Big_loader_ajax

Propraná stoka aneb Jak snížit riziko korupce

28.06.2022

Zdá se to k nevíře, ale po všech těch korupčních skandálech, které naše země zažila, se najdou stále další lidé, kteří to, jak vidno, na delší dobu úspěšně zkusí.

Luděk NiedermayerA krom okradeného státu a firem tím též podpoří nedůvěru lidí v politiku a možná motivují další k témuž. Navíc tím zároveň zvyšují šance na to, že vznikne nová, rychlokvašená strana, která uspěje. Otázka je, co můžeme dělat, aby se to již neopakovalo.
Volání po tom, aby v politice byli lidé více kompetentní a hlavně ctnostní, je rozumné, ale trochu teoretické. Jistě by pomohla ještě větší transparence fungování složek státu, kvalitní novináři a větší ochrana „whistleblowerů“ (u nás označovaných jako oznamovatelé). Přínosem by byla též větší etika v podnikání anebo třeba vyšší tresty za přečiny. Jistěže menší stát by mohl pomoci (plně se hlásím k myšlence, že by stát neměl ani vařit pivo, ani ubytovávat hosty lázní), ale problém to neřeší, neb peněžní interakce státu a soukromé ekonomiky bude vždy značná.

Proti praní špinavých peněz

Do mozaiky patří ještě jeden kousek. Tím jsou opatření proti praní špinavých peněz, na jejichž další evoluci v Evropském parlamentu aktivně pracuji.
Podobné kauzy jako ta, která dnes hýbe českou politikou (pokud uniklé informace odpovídají skutečnosti), zahrnují ne nutně miliardy, ale miliony nezdaněných, někdy hotových a někdy převedených peněz. Pravidla pro třeba hotovostní platby v bance jsou přísná. Nevysvětlitelné velké platby na účet nejen politika či členů jeho rodiny tak musí v bance rozsvítit varovné kontrolky. Přesto se zřejmě dějí.
Když se peníze podaří „proprat“, jsou obvykle investovány. Vlastnictví firem či nemovitostí by mělo být dostatečně transparentní – u nás neplníme ani platné evropské požadavky –, aby nebylo snadné do nich nezákonné peníze ukládat. Velký pozor na to, jaké transakce provádí, by měli dávat právníci či realitní agenti, neb ti pod pravidla AML (anti-money laundering) též spadají. A porušení povinností by mělo být velmi přísně trestáno.
Zdá se, že v naší zemi (a nejen v ní) existují silná pravidla spíše jen na papíře, či, a to je ještě horší, otravují pouze lidi, kteří nic jakkoliv špatného neudělali. Dokládají to nejen korupční kauzy, ale i tisíce nemovitostí nakoupených lidmi, u kterých lze o původu majetku úspěšně pochybovat.
Proto pevně doufám, že až policie doloží a soud potvrdí, že ke korupci došlo (v tomto či jiném případě), pustí se i do rozkrývání toho, jak se z peněz nelegálních stávají peníze legální. A pochybení budou tvrdě potrestána.
Pokud by fungoval robustní systém potírající nelegální finanční toky, byl by to další, velmi účinný prvek antikorupční skládačky. Pokud příjemce nelegálních peněz bude složitě řešit nerudovskou otázku „kam s nimi?“, může ho to ze šikmé plochy odvést. A to by mělo být, mimo snahy, aby na relevantních místech byli poctiví lidé, jednou z cest, jak riziko korupce v naší zemi podstatně snížit.

Pokud by fungoval robustní systém potírající nelegální finanční toky, byl by to další, velmi účinný prvek antikorupční skládačky

Názor vyšel v tištěné formě v rubrice Názory Lidových novin. 

Autor článku : Luděk Nidermayer
Zdroj : Lidové noviny