prezentace o problematikách, kterým se věnuji.


EU si došlápne na Facebook, Google a další „daňové mágy“. Europarlament podpořil konec irské kličky

15.03.2018

Evropský parlament s pozměňovacími návrhy přijal plán Evropské komise na zavedení jednotného systému zdanění příjmů velkých firem působících v unii. Koncept takzvaného Konsolidovaného společného základu daně z příjmu fyzických osob (CCCTB) se zatím týká korporací s globálním ročním obratem přes 750 milionů eur (přes 19 miliard Kč) a má bojovat proti jejich praktikám na optimalizaci odvodů. Podle europoslance Luďka Niedermayera, který se problematikou dlouhodobě zabývá, by na opatření v dlouhodobém horizontu vydělaly všechny strany.


Brusel chce vybrat více daní od nadnárodních firem

14.03.2018

Evropská unie se snaží sjednotit pravidla pro danění firem. Nadnárodní korporace by měly nově odvádět daně tam, kde jim vznikají zisky. V oblasti přímých daní se jedná o průlomové změny. Dosud Brusel upravoval především nepřímé daně jako například DPH. V posledních letech však v souvislosti s aférami Panama Papers či Luxembourg Leaks zesílily hlasy také pro regulaci daní z příjmů.


Europoslanci chtějí víc peněz pro EU, kvůli bezpečnosti a zvládání migrace. Příspěvky zemí by ale měly v budoucnu tvořit méně než polovinu rozpočtu

14.03.2018

Evropský parlament podpořil návrh rozpočtu Evropské unie na období po roce 2020, v něm by státy měly kompenzovat ztrátu příspěvků Velké Británie.


Shrnutí plenárního zasedání: jednotné zdanění firem, brexit i rozpočet EU

20.03.2018

Ve dnech 12. - 15. března se uskutečnilo plenární zasedání Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku. Mezi hlavní body na pořadu jednání patřily především otázka brexitu, budoucnost víceletého finančního rámce, společný základ daně z příjmů právnických osob a jeho konsolidace či přeshraniční doručování balíků.


EP bojuje proti obcházení daňových povinností firem

15.03.2018

Evropský parlament dnes napříč politickým spektrem podpořil zavedení společného základu daně pro firmy a jeho následnou konsolidaci. Cílem nové legislativy je zabránit zneužívání nesouladů mezi národními pravidly k přesouvání zisků do zemí s výhodnějším daňovým režimem. Nemohla by tak být obcházena daňová povinnost v zemích, kde zisk vznikl.


Plenární zasedání EP: 12.- 15. března ve Štrasburku

12.03.2018

Jaké jsou hlavní události tohoto týdne ve Štrasburku?


Brexit se blíží a výhody plynoucí z něj se Británii vzdalují

20.03.2018

Během své stáže v Evropském parlamentu jsem měla příležitost zúčastnit se debat o vývoji brexitu, za což jsem velmi vděčná. Ještě vděčnější jsem však za to, že jsem celou situaci sledovala z bezpečnější strany břehu vzhledem k tomu, jak obtížné je nalézt opravdové výhody, které by pro Británii z odstoupení z EU měly plynout.


Brexit: Jak obtížné bude přechodné období pro Brity a proč?

26.02.2018

Jednání o brexitu dospěla do druhé fáze, a proto se nyní intenzivně hovoří o tzv. přechodném období („Transition Period“). Britská strana preferuje pojem „implementační fáze“, která má britským podnikům umožnit, aby se připravily na nová opatření po vystoupení z EU.


Brexit aneb 750+1 nových smluv...

21.02.2018

Brexit znamená, že Spojené království bude muset znovu vyjednat zhruba 750 mezinárodních smluv, které se na UK vztahují dnes prostřednictvím smluv uzavřených ve prospěch svých členů Unií. Jsou to třeba smlouvy o letecké dopravě nebo využití atomové energie.


"Děláme často příliš málo příliš pozdě, chybí politická odvaha," zaznělo na debatě o EU

19.03.2018

Evropská unie je společenství 28 členských zemí, různých názorů, politik a představ. Co tyto země drží pohromadě? Projekt společné Evropy, která je bezpečná, stabilní a prosperující. I za cenu přijatelného kompromisu. A právě o tom diskutovali europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09/Evropská lidová strana) a jeho host z Německa, europoslanec Reinhard Bütikofer (skupina Zelených/Evropská svobodná aliance) minulý pátek v Evropském domě v Praze.


Pozvánka na debatu - Evropská unie: jak funguje a co nám přináší?

12.03.2018

Česko-německý pohled na společné zájmy v EU s europoslanci Luďkem Niedermayerem a Reinhardem Bütikoferem.


Čínští křesťané a prekérní situace ministerstva vnitra

11.03.2018

Oficiálně je Čínská lidová republika ateistickým státem, nebo chcete-li sekulárním státem (tedy státem, který není vázán na žádnou náboženskou ideologii a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání), stejně jako Česká republika.


70. výročí převzetí moci v Československu

28.02.2018

Na dnešním zasedání si poslanci Evropské lidové strany připomněli smutné 70. výročí převzetí moci v Československu. Luděk Niedermayer, vystoupil jako předseda české národní delegace a shrnul události "Vítězného února" a jejich důsledky.


Reakce na článek o energetické náročnosti budov

05.12.2017

Je fajn, že server iDNES.cz informuje o evropské směrnici o energetické náročnosti budov, ale bohužel tak činí dosti nepřesným způsobem.


O Katalánsku, referendu, španělské ústavě i roli EU

07.11.2017

Otázky a odpovědi na to, co se nejčastěji řeší kolem samostatnosti Katalánska.


Boj měst proti změně klimatu

19.03.2018

Změna klimatu je jedním z největších globálních problémů. Odborné názory i vědecké studie se shodují, že jde pravděpodobně o největších výzvu, které musí moderní společnost čelit. Na konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v prosinci 2015 v Paříži, se smluvní strany z celého světa dohodly omezit globální oteplování na výrazně méně než 2 ºC ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.


Cítit či necítit se být Evropanem v České republice?

08.03.2018

Většina z nás se pravděpodobně již setkala s pojmem identita, ať už si pod ním představuje cokoliv. Tento pojem, který se používá nejen v politické praxi, ale i v akademickém výzkumu, v nás zejména vyvolává otázky: „Kdo jsem? Kam a ke komu patřím? Reakcí na tyto otázky může být bezpočet.


Evropská občanská iniciativa

07.03.2018

Díky Lisabonské smlouvě se od 1. dubna 2012 mohou občané EU pocházející alespoň ze čtvrtiny členských států EU přímo podílet na utváření politiky EU a požádat Evropskou komisi o předložení legislativního návrhu spadajícího do její kompetence.