Big_loader_ajax

Zrušení roamingu se bez nové regulace EU v telekomunikacích neobejde, tvrdí operátoři

02.07.2015

Zatímco evropské instituce a uživatelé mobilních telefonů neformální zrušení roamingových poplatků oslavují, operátoři nadšeni nejsou. V EU má totiž každý trh jiné podmínky, kvůli kterým operátorům vznikají další náklady. Na bezplatný roaming by tak musely doplácet, ceny se proto pravděpodobně zvýší za ostatní služby. Situace by se mohla zlepšit díky revizi současné regulace EU v oblasti telekomunikací.

Lotyšské předsednictví, které s 1. červencem předalo štafetu Lucembursku, může slavit úspěch. V úterý se mu podařilo po několika letech jednání dosáhnout shody mezi Evropským parlamentem a Radou EU o zrušení roamingových poplatků.

„Po intenzivním trialogu, který trval 12 hodin bez přestávky, jsme dnes ve 2 hodiny a 20 minut dosáhli dohody, která zruší poplatky za roaming od června roku 2017,“ uvedla v úterý hlavní vyjednavačka Parlamentu Pilar del Castillo (EPP).


„Vzhledem k tomu, že dohoda představuje podstatné zlepšení podmínek pro uživatele mobilních telefonů, ale zároveň i zohledňuje objektivní situaci telekomunikačních firem, bylo by dobře, kdyby podporu získala,“ říká europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09/EPP), který zasedá ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.Dohoda je ale zatím jen neformální, Parlament a ministři EU odpovídající za telekomunikace ji ještě budou muset stvrdit podpisem.

Vlastníci mobilních telefonů cestující do zahraničí budou moci výhody čerpat již v příštím roce, kdy se cena za volání bez DPH sníží na 1,4 korun za minutu, za SMS zprávy na 55 haléřů a 1,4 korun uživatel zaplatí za jeden megabyte mobilních dat

Členské rušení roamingu pozdržely

„Ukončení roamingových poplatků jasně signalizuje snahu EU budovat jednotný digitální trh, který rozšíří nabídku pro spotřebitele a stanoví jasné legislativní prostředí pro evropské podnikatele,“ řekl EurActivu státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.


Právě členské státy se ale na rozdíl od Parlamentu a Komise snažily dlouhou dobu zrušení roamingu pozdržet, což kritizuje europoslanec Pavel Telička (ANO/ALDE).„Co se týče roamingu, Česká republika vždy zastávala pozici, že poplatky za roaming nemají místo na jednotném trhu EU,“ uvedl Prouza s tím, že při projednávání v Radě Česko datum 15. června 2017 podpořilo.

„Je škoda, že se vlády členských států nechaly zlobovat, a roaming tak neskončí už v prosinci 2016,“ napsal v úterý Telička na své webové stránky.

Poplatky za roaming mají své opodstatnění

Zatímco občané EU se mohou radovat, mobilní operátoři rušení roamingových poplatků za současných podmínek kritizují.

„Pokud bychom se podívali na zrušení roamingu samostatně, jedná se jednorázově jistě o příjemnou zprávu pro evropské spotřebitele. Ale pokud se na to podíváme z širšího pohledu včetně dopadů na další vývoj jednotného evropského telekomunikačního trhu, není to zdaleka tak jednoznačné,“ řekl EurActivu prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Šuchman.

V každé zemi totiž platí zcela odlišné podmínky, a příplatek za roaming má prý proto své opodstatnění.

„Za situace, kdy na různých trzích funguje různý stupeň regulace a vstupní náklady na nákup kmitočtového spektra jsou velmi rozdílné, je představa, že přeshraniční volání může v zemích EU fungovat bez jakéhokoliv příplatku, nereálná,“ tvrdí prezident APMS.

Za zajištěním roamingových služeb se totiž podle Šuchmana skrývá náročné technické řešení, které s sebou nese nemalé náklady za propojování hovorů i datových přenosů v řádech milionů ročně. Datový provoz v roamingu navíc v posledních letech významně roste, což s sebou nese i vyšší náklady na rozšiřování spojení, přes která data tečou.

Co jiného se zpoplatní?

„Jsme přesvědčeni, že před přijetím natolik závažného kroku, jakým je úplné zrušení roamingových poplatků, musí být provedena analýza velkoobchodních vztahů mezi operátory na telekomunikačním trhu EU,“ myslí si Šuchman.


„V takovém případě se poté lze obávat, že si tuto ztrátu budou operátoři kompenzovat jinde,“ tvrdí prezident APMS.Pokud by totiž regulace maloobchodních cen stanovila cenu roamingové služby na nulu, v praxi by to znamenalo, že reálný náklad, který operátorům vznikne, nebude možné vyúčtovat. Operátoři tak budou na tuto službu doplácet.

Europoslanec Niedermayer však tvrdí, že požadavek na stejné ceny hovorů, SMS či přenosů dat je doplněn o mechanismy umožňující operátorům zachovávat určitou formu dodatečného zpoplatnění.

„Jedná se zejména o možnost účtovat poplatky do výše prokazatelných nákladů, které bude nutno doložit národnímu regulátorovi, tedy v našem případě Českému telekomunikačnímu úřadu,“ uvádí Niedermayer.

Nezbytná je změna regulace telekomunikací

Za nezbytné Šuchman považuje revidovat regulační rámec EU v oblasti telekomunikací, a to v co nejkratším horizontu. 

Současné podmínky totiž spíš nahrávají spotřebitelům, měly ale prý lépe odpovídat i dalším cílům, jako je podpora rozvoje a obnovy sítí. Tomu se věnuje i v květnu vydaná Strategie pro jednotný digitální trh, která například požaduje sjednocení podmínek pro přidělování spektra či zajištění rovného přístupu k sítím pro tradiční i nové účastníky.

Podle prezidenta APMS je však Strategie málo detailní, a to například v oblasti podpory investic.

„Součástí balíčku Digital Single Market má být také revize telekomunikačního regulačního rámce, který by měl stanovit, v jakém prostředí bude telekomunikační sektor v prostoru EU fungovat,“ říká Šuchman s tím, že tato revize je zatím bohužel v nedohlednu. Podle plánů Komise mají totiž být v roce 2016 předloženy teprve první legislativní návrhy na přezkum současných předpisů.

 

Autor článku : Eliška Kubátová
Zdroj : Euractive.cz