Big_loader_ajax

Po dvou letech dnes končí systém přerozdělování uprchlíků

"Myslím si, že naše možnost najít desítky nebo možná stovky těch, které nepovažujeme za bezpečnostní riziko, byla," říká Luděk Niedermayer.
Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Po dvou letech dnes končí systém přerozdělování uprchlíků, který vyústil v ostrý spor mezi starými a novými členskými zeměmi Evropské unie a probírá se i před soudními institucemi. Česká republika je mezi zeměmi, proti kterým vede komise vytýkací řízení kvůli nedodržování evropského práva. Program původně předpokládal, že bude přerozděleno asi 160 tisíc lidí. Nakonec do cílových zemí dorazilo necelých 30 tisíc. Přesto Evropská komise považuje systém za úspěšný. Krátce před vysíláním jsem požádal o bilanci systému kvór europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera.

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Myslím si, nemá smysl hodnotit pouze ten systém kvót. Myslím si, má smysl hodnotit tu sice opožděnou, nicméně myslím si docela výraznou reakci Evropské unie na uprchlickou krizi, která zahrnovala zejména zlepšení fungování ochrany hranice a zejména pak systém přijímání a evidování uprchlíků a myslím si, že tady se podařilo dosáhnout obrovského pokroku a mimo jiné to, že ten systém kvót nebyl naplněný, je způsobeno tím, že těch takzvaných oprávněných žadatelů o azyl, kteří měli být tím systémem přerozdělováni, bylo mnohem méně právě díky tomu, že se ten proud uprchlíků podařilo výrazným způsobem omezit.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Takže, pokud členské státy unie splnily méně než třetinu svých závazků, tak pořád v tom celku to podle vás je úspěšný program?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Počet lidí, který prošli tím systémem, je podle aspoň mých informací tak nízký proto, protože ti lidé, kteří teď přicházejí do Evropské unie, nejsou lidé, kteří by měli být přerozdělováni pomoci těch kvót a jsou to lidé, kteří velmi pravděpodobně nebudou mít nárok na azyl. Ten systém kvót byl důležitý kvůli tomu, aby vlastně motivoval ty země, které jsou na vnější hranici Evropské unie, aby řádným způsobem evidovaly a staraly se o ty žadatele o azyl a aby nedocházelo k tomu, co stálo na začátku uprchlické krize, a to byl obrovský problém, kdy země jako Itálie viděly, že jim zjednodušeně řečeno s těmi uprchlíky nikdo nepomůže a proto se bránily tomu je registrovat, řádně je evidovat a ti lidé vlastně se volně posouvali po Evropě z jedné země do druhé, a to byl úplně ten nejhorší stav a největší bezpečnostní riziko. Celý ten balík opatření, do kterého patřejí kvóty, přispěl k tomu, že nyní ten systém funguje mnohem, mnohem lépe.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A jak se stavíte k rozhodnutí české vlády nepřijímat už v rámci tohoto modelu nikoho?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Já to považuji za velmi nešťastné, protože naše společnost a Evropská unie stojí na principu dodržování zákonů, dodržování práva. A jakkoliv jsme s tím rozhodnutím nesouhlasili, a je škoda, že našim představitelům se nepodařilo přesvědčit ty ostatní, že znají nějaké lepší řešení, pokud je znali, tak je to stejné rozhodnutí jako jakékoliv jiné. Jako kohezní politiky, jako fungování společného trhu a tak dále. A tyto rozhodnutí by se měly respektovat a já myslím, že my jsme země, která by naopak měla usilovat o to, aby rozhodnutí respektována byla.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jedním z argumentů zdejší vlády proti kvótám je, že uprchlíci nezůstanou v zemi, kam byli přesunuti a budou si cestovat po Evropě, jak budou chtít. Potvrdily se tyhle předpoklady?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Na to žádná data neznám, ale myslím si, že to byla spíš taková typická výmluva, protože jednak ten systém, který byl dohodnutý, jednoznačně motivoval ty žadatele o azyl, aby zůstali v zemi, ve které ten azyl získají, protože v žádné další zemi by neměli například právo na sociální zabezpečení. A myslím si, že u nás šlo spíš o to, že velká část našich politiků se rozhodla, že, že budou přesvědčovat ty uprchlíky, že k nám nechtějí. Čili myslím si, že to bylo, to bylo za touhle argumentací.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A nejsou na místě obavy z případného bezpečnostního rizika, které by mohli ti uprchlíci do naší země přinést?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Není větší riziko, než to, když se po Evropě posouvají desítky, stovky tisíc lidí, kteří nebyli řádně evidováni a prověřeni. Ten dnešní systém stál na tom, že jednak ty vnější země unie, jako je Itálie, je nějakým způsobem prověří a poté ty země, které je měly přijmout v rámci kvót, si dělaly další bezpečnostní prověrky. Čili myslím si, že naše možnost mezi těmi desítkami tisíc lidí, najít desítky nebo možná stovky těch, které nepovažujeme za bezpečnostní riziko, tam podle mě byla. A dneska ráno jsem mimochodem poslouchal rozhovor s bývalým ministrem vnitra panem Bublanem, který to odbyl jednou větou, že nějakých 2 tisíce lidí při síle a kvalitě našeho bezpečnostního aparátu, by nemohlo představovat bezpečnostní riziko. To jenom cituji bývalého ministra vnitra, který je v tom, věřím, věší odborník než já.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Česká republika upozorňuje, že je přece jenom dostatečně solidární, i když se jí vytýká, že není a to tím, že podporuje jiné způsoby řešení migrační krize, tedy pomoc na místě vzniku konfliktu i v okolních státech. Ukazujeme, že jsme té solidarity schopni i bez kvót?

Luděk NIEDERMAYER, europoslanec /nestr. za TOP 09/
--------------------
Ano, já si myslím, že naše republika opravdu dělá spoustu dobrých věcí, ale myslím si, že to není na tom, kdo tu solidaritu projevuje, aby soudil, jestli je dostatečná. Myslím si, že v této oblasti je jasné, že to, jestli je dostatečná, musí posoudit také ti ostatní a zdá se, že ty vnější země Evropské unie, na té vnější hranici, které opravdu se obávaly, že budou zatíženy stovkami tisíc těchto oprávněných žadatelů o azyl, které by podle evropských i našich zákonů měli získat azyl, tak ta jejich obava, že zůstanou všichni u nich, byla tak velká, že prostě se nepodařilo je přesvědčit o tom, že existuje nějaký alternativní model solidarity. Já v tom vidím selhání vlády, tohle se jim nepovedlo a poté prostě měli akceptovat to rozhodnutí tak, jak bylo dohodnuté, nebo respektive dělat aspoň to minimum pro to, abychom nebyli označeni za ti, za ty, kteří tuto solidaritu podkopávají. Myslím si, že jsme měli udělat to, co Slovensko a to znamená reagovat na tu hrozbu toho, toho řízení o neplnění povinnosti tím, že jsme nabídli minimálně aspoň desítky míst.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Řekl nám dnes dopoledne europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Do vysílání teď zvu jeho kolegyni z Evropského parlamentu Kateřinu Konečnou z KSČM. Dobrý den.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Dobrý den, hezké poledne.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Byl ten systém kvót podle vás úspěšný nebo ne?

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Já si myslím, že nebyl úspěšný. A ukázal jediné, já souhlasím s panem kolegou Niedermayerem, že jsme museli nastavit nějaký systém toho, abychom měli alespoň nějakou základní kontrolu těch lidí, které přicházejí, ale je evidentní, že ten systém kvót neplnily nejenom Česká republika, Maďarsko a Polsko, o kterých se mluví nejvíce, ale neplnily ho takové země jako je Rakousko. Koneckonců vlastně plnilo ho pouze 6 zemí z celé Evropské unie a to asi dokazuje, že ten systém nebyl nastavený šťastně a že byl velmi špatně přijat nejenom v těch daných členských státech, ale že zároveň podle mého názoru nepomohl ani těm, kterým pomohl, pomoci primárně podle Evropské komise v té době měl.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A nesdílíte ale názor Luďka Niedermayera, že ten model byl úspěšný proto, že jiná opatření fungují, že to síto je dostatečně husté a že do toho mechanismu se dostává celkově míň oprávněných žadatelů o azyl?

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
To, jestli se dostanou do mechanismu, či nedostanou, je jedna věc. Druhá věc, že nám tady po Evropě pořád máme stovky tisíc migrantů, kteří evidentní je, že ten, jsou mimo úplně jakýkoliv systém, které nejsme dneska schopni zajistit, nejsme je schopni poslat zpátky do zemí, odkud přišli. To koneckonců ukazuje i ty vnější země typu Itálie, které se dnes velmi snaží o to, aby tu první bezpečnostní prověrku udělali, aby první určili, zda je to opravdu člověk typu uprchlíka či migranta, ekonomického migranta. A ve chvíli, kdy tak učiní, tak stejně se stane to, že vlastně pouze vydají papíry, že ten člověk v té zemi nemá co dělat a najdou ho 200 kilometrů dál někde za 14 dnů. Protože prostě neumím ten systém dotáhnout. Takže možná jsme nastavili...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No ale nezlepšil se přece jenom se vůbec nezlepšil ten systém podle vás?

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Nechci říct, že se vůbec nezlepšil, ale myslím si, že ty opatření měly být daleko razantnější a že je měly být dotažené do konce. Což mi tam zatím pořád chybí, protože jak jsem řekla před chvílí, my tady pořád ještě máme stovky tisíc lidí, o kterých toho mnoho nevíme, někde nám tady po té Evropě cestují a nejsme schopni je vlastně ani zachytit. To, že vůbec žádný systém by neexistoval, to by byla samozřejmě ta nejhorší varianta, ale z druhé strany musím říct, že jsem docela ráda, a v proslovu o stavu unie pana předsedy komise Junckera to koneckonců i zaznělo, že už se teď chystáme na ty jiná opatření, která od začátku třeba i Česká republika a Komunistická strana Čech a Moravy navrhovala, a to je právě ta pomoc přímo v těch uprchlických táborech, v těch zemích okolo těch konfliktních zemích anebo například také nerozdmýchávání dalších konfliktů tak, aby nám nepřišla nějaká další uprchlická vlna. A to vlastně...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Vy jste, vy jste, promiňte, že vás přerušuji, vy jste naznačila, že nesplnilo ten kvótní systém víc zemí, ale aspoň se o tom pokusily, kdežto pražská vláda řekla, že úplně zastaví přijímání uprchlíků v rámci kvót. Bylo to dobré rozhodnutí?

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Víte, pane redaktore, já nevím, jestli si máme hrát na to, že vezmeme tři lidi a tím pádem se vyhneme nějakému řízení, že Rakušáci vzali 15 lidí z téměř 2 tisíc a vyhnuli se řízení. Mně to přijde takové jako laciné politické gesto, protože ano, já souhlasím s tím, že pravidla by se měly dodržovat, ale ve chvíli, kdy vidím, že nejsem schopný je nastavit ve více než polovině zemí, které by je dodržovat měly, tak by se měli spíše zamýšlet nad tím, kde se stala chyba a ne teď se s někým soudit a udělat to faktické gesto, že vezmeme 10, 12, 15 lidí jenom proto, abychom měli od Evropské komise klid, já musím říct, že v tomhle ty laciná politická gesta nemám ráda a tak mi to nějak...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No a nebylo laciné politické gesto právě to, že jsme se rozhodli to zastavit a jít do toho sporu před soud a riskovat tu pokutu ze strany Evropské komise?

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Tak my jsme do toho sporu nešli, do toho sporu šli Maďaři a, a Slováci a já musím říct...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No tak, my když jsme řekli, když jsme řekli, že nepřijmeme nikoho dalšího, tak začalo to vytýkací řízení. To je způsob, jakým se jde do sporu také. O to mi jde. Ale stálo to za to podle vás i za tu pokutu a dál?

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Já nevím, jestli to za to stálo. Ale já tohle české vládě nebudu vyčítat, protože než dělat nějaké populistické gesta typu přijmu 10 lidí a budu si hrát na hrdinu, tak radši mi přijde férovější říkat to, co jsme říkali od začátku, že prostě tento systém takto nastavený je špatně a pokud s něčím nesouhlasím, tak si přece nebudu hrát na to, že jenom proto, abych se někomu v Bruselu zavděčila, tak něco takového udělám. To jestli na začátku například jsme opravdu neuměli najít lidi, kteří byli například těmi syrskými křesťanskými uprchlíky, kteří by se do té naší společnosti daleko lépe etablovali, které bychom si uměli bezpečnostně prověřit, tak, abychom je přímo mohli tak, jak koneckonců my jsme to udělali s těmi 12 lidmi z Řecka, tak tam jakoby je to samozřejmě otázka spíše na vládu, jak rychlá měla být ta reakce, jak moc intenzivní jsme měli v tom vyjednávání postupovat, ale...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já vám děkuji, já vám děkuji za rozhovor. Rozumím. Tolik Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM. Díky a na slyšenou.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně /KSČM/
--------------------
Díky. Na shledanou.