Big_loader_ajax

Státy EU a Evropský parlament se dohodly na víceletém finančním rámci a Fondu obnovy

13.11.2020

Německé předsednictví Rady Evropské Unie a zástupci Evropského parlamentu dosáhli politické dohody, jejímž cílem je zajistit nezbytný souhlas Parlamentu s příštím víceletým finančním rámcem - dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027.

Parlament byl nespokojen s tím, že premiéři a prezidenti zemí oslabili financování některých unijních programů a v rámci dohody se poslancům podařilo zajistit více financí na programy týkající se výzkumu, zdravotnictví a vzdělání.

Dohoda je kompromis, vycházející z návrhu Evropské komise, který vyvažuje jak požadavky Parlamentu, tak respektuje směr, který určila již v červenci Evropská rada. Dohoda doplňuje komplexní finanční balíček v hodnotě 1 824,3 mld. EUR, ten v sobě spojuje příští VFR, Víceletý finanční rámec, (v objemu 1 074,3 mld. EUR) a také dočasný nástroj na podporu oživení, označovaný jako Fond obnovy – Next Generation EU (v hodnotě 750 mld. EUR).

Evropský parlamentu trval na tom, že programovým oblastem, jako je zdraví či výzkum, nebyla věnována dostatečná důležitost, a též odpovídající částka z rozpočtu. Parlament také zdůraznil nutnost vytvořit záruky ohledně nových zdrojů příjmů EU, ty bude nutné vytvořit v nadcházejících letech a použijí se na splácení půjček financujících právě Next Generation EU. Stěžejním bodem bylo zároveň spojení čerpání peněz z evropských fondů s dodržováním právního státu, tzv. vlády práva. Bez této podmínky by dohoda získala podporu poslanců velmi obtížně.

Politická dohoda s Parlamentem představuje mimo jiné:

  • cílené posílení programů EU - včetně programů Horizont Evropa, „EU pro zdraví“ a Erasmus+, o 15 miliard eur prostřednictvím dodatečných prostředků (12,5 miliardy eur) a přerozdělení prostředků (2,5 miliardy eur) v průběhu příštího rozpočtového období, ovšem s dodržením výdajových stropů stanovených v závěrech Evropské rady (zasedání 17. až 21. července)
  • rozpočtová podmíněnost navázaná na dodržování zásad právního státu
  • dohled EP nad zdroji přidělenými prostřednictvím nástroje na podporu oživení Next Generation EU
  • orientační plán pro zavedení nových vlastních zdrojů.

Dohoda stále vyžaduje konečný souhlas Parlamentu i Rady, ovšem otevírá cestu k tomu, aby sedmiletý rozpočet vstoupil v platnost již od ledna příštího roku (což je logika VFR), a připravuje půdu členským státům k zahájení ratifikačního procesu, nutného k tomu, aby krizový Fond obnovy v hodnotě 750 mld. EUR mohl ekonomiky zemí Unie podpořit.  Také urychlí přípravu na čerpání kohezních prostředků, což je zásadní pro země jako je třeba Česká republika.

Bude nutné definitivně schválit zmíněný režim podmíněnosti pro ochranu rozpočtu Unie – dodržování “vlády práva” (současné znění bylo předběžně dohodnuto mezi předsednictvím Rady a vyjednavači Parlamentu již 05.11.2020).

Více o "režimu podmíněnosti vlády práva" zde.

 

Prameny:

- Evropský parlament

- Předsednictví Rady EU

- Evropská komise

Autor článku : Nikol Panoš a Monika Kalkusová, asistentky europoslance Luďka Niedermayera