Big_loader_ajax

Rada EU a Evropský parlament uzavřely dohodu o krocích proti sexuálním zneužíváním dětí na internetu

10.05.2021

Rada EU a Evropský parlament se ve čtvrtek, 29. dubna, dohodly, že výslovně povolí poskytovatelům komunikačních on-line služeb skenovat soukromé komunikační kanály a též případně odstraňovat obsah, který se dá označit jako sexuální zneužívání dětí. Jedná se o průlomový krok na cestě k ochraně dětí před sexuálními predátory, kteří si dosud často užívají faktické beztrestnosti a na sociálních sítích, loví své oběti a mnohdy je následně vydírají.

Nejdiskutovanější svědectví této problematiky přinesl u nás český dokumentární film “V síti”

Prozatímní právní předpisy se vztahují na poskytovatele interpersonálních služeb elektronických komunikací, jako jsou webové e-mailové služby, služby zasílání zpráv či další platformy sloužící ke sdílení obsahu (např. Facebook či Microsoft). Ti mohou i nadále detekovat, odstraňovat a následně hlásit sexuální zneužívání dětí online, včetně kybergroomingu.

Předběžná dohoda, kterou Rada a Evropský parlament uzavřely, má platit tři roky. Během té doby by Evropská komise měla navrhnout podrobné  právní předpisy se zárukami pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí online i offline, které nahradí dočasná pravidla. Uzavřená dohoda o dočasném právním režimu by se zároveň mohla stát základem i pro budoucí důležitou legislativu spojenou s pravidly ochrany soukromí zaměřených na online platformy. 

Každý případ odůvodněného a ověřeného podezření na sexuální zneužívání dětí na internetu má být neprodleně ohlášen příslušným vnitrostátním donucovacím orgánům. Poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb tedy jednají ve veřejném zájmu proti pohlavnímu zneužívání dětí a/nebo k odstraňování dětské pornografie. Účelem je bránit  pohlavnímu vykořisťování dětí a předcházet jejich viktimizaci.

Sexuální vykořisťování a zneužívání dětí na internetu (včetně šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí na internetu a vyhledávání dětí k sexuálnímu zneužívání přes internet) představuje závažné porušení základních práv, a proto vyžaduje komplexní přístup, který by zahrnoval stíhání pachatelů, ochranu dětských obětí a hlavně prevenci. A právě zmíněná dohoda představuje průlomový krok, který vyplňuje mezeru v právních předpisech, a umožňuje monitorovat zákonnými prostředky a na dobrovolné bázi poskytovatelům komunikačních on-line služeb sexuální zneužívání dětí, a to v rámci vlastních platforem. A účinně a rychle tím bránit zveřejňování či šíření takového obsahu.

Při rozhodnutí o vzniku dohody se musela najít cesta k její koexistenci s Nařízením o soukromí a elektronických komunikacích (nařízení ePrivacy). Zmiňovaná dohoda o řešení sexuálního zneužívání dětí na internetu totiž může znamenat jisté odchylky od obecného režimu nařízení ePrivacy, který zajišťuje ochranu soukromého života, důvěrnost sdělení a osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. Nicméně je jasné, že sexuální zneužívání dětí je zvláště závažná trestná činnost, která má pro oběti rozsáhlé a závažné celoživotní následky a těm je nutné zabránit i  za cenu určitých omezení ePrivacy. Rozsah této činnosti, který dnes poškozuje životy tisíce dětí, vynutil hledání dočasného řešení, které ochranu dětí zvýší.

Přestože je povolení automatizovaného monitorování komunikace do jisté míry kontroverzní z hlediska ochrany soukromí, existuje široká shoda na její potřebě, což odráží dojednaný výsledek. Problém pohlavního zneužívání dětí on-line totiž výrazně vzrostl v důsledku koronavirové pandemie (vlivem jak izolace, tak obecně zvýšené aktivity na internet). Je důležité, aby Evropská unie společně s členskými státy přistupovaly k tomuto zcela nepřijatelnému a nebezpečnému vývoji proaktivně, protože ochrana dětí je zároveň jednou z priorit Unie.

Autor článku : Monika Kalkusová, Nikol Panoš