Big_loader_ajax

Zaostřeno na evropskou budoucnost

03.07.2014

Luděk Niedermayer v rozhovoru pro pořad Zaostřeno na Evropský parlament.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Vítejte u dnešního Zaostřeno, které se vysílá ze Štrasburku, kde se poprvé od květnových voleb sešel nový Evropský parlament. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Ondřej Bouda. Na ustavující schůzi se řeší především formality, jako například velikost výborů a jejich složení. Nebo volba předsednictva na následující 2,5 roku. Noví poslanci mají také čas se aklimatizovat v neznámém prostředí. Ale začátek funkčního období je i příležitostí podívat se na to, co Evropu čeká v příští pětiletce.

Poprvé v čele Evropské komise, která jako jediná může navrhovat evropskou legislativu, stane předseda, který vzešel z voleb.

Martin SCHULZ, předseda Evropského parlamentu

--------------------

Je to obrovský úspěch nejen Evropského parlamentu, který tuto změnu prosazoval, ale především evropské demokracie a evropského lidu, jehož vůli politici vyslyšeli.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Řekl po svém zvolení staronový předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

Manfred WEBER, předseda lidovecké frakce v Evropském parlamentu

--------------------

O tom, kdo povede Evropu, nerozhodli politici ale lidé.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Přizvukuje předseda lidovecké frakce v Evropském parlamentu Manfred Weber. Právě lidovci nominovali Jean-Claude Junckera. A jejich vize tak pravděpodobně v následujících letech bude převažovat.

Manfred WEBER, předseda lidovecké frakce v Evropském parlamentu

--------------------

/netlumočeno/

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Manfred Weber vidí 2 hlavní úkoly pro toto funkční období. Konkrétně chce, aby evropská legislativa přispěla k vyřešení ekonomické krize. Zároveň ale doufá, že si Evropská unie nepřivlastní příliš mnoho pravomocí.

Manfred WEBER, předseda lidovecké frakce v Evropském parlamentu

--------------------

Musíme se poučit z lekcí, které nám krize udělila.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Což podle předsedy evropských lidovců znamená především konec zadlužování. Na což by měla z velké části stačit současná legislativa, jen se bude muset přísněji vymáhat její dodržování.

Manfred WEBER, předseda lidovecké frakce v Evropském parlamentu

--------------------

Třeba Francouzi neustále žádají o nějaké výjimky, které jim údajně zaručí světlé ekonomické zítřky. Bez flexibility prý nemohou reformy provést. Jenže Barroso jim už dal více času a oni nic nepředvedli a ekonomická situace země se nezlepšuje.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Zdůvodňuje Weber svůj tvrdý postoj.

A jako prorůstové opatření navrhuje větší integraci společného trhu především na poli digitálních technologií.

Martin SCHULZ, předseda Evropského parlamentu

--------------------

/netlumočeno/

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Předseda parlamentu Martin Schulz za hlavní prioritu považuje společnou energetickou politiku, která by Evropě zajistila nezávislost na dovozu z Ruska a tím přispěla k větší bezpečnosti celé osmadvacítky. Zároveň ale dodává, že seznam úkolů je dlouhý.

Martin SCHULZ, předseda Evropského parlamentu

--------------------

Stále nás straší ekonomická krize a především nezaměstnanost mladých. Ale nesmíme zůstat zahledění jen do sebe. Evropa se potýká s vlnou imigrace, kterou ale nevyřeší uzavřením hranic. Místo toho musí řešit problémy, které lidi vyhání z jejich domovů, ať už je to občanská válka v Sýrii, rozpad Iráku nebo situace na Ukrajině.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Řada evropských témat je ale odtažitá a pro laickou veřejnost jen těžko uchopitelná. A Manfred Weber ví, že parlament bude muset prosadit něco konkrétního, aby s jeho prací byli spokojení i voliči.

Manfred WEBER, předseda lidovecké frakce v Evropském parlamentu

--------------------

Takovým příkladem je úspěšné evropské tažení proti roamingovým poplatkům za volání a stahování dat. Ty se postupně snižují a už brzy snad zmizí úplně.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Do budoucna by se podle lidovců měla Evropa zaměřit na práva lidí v digitálním světě. Ochrana soukromí na internetu a sociálních sítích je čím dál tím palčivější téma a zákony z analogové doby už v digitálním věku nestačí. Je to ideální prostor pro Evropskou unii ukázat, jak se stará o blaho svých občanů.

Ještě jednou vám u dnešního Zaostřeno přeje dobrý den Ondřej Bouda. Připomenu, že vysíláme z budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku. A dnešním tématem je budoucnost Evropy. Co nás v následujícím pětiletém funkčním období parlamentu čeká? Mé pozvání do studia proto přijali tentokrát 3 hosté, 3 volební lídři českých stran, které mají v Evropském parlamentu po 4 poslancích. Jsou jimi Pavel Telička za Hnutí ANO v parlamentu z frakce ALDE, tedy liberálů, dobrý den.

Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/

--------------------

Dobrý den.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Luděk Niedermayer za TOP 09 v parlamentu frakce EPP, tedy lidovců, dobrý den.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/

--------------------

Dobrý den.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

A Jan Keller za ČSSD v parlamentu frakce S+D, což jsou socialisté. Dobrý den.

Jan KELLER, europoslanec /ČSSD/

--------------------

Dobrý den.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Když byste měli vybrat jedno jediné téma jako nejdůležitější pro těch příštích 5 let Evropského parlamentu, tak jaké by to bylo a co konkrétně byste chtěli v tomto směru udělat nebo změnit, pane poslanče Teličko?

Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/

--------------------

Podle mého názoru bychom měli především začít řešit skutečně relevantní věcná témata, ta, která byla možná na okraji zájmu v době, kdy jsme procházeli finanční krizí, ale některá z nich s nimi souvisí ostatně. No, a pak samozřejmě umět toto zkomunikovat našim voličům a občanům. Jinými slovy, takové to klišé, které se používá, ale přece jenom po 10 letech nebo 15 letech promrhaného potenciálu zasvětit naše občany, angažovat je, vtáhnout je do toho dění, naslouchat jim a podle toho samozřejmě také postupovat při realizaci našeho programu.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

To jsou ale pouze takové všeobecné fráze. Něco konkrétního už máte na mysli?

Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/

--------------------

Položil jste, položil jste obecnou otázku, tak obecně odpovím, ale v každém případě z mého pohledu se bude jednat například o odstranění překážek na vnitřním trhu, a to jak těch, které byly legislativně odstraněny, ale ve skutečnosti nejsou implementovány, a to plnění není vynucováno. Pak jsou tu samozřejmě některé další systémové kroky, které mohou vést k další /nesrozumitelné/ a liberalizaci, ale skutečně využívání toho potenciálu, který vnitřní trh dává. Je to snižování administrativní zátěže, dopravní infrastruktura, klíčová záležitost. Konečně už máme nějakou konzistentní evropskou politiku v tomto směru, to jsme dlouho neměli. Vznikla de facto v posledních měsících. Malé, střední podniky. Jejich přístup k finančním zdrojům a zjednodušení legislativy. Ochrana spotřebitele. Zdravé, bezpečné potraviny, zboží.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Děkuji. Pane poslanče Niedermayere, co vy vidíte jako to klíčové téma pro příštích 5 let?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/

--------------------

Tak, myslím, že takové to téma dlouhodobé, jako je prosperita, pracovní místa. Evropa se po ekonomické krizi potýká s tím, že jakkoliv už ta čísla vypadají lépe a myslím si, že jsme ve velmi významném bodě obratu, tak ta situace na pracovních trzích tomu takhle neodpovídá. A proto opravdu ta priorita těch ekonomických, ale konec konců i těch strukturálních politik musí být zaměřena na to, aby vznikala pracovní místa, a což souvisí s tím, aby Evropa prosperovala. Taková ta agenda, která se teďka objevila rychle, trošku nečekaně, je podle mě bezpečnost a strategické otázky, což krátkodobě souvisí pochopitelně s tím vývojem v Rusku, který si, myslím, ještě řada Evropanů dostatečně neuvědomuje a nejsou ...

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

K tomu se určitě ještě dostaneme, ale co byste tedy chtěl udělat pro ten růst, jaké opatření by měla Evropská unie přijmout?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/

--------------------

První, a tam zřejmě dojde k určitému názorovému rozdílu, my musíme udržet ty pravidla, která země přijaly a ne pod záminkou vytváření pracovních míst a zlepšování sociální situace dostat opět ty státní rozpočty do situace, která bude neudržitelná. Čili tady toto je naše jasná priorita, to, tuším, na začátku programových priorit lidové strany. A potom jsou to ty kroky, o kterých mluvil pan Telička, což je 100 a 1 malá věc, které by k tomu mohly pomoct. Já bych zmínil jednu navíc, dokončení jednání o transatlantické smlouvě, což je něco, co by mělo vytvořit nemálo pracovních míst a určitým způsobem nejenom politicky, ale ekonomicky pomoct tu Evropu stabilizovat. Čili těch bodů je opravdu hodně a je to taková piplavá práce, kdy se dá pod dobrou, dobrou vlajkou napáchat špatná věc, ale doufejme, že právě se podaří Evropské unii a parlamentu provádět ty správné kroky a vyhnout se těm, které by byly nežádoucí.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Dobře. A pane poslanče Kellere, co je tedy důležitého pro frakci socialistů?

Jan KELLER, europoslanec /ČSSD/

--------------------

No, tak tahle frakce má na prvém místě jako svůj cíl udržení sociálního státu nebo šíření sociálního modelu, protože vychází z toho, že zajištěné sociálno není brzdou svobodné ekonomiky, ale je jedním z důležitých předpokladů ekonomické prosperity. Je třeba najít rovnováhu mezi ekonomickými zájmy a sociálními právy, v tom programu evropských socialistů je to vyjádřeno ve větě, že je třeba dosáhnout toho, aby ekonomické svobody nepřeválcovaly sociální práva.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

V té úvodní reportáži zaznělo, že lidovci se budou snažit prosazovat přísnější dodržování dluhových pravidel, i vy jste to tady už zmiňovali. Manfred Weber, tedy předseda EPP, říkal dokonce, že zadlužování je cesta do pekel. Dokážete si představit, že Evropská unie by členským státům třeba nařídila vyrovnané rozpočty, tak jako plánuje příští rok Německo, pane poslanče Teličko?

Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/

--------------------

Já se domnívám, že tato otázka by měla být primárně v působnosti členských států, to znamená, ten rámec, který je dán, my rozhodně jsme jednoznačně proti rozvolňování fiskálních pravidel. Když budu reagovat tedy na první slova o předsednictví italském od italského premiéra, tak ta slova můžeme interpretovat různým způsobem, já si dovedu představit samozřejmě větší akcent na její investice, ale rozhodně nikoliv na úkor rozvolňování. Na druhou stranu jsou tady země, které se blíží vyrovnanému rozpočtu a možná při předluženém jihu, zároveň který je v tom dobrým slova smyslu zatížen výraznými restriktivními opatřeními. Možná, že právě ten růst ekonomický by mohly vést ty země spíše ve středu a na severu Evropy, to znamená jakési nikoliv rozvolnění těch pravidel, ale přece jenom otevření kohoutku těm investicím. Takže vyvážená politika v tomto směru určitě by byla něčím, co by pro nás bylo sympatické a co budeme podporovat v jednotlivých konkrétních opatřeních na půdě EP.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Pane poslanče Niedermayere, vy souhlasíte s tím vyjádřením vašeho předsedy frakčního, že dluhy jsou cesta do pekel?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/

--------------------

No, samozřejmě, že ano. Aspoň v tom kontextu těch státních dluhů v dnešní situaci, protože ty země jsou opravdu významně a velmi významně zadlužené a se podílejí na formulaci tady toho bodu v našem programu, tak kdybych se vrátil k té vaší otázce, tak ta otázku je tak trošku, obrazně řečeno, s křížkem po funuse, protože oni jsou dohodnuta velmi striktní fiskální pravidla, Two-pack, Six-pack, smlouva o, zvaná fiskální pakt, zjednodušeně řečeno. A tyhle věci už jsou dohodnuté a měly podporu jednoznačnou šéfů států. A teďka jde o to je naplňovat. A ty říkají, že ty vysoce zadlužené země a opravdu ty dluhy kolem 100 procent HDP jsou hodně, protože zatěžují ekonomiku těch zemí, tak ty musí snižovat ten dluh k té referenční hranici 60 procent. A zároveň musí hospodařit s deficitem, který v průběhu ekonomického cyklu by měl být blízko nuly. Čili tyhle pravidla už jsou dohodnuty a to, co já vidím jako velmi podstatné, je bojovat proti nějakým úvahám o tom, že ty pravidla nejsou dost inteligentní, je třeba je nějakým způsobem rozvolnit, přepracovat, upravit, tu přitesat. A to je podle mě jako nebezpečné. Protože ty země opravdu s velkými ekonomickými i politickými náklady výrazným způsobem zlepšuje tu svoji fiskální situaci. A teďka tady tuto vydobytou, řekněme, stabilitu kvůli nějakým krátkodobým, často populistickým, politikám ztratit, to by byla obrovská škoda.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Pane poslanče Kellere, socialisté například ve Francii naopak většinou říkají, že bez zadlužování to nejde, žádají různé výjimky, jak vy se tedy stavíte k tomu dluhu?

Jan KELLER, europoslanec /ČSSD/

--------------------

No, tak dluh je jistě špatná věc na úrovni domácnosti, na úrovni veřejných financí, na úrovni státu, ale v každém z těch případů dluh vám může vzniknout dvojím způsobem. Buď máte příliš vysoké výdaje, anebo máte příliš nízké příjmy. To znamená, socialisté jsou pro to, aby se dluhy snižovaly, ale ne pouze snižováním výdajů a zejména výdajů do sociální oblasti, ale také tou druhou cestou, to znamená, aby se zvyšovaly příjmy. Konkrétně ve Francii ty příjmy daňové jsou mnohem větší než v zemích typu České republiky, tam se potom rozjíždí daňový dumping, kdy my se pokoušíme na nízké daně získávat firmy ze západních zemí, které mají vyšší daně, a protože vinou těch nízkých daní potom máme v červených číslech státní rozpočet, tak po těch samých zemích, kterým odlákáváme pracovní příležitosti a investice, potom chceme, aby nám naplňovaly státní kasu s těmi dotacemi. Takže taková politika tu Evropu spíše rozkládá a hromadí v ní napětí, než aby ji nějak harmonizovala. Takže bych zopakoval tu hlavní zásadu, ne pouze /nesrozumitelné/, pouze seškrtávání příjmů, víme, jak dopadlo v posledních letech jednostranné seškrtávání příjmů českými vládami, ale je třeba zvážit rovnováhu, i výdajové a příjmové stránky.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Takže vy byste byl například pro jednotné evropské daně?

Jan KELLER, europoslanec /ČSSD/

--------------------

Jednotné evropské daně, ne, ono se dá mluvit o nějaké harmonizaci, ne o nějakém příkazu, všichni budete platit takové a takové procento. Když bychom mluvili třeba o firemních daních, tak máme obrovské rozdíly, někde se platí 10, 11 procent, někde se platí snad 35 procent. Bylo by dobré určit nějaký koridor, který by ty extrémy osekal a ten prostor, ve kterém firmy platí daně, zúžil, aniž by firmy měly nařízeno, že v každé zemi musí platit stejnou částku.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Ta předchozí pětiletka byla především ve znamení finanční krize, vypadá to, že té příští bude dominovat zahraniční politika, a tedy hlavně dění na Ukrajině, které má obrovský potenciál vlastně ovlivnit evropskou integraci. Hodně se mluví například o energetické unii, která by s důrazem na obnovitelné zdroje dokázala Evropu zbavit závislosti tedy na ruském plynu. Myslíte si, že je takové opatření potřeba, pane poslanče Teličko?

Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/

--------------------

Jestli hovoříme o společné energetické politice, která by v jisté definici, a myslím si, že tam je trošku skryt ten ďábel, uvidíme, jak kdo definuje energetickou unii, ale řekněme, v jisté definici by mohla vést k energetické unii, to znamená především ke společnému chování Evropské unie v energetické politice navenek, tak to je určitě něco, co nejenom v ALDE podporujeme, ale kde už se připravujeme na rozpracování některých našich aspektů. Ostatně příští týden budeme mít v naší frakci kandidáta na předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera, my jsme dnes dávali v určitém složení dohromady dokument a tato otázka je tam odražena. To znamená jednoznačně ano, ale dovolte mi ještě zapolemizovat s tím, že příští pětiletka by měla být především o zahraniční politice, nebo o těch vnějších vztazích. Budou hrát nesporně nedílnou a důležitou součást, protože se budou bezprostředně dotýkat té celé řady interních kroků, já věřím, že reformních kroků, které budeme muset učinit, ale neviděl bych tam skutečně akcent a jenom jedna krátká poznámečka ke konvergenci daní. Já bych tady si dovolil s panem kolegou Kellerem nesouhlasit, respektive vyjádřit náš názor. Zaprvé se domnívám, že to není ta správná cesta, ale zadruhé já si vůbec nedovedu představit, že by země, členské státy Evropské unie, při právě tom rozpětí, které on správně zmínil, by se dokázaly shodnout na nějaké významnější harmonizaci a myslím si, že toto úsilí by spíš unii dále polarizovalo a možná rozleptávalo některé další politiky.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Pane poslanče Niedermayere, vy jste už tu bezpečnost zmínil. Myslíte si, že ten německý nápad, kdy by se šlo hlavně cestou obnovitelných zdrojů, je dobrý i pro Českou republiku?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/

--------------------

Tak, ta bezpečnost energetická je krátkodobě o něčem jiném, to je opravdu řešení toho problému Ruska a já jsem moc rád, že to, s tím přišel prezident /nesrozumitelné/ a my jsme se k tomu velmi rychle jako TOPka přihlásili a teďka opravdu taková základní myšlenka, o které mluví nyní každý, mluvil o tom prezident Evropské unie, mluví o tom naše frakce, mluví o tom Barroso, je pravda to, co říkal pan Telička, že není úplně jasné, co si kdo pod tou energetickou unií představuje, ale řekl bych, že už je dané, že toto bude velké téma. Čili to je ta bezpečnost krátkodobě. Ale strategicky, a tam se mířila spíše ta vaše otázka, to není jenom o obnovitelných zdrojích, je to o úsporách, úspory jsou velmi významnou součástí tady toho mixu, je to o obnovitelných zdrojích a je to vůbec o strategii, o energetické koncepci, protože s nástupem nových technologií se mění možnosti, jakým způsobem zajišťovat ty energetické požadavky, je to otázka centralizovaných versus distribuovaných modelů, a tak dále. Nepochybně v této oblasti budou existovat specifika jednotlivých zemí, řada zemí si bude chránit své trhy, například Němci, kteří se rozhodli vydat tou cestou obnovitelných zdrojů, se budou chránit proti Francii, která má levnou elektřinu z jaderných elektráren, ale myslím si, že ten aspekt té bezpečnosti je tady prostě důležitý. To je naprosto zásadní strategická otázka, která se navíc zjevně nedá řešit na úrovni jednotlivých zemí. Musí se řešit na úrovni unie. A k tomu řešení se musí použít všechny, všechny ty možné součásti toho lega a nikoliv jenom obnovitelné zdroje.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Pane poslanče Kellere, neovlivní takováto evropská energetická unie negativně naše vztahy s Moskvou, s Ruskem? Proti kterému bude jasně namířena?

Jan KELLER, europoslanec /ČSSD/

--------------------

Já si myslím, že je prozíravé diverzifikovat zdroje energie, udělat určitý mix obnovitelných, neobnovitelných, nespoléhat se na to, že jedna cesta je spásná, naposledy to vypadalo, že spásná je snad solární energetika, a přitom ta se prosazovala takovým způsobem, že podle mého názoru to znemožnilo řadu zelených stran na několik volebních období, včetně té české, bohužel, čehož lituju. A kromě toho, že je třeba diverzifikovat různé zdroje energie, tak je třeba diverzifikovat také geopoliticky. Přivádět prostě energii z různých míst. Je to prozíravé, protože dneska je Ukrajina a my nemůžem vědět, co bude aktuální za 3 roky. A naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Niedermayer, úplně nejlepší energie je ta, která se nespotřebovává, to znamená úspory energie, zároveň jsou bezpečnostní pojistkou, protože čím větší úspory energie, čím větší dokážeme dosáhnout, tím méně jsme závislí na dodavatelích energie.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Tolik tedy dnešní Zaostřeno na Evropský parlament, konkrétně na evropskou budoucnost. Já děkuji za účast mým hostům, kterými byli Pavel Telička za Hnutí ANO.

Pavel TELIČKA, europoslanec /ANO/

--------------------

Na slyšenou.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

Luděk Niedermayer za TOP 09.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /TOP 09/

--------------------

Na shledanou.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

A Jan Keller za ČSSD.

Jan KELLER, europoslanec /ČSSD/

--------------------

Na shledanou.

Ondřej BOUDA, moderátor

--------------------

A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje a od mikrofonu se loučí také Ondřej Bouda.

Autor článku : Ondřej Bouda
Zdroj : ČRo Plus