Big_loader_ajax

Má práce

Vítejte v sekci Má práce. V sekci Z médií jsou zařazeny aktuální články o mé práci. Informace o mé činnosti europoslance v Bruselu a Štrasburku včetně tiskových zpráv najdete pod záložkou Co se děje v Evropském parlamentu. Mou účast na domácích konferencích a projektech shrnuje Mé působení v České republice. Protože dění kolem brexitu nás provází již několik let, můžete si novinky z vyjednávání přečíst v samostatné sekci brexit. Osobní komentáře a názory si můžete přečíst pod Mé názory. V O EU a ČR v ní naleznete důležité informace o našem členství v Evropské unii. V poslední sekci jsou k nahlédnutí prezentace o problematikách, kterým se věnuji.


Zlatá víza jako vstupní brána do Evropské unie. Využívají je především Číňané a Rusové

19.09.2020

Povolení k pobytu či občanství výměnou za investici v určité výši? Britská společnost Astons analyzovala podmínky v jednotlivých zemích EU pro udělení takzvaných zlatých víz a dále pak to, do kolika zemí mohou jejich držitelé z nečlenských zemí EU cestovat bez bariér.


Výroční konference AFI: Není investice jako investice

16.09.2020

Česká republika netrpí nedostatkem peněz. Tuzemský problém spočívá v tom, kam tyto prostředky tečou. V těchto transferech se odráží často nesprávné chápání, co investice je a není. Shodli se na tom ekonomičtí experti v Kongresovém centru ČNB.


Chvála za postoj k Bělorusku, kritika za integraci. Čeští europoslanci hodnotí projev von der Leyenové

16.09.2020

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středečním poselství o stavu unie podle ODS představila návrhy na nové daně a větší integraci.


Vysvětlení mého hlasování z 14. - 17. září

25.09.2020

Pro co a jak jsem hlasoval na zářijovém plenárním zasedání?


Komise představila cíl snížení emisí o 55%, poslanci navrhují 60%

22.09.2020

Ursula von der Leyen ve svém Projevu o stavu Unie tuto středu, 16. září 2020, představila cíl snížení emisí o 55 %, avšak 10. září 2020 přijal Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského parlamentu návrh zprávy o Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změně nařízení (EU) 2018/1999, tzv. Klimatickém zákonu, ve kterém požadují ambiciózní cíl snížení emisí o 60 % do roku 2030.


Budoucí financování a obnova EU: nový systém vlastních zdrojů

22.09.2020

Tento týden došlo na plenárním zasedání v Bruselu ke schválení Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU. Europoslanci ve svém legislativním Stanovisku, které bylo přijato 455 hlasy pro (146 proti a 88 se zdrželo), zdůrazňují, že je nezbytné, aby rozpočet EU obsahoval nové zdroje příjmů, které by měly přinejmenším pokrýt náklady spojené s plánem na podporu oživení (Next generation EU). Zmíněný legislativní text, hraje zásadní roli pro hospodářskou obnovu Unie. V kontextu schválení bude Komise moci získat na finančních trzích 750 mld. EUR, ty budou poté využity na podporu oživení ekonomik členských zemí (tzv. fond na podporu oživení).


Diskusní panel Občan a stát

28.08.2020

10. září od 13:00 hod. - kino Aero Praha - pořádá Centrum Paraple, o. p. s. S účastní Luďka Niedermayera.


Rozvoj jaderné energetiky podporujeme, vládní plán dostavby Dukovan nikoliv

15.07.2020

TOP 09 považuje jadernou energetiku za strategickou součást energetického mixu České republiky. Současnou podobu vládního plánu dostavby dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany přesto podpořit nemůžeme.


Třetí český DojoCon bude opět v Praze

24.01.2020

Jak už se stává tradicí, i letos na jaře proběhne setkání české CoderDojo komunity. Letošní celodenní akce pro 100 účastníků plná workshopů a přednášek se uskuteční na pražské Vysoké škole ekonomické.


Vládní poslanec k návrhu na prohloubení schodku na půl bilionu korun

23.06.2020

Dnes v prvním čtení parlament projednává, zda vládě umožní utratit růstem dluhu kryté stovky miliard na "podporu krizí zasažené ekonomiky". Už jsem psal, že se mi tento návrh v dnešní době a dnešní podobě nelíbí.


U odložení splátek musíme zvážit dopad na klienty i finanční systém

01.04.2020

"Pro odložení splátek důvod je. Měl by to být ale výsledek dohody banky a klienta," říká v rozhovoru Luděk Niedermayer.


Niedermayer: O jednom hladkém slyšení v Bruselu...

11.10.2019

Žádné slyšení kandidáta na post komisaře, jehož úspěšné absolvování je podmínkou pro „získání práce“, není bez chyb. Tři hodiny v lavici čelit 25 otázkám od poslanců většinou z konkurenčních stran je stres. O to větší, o co širší je portfolio komisaře.


Francie a její stimulační plán v hodnotě 100 mld. euro

04.09.2020

Francouzská vláda představila podrobnosti svého stimulačního plánu, ten zahrnuje jednak investice, snižování daní a i případné dotace. Především se orientuje na zlepšení konkurenceschopnosti francouzského výrobního sektoru, na podporu zaměstnanosti a vytvoření potřebných pracovních míst, rovněž i na potřebnou ekologickou transformaci tamního hospodářství. V rámci nadcházejících 2 let má ve Francii dojít, především díky tomuto plánu, k odstranění negativních dopadů koronavirové krize.


Konec doby fosilní: Přechod Velké Británie na obnovitelné zdroje energie

03.09.2020

Velká Británie byla kolébkou průmyslové revoluce, potažmo doby fosilní. Již v roce 1882 byla Edisonovou společností pro elektrické osvětlení v Londýně (Holborn) uvedena do provozu první uhelná elektrárna na světě. V roce 2019 ovšem dochází ke skokovému odchodu od uhlí a přechodu na převážně větrné elektrárny. V roce 2020 Británie, v důsledku snížené poptávky po elektřině, kvůli omezením způsobeným epidemií nemoci Covid-19, nevyužívá nadále uhelné elektrárny. V současné době ve VB dochází k plnému přechodu na obnovitelné zdroje energie. VB disponuje největším offshore větrným průmyslem na světě a taktéž i největším offshore větrnou farmou (zprovozněna v roce 2019). Británie tak primárně snižuje emise oxidu uhličitého, ale rovněž na ostrovech dochází i ke zlepšení kvality vzduchu a s tím spojené kvality života obyvatel.


EK v boji s koronavirem (týden 20. až 24.7.)

24.07.2020

O co se tento týden zasadila Evropská komise v boji proti pandemii koronaviru?


Ryby blokují vyjednávání o Brexitu

07.09.2020

Nejedná se přímo o ryby, ale obecně o téma rybolovu, které je nyní překážkou pro uzavření všeobecné dohody o volném obchodu. Další kolo jednání o Brexitu bude obnoveno 7. září. Nyní však vyjednávání stagnují.


Vztahy EU se Spojeným královstvím: Poslanci stojí pevně za EU

23.06.2020

„Vzhledem k tomu, že politické prohlášení je základem jednání a stanoví parametry ambiciózního, rozsáhlého, hlubokého a flexibilního partnerství v oblasti obchodu a hospodářské spolupráce, s komplexní a vyváženou dohodou o volném obchodu jakožto ústřední složkou, a dále v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a v širších oblastech spolupráce...“ Úvodní část z Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska


Odklad na říjen?

18.04.2019

Tenhle měsíc už Británie neměla být členem Evropské unie. Někteří z neustálých odkladů radost nemají, dalším naopak přináší naději, že se žádný Brexit nakonec ani nemusí uskutečnit.


Současné Maďarsko: Přehled vývoje a aktuální situace

20.05.2020

K pochopení soudobého vývoje a stavu Maďarska, je důležité přihlédnout k jeho historickému vývoji, který zemi formoval. Cílem článku není vynášet hodnotící soudy, ale sumarizace stávajícího nejen politického tamního systému s jistou komparací k ostatním státům v rámci Evropské unie. Jelikož v současné době se status Maďarska, s ohledem a důrazem na tzv. evropský demokratický standart, v mnoha odvětvích politického a společenského života, zcela vymyká.