Big_loader_ajax

Reforma polské justice porušuje unijní právo, rozhodl Soudní dvůr EU.

13.06.2023

Dle pondělního rozsudku se soud přiklonil na stranu Evropské komise, která žalobu podala, kvůli podezření, že reforma soudnictví ohrožuje nezávislost justice v Polsku.

Vládnoucí strana PiS radikálně změnila způsob jmenování a odvolání soudců. Reforma také poskytla kárnému senátu, který s ohledem na způsob jmenování jeho členů nepředstavuje záruku nezávislosti a nestrannosti, možnost trestat soudce, a vyvíjet tak tlak na jejich rozhodování. PiS reformu obhajuje tím, že má poskytnout očistu justičnímu systému od členů s komunistickou minulostí (skoro 35 let po pádu komunismu). Opozice je ale toho názoru, že se PiS pouze snaží posílit svůj vliv na jednotlivé soudce a tím ohrožuje nezávislost justice.

Didier Reynders, eurokomisař pro spravedlnost, se vyjádřil k verdiktu tímto způsobem: ‘Dnešek je významný den pro obnovení nezávislosti justice v Polsku’. Zatímco polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro prohlásil, že Soudní dvůr Evropské Unie je ‘zkorumpovaný’.

Nezávislost justice a zásady právního státu jsou důležitým pilířem práva EU. Tento pilíř není pouze nedílnou součástí evropské identity, ale také hodnotou, ke které se členské státy při vstupu do EU zavazují. Soudní dvůr potvrdil, že kontrola, zda členské státy dodržují hodnoty a zásady jako jsou právní stát, účinná soudní ochrana a nezávislost justice, spadá zcela do jeho pravomoci.

Již více než před dvěma lety vydal Soudní dvůr EU nařízení, které měl činnost kontroverzní kárné komory v Polsku pozastavit. PiS ale nařízení odmítla a SDEU tedy v říjnu 2021 udělil Polsku pokutu ve výši 1 milionu EUR denně za ignorování soudního rozhodnutí. Poté co polské úřady provedly částečnou úpravu justiční reformy se PiS dožadovala zrušení pokuty, ta byla v dubnu 2023 snížena na 500 000 EUR denně, jelikož úprava nebyla dostatečně účinná. Vynesením pondělního rozsudku Polsku končí (možná jen dočasně) povinnost platit pokutu za každý den porušování práva EU, ale pokutu, která vznikla do té doby, Polsko uhradit musí.

Vzhledem k tomu, že Polsko v rozporu se svou povinností dlužnou pokutu neuhradilo a k její úhradě se stále nemá, bude mu dlužná částka zřejmě postupně odečítána z evropských fondů určených pro Polsko, jak avizovala Komise. Polsku by pak byl zablokován přístup k mimořádnému fondu na pomoc ekonomikám po covidové krizi a přišlo by tak o možnost čerpat miliardy eur. Pokud PiS rozsudku SDEU v brzké době nevyhoví, Komise pravděpodobně podá novou žalobu a soud tak bude moci polské vládě uložit další pokutu.

Navíc, Komise již oznámila, že na Soud poputuje i případ nových "lustračních komisí", který je v Polsku označován za Lex Tusk - cílící na poškození hlavního leadera opozice. 

 

Autor článku : Marie-Magdalena Bradová