Big_loader_ajax

Zelená transformace ekonomiky je možná. Závisí na technologiích a investicích

09.12.2021

Evropská zelená dohoda je šancí, jak změnit nastavení naší ekonomiky tak, abychom účinně čelili klimatické změně a nepozbyli zároveň stávající životní úrovně. Zelená dohoda pro Evropu představuje jasné cíle na snížení klimatického rizika. EU je v čele těch, kteří se od slov a podepsaných deklarací posouvají k politikám, které vedou k výraznému snížení emisí. Po nedávné klimatické konferenci v Glasgow je jasné, že touto cestou se postupně vydá většina světa a snad se povede aspoň těm největším škodám společně zabránit

Největší roli zde musí bezesporu hrát nejbohatší země (EU či USA). Ty na cestě ke svému bohatství způsobily citelné škody životnímu prostředí a klimatu, a i dnes patří k největším emitentům skleníkových plynů na obyvatele. Zároveň mají jak zdroje, tak potřebné moderní technologie, aby bez ohrožení ekonomické stability a životní úrovně začaly zásadním způsobem emise snižovat.

Dostupnost technologií je dnes klíčovým faktorem. Před lety by hlavní cesta snižování škody na klimatu a životním prostředí vedla přes restrikce zasahující citelně do života lidí. Dnes existují cesty, jak ekonomické aktivity restrukturalizovat a zároveň dospět k vyšší kvalitě života.

Podpora ze strany veřejnosti

Větší část veřejnosti dnes klimatickou agendu podporuje. Většinová je v Evropě i podpora od politiků, odlišnosti jsou obvykle jen v zdůraznění priorit, a hlavně v rychlosti a rozsahu cílů. Podpora veřejnosti je ale křehká, a pokud by se změny citelně dotkly kvality života, nebude složité ji ztratit. Roli zde může hrát i snaha mnoha zemí v čele s Ruskem využít klimatickou agendu k vytvoření dalších konfliktů v naší společnosti, nestability a neshody uvnitř EU.

Je pravda, že potřebné změny nebudou zadarmo. Investic bude třeba opravdu hodně. Mnoho jich ale proběhne prostě jen proto, že efektivita „zelených technologií“ předstihuje finanční výhodnost technologií špinavých. Například nejlevnější cestu k získání energie dnes představuje elektřina ze slunce či větru. Státní podpora se zde může omezit jen na pomoc ekonomicky méně výhodných, ale strategicky i společensky potřebných malých instalací. Nastavení dobrých pravidel a podpory investic povede k zajištění stability sítě.

Esej●Josef Patočka

Nerůst? Dobrý život v mezích planety je dosažitelnější, než si myslíme

Podpora investic bude náročnější pro chudší země. Proto pro ně již před začátkem „zelené transformace“ EU vytvořila stamiliardové finanční programy, které dekarbonizaci usnadní. Vznikne i fond na řešení podpory sociálně slabších občanů. Programy na snížení spotřeby energií musí být (na rozdíl od dneška) uzpůsobeny tak, aby byly dostupné i lidem se středními a nižšími příjmy. Pomoci lidem smysluplně investovat a snížit jejich budoucí náklady je lepší než nastavení složitého systému sociálních podpor.

Potřebné finance

Před mnoha měsíci jsem odhadoval, že příjem naší země z rozpočtu EU na další léta bude přes 1000 mld. (do rozpočtu odvedeme řádově polovinu). Dnes je patrné, že půjde o mnohem vyšší částku. Absence potřebných peněz tedy překážkou není.

Dekarbonizace bude znamenat změny i pro mnoho firem. Nejen pro ty aktivní v energetice nebo pro automobilky. Vliv na ně bude mít i předpokládaná vyšší cena emisní povolenky a změny poptávky po mnoha produktech. I zde musí transformaci usnadnit pochopení probíhajících změn v kombinaci s jejich aktivní podporou.

Potřebná změna klade nároky na stát. Hrozí totiž, že zaplatíme vysokou cenu za mnohá minulá špatná rozhodnutí. Rizikem je nízký podíl malých a středních firem v ekonomice. Vymstít se nám může i dosavadní vysoká tolerance poškozování životního prostředí aktivitou řady podniků. Mínusem je také až pověstná neschopnost v rozumném čase dospět k rozhodnutí o investičních projektech.

To může zabránit třeba rozšíření portfolia obnovitelných zdrojů o větrné parky, které jsou pro efektivní fungování energetiky a zajištění nízkých cen zásadní. Náš stát se přitom neukazuje ani jako příliš efektivní v designu sociálních politik či podpůrných projektů. Příkladů z minulosti je více než dost. To vše bude transformaci komplikovat.

Dostatek fantazie

Jak tedy učinit ze zelené cesty něco, co naši zemi posílí, a nikoliv oslabí? Nutná je změna komunikace politiků. Strašení veřejnosti, odmítání těch či oněch cílů bez prezentace alternativ či jen zpochybňování důležitosti cílů a jejich dosažitelnosti je cesta k vážné společenské krizi. Pouhá změna přístupu ke komunikaci však nestačí. Důležité bude i nastavení jasných podmínek pro firmy i domácnosti, efektivní design podpůrných programů a vhodné načasování potřebných kroků.

To rozhodne nejen o podpoře lidí pro potřebné změny, ale i tom, zda se potvrdí potenciál zelené transformace pro stabilitu a prosperitu naší ekonomiky a přinese též zlepšení kvality života. Výchozí podmínky máme, stejně tak potřebné prostředky. Záleží tedy jen a pouze na nás.

Autor článku : Luděk Niedermayer
Zdroj : Deník Referendum