Big_loader_ajax

Spojení unijního rozpočtu s režimem podmíněnosti týkajícího se právního státu

13.11.2020

Dodržování principů právního státu, což je jedna z hlavních hodnot, na které je EU založena, se stane podmínkou pro čerpání peněz z fondů EU.

Dojde tedy ke spojení peněz z EU s vládou práva (tzv. mechanismus podmíněnosti). A to i přes to, že tento logický princip dlouhodobě odmítá Maďarsko a taktéž Polsko, tyto státy hrozily v této souvislosti s vetem rozpočtu.

Jasná většina parlamentu na tomto principu nekompromisně trvala, v zásadě tedy EP přispěl k tomu, že se dne 05.11. 2020 zástupci EP a Předsednictví Rady dohodli na podmínkách.

Komise tak bude moci zastavit platby z rozpočtu EU danému členskému státu, který bude porušovat předmětné zásady právního státu mající dopad na: 

  • řádné finanční řízení rozpočtu EU (je otázkou, zda toto neplatí třeba i pro dosud nevyřešený střet zájmu premiéra Babiše),
  • nebo na ochranu finančních zájmů EU (typicky případy dotačních podvodů systémové povahy).

 

Díky Evropskému parlamentu budou důvodem pro spuštění mechanismu, vedoucímu potenciálně k zastavení plateb, nejen daňové podvody a daňové úniky, ale také například ohrožení nezávislosti soudnictví, přijetí svévolných/protiprávních rozhodnutí a omezení opravných právních prostředků.

Parlamentu se také podařilo zkrátit dobu od zjištění rizika porušení zásad právního státu do přijetí opatření proti danému členskému státu na 7-9 měsíců (oproti 12-13 měsícům požadovaných Radou).

Postup bude takový, že po zjištění existence porušení navrhne Komise spustit mechanismus podmíněnosti vůči dotyčné vládě členského státu EU, ta bude mít 3 měsíce na odpověď. Pokud Komise nesezná odpověď jako přesvědčivou, předloží Radě návrh, jak by mělo omezení finančních prostředků vypadat. Rada poté bude mít 1 měsíc na to, aby kvalifikovanou většinou – tzn. min. 55 % členských států, v nichž žije nejméně 65 % obyvatel Evropské unie (na rozdíl od tzv. obrácené kvalifikované většiny původně požadované EP) - rozhodla o přijetí navrhovaných opatření. Ve výjimečných případech na to bude mít 3 měsíce. Komise bude moci svolat Radu, aby zajistila dodržení termínu.

Mechanismus podmíněnosti by se měl vztahovat na všechny finanční prostředky EU, včetně zdrojů přidělených prostřednictvím nástroje na podporu oživení Next Generation EU. 

Je zde zmíněna samozřejmě i ochrana konečných příjemců fondů, jako jsou studenti, zemědělci nebo nevládní organizace. Ti si o finanční prostředky budou moci zažádat přímo Komisi. Tedy nedojde k přímému potrestání konečných příjemců za provinění jejich vlád.

Schválená podmíněnost pomůže chránit unijní fondy jak před jednorázovým pochybením, tak před dlouhodobým systematickým zneužíváním společných unijních peněz, které doposud EU postihovala těžko.

Režimem, podmíněnosti týkající se právního státu, bude tzv. „strážce“ hodnot, které Evropská Unie považuje za stěžejní, kterých si váží a na kterých také EU vznikla.

 

Zdroje:

- Evropský parlament

- Evropská komise

- Rada Evropske unie

Autor článku : Jan Tlamycha a Nikol Panoš, asistenti europoslance Luďka Niedermayera