Big_loader_ajax

Kde se bere nedělní elektřina?

05.04.2022

Jako často v neděli, zvlášť když je tam nepěkně jako o uplynulém víkendu, jsem našel chvilku na pohled na electricityMap. Co jsem vyčetl?

Map of Europe electricity

V severně položeném Nizozemí je největším zdrojem elektřiny slunce.
Zdroj | elecricityMap

Třeba, že:

- u nás dominuje výrobě uhlí (částečně asi i tím, že skoro 20 % elektřiny vyvážíme a uhlí se dnes velmi vyplatí),

- díky tomu nyní máme dle dat druhou emisně nejnáročnější výrobu elektřiny v EU,

-v sousedním Něměcku se o vedení dělí slunce a uhlí, slunce a vítr vyrábí 45 % elektřiny (a Německo exportuje 4 GW do Francie),

 Map of Europe - electricity

Ve využití uhlí porážíme ostatní evropské země skoro "na hlavu".

Zdroj | elecricityMap

- FVE v Německu (i přes oblačno) vyrábí zhruba 1,5 násobek naší celkové spotřeby,

- v severně položeném Nizozemí je největším zdrojem slunce, které vyrábí 39 % tamní dostupné elektřiny,

- Rakouská emisní stopa je proti nám skoro třetinová, vítr vyrábí 39 % elektřiny, dokonce více než vodní elektrárny,

Pod kopií mapy (v době psaní) vidíte, jaké je porovnání, přepočteno "na hlavu". Jak patrno, ve využití uhlí porážíme ostatní skoro "na hlavu" (přitom cena elektřiny na trhu je stejná jako v Německu). Proti Německu a Nizozemí vyrábíme třikrát méně elektřiny z fotovoltaiky, ale jsme mírně výše než Rakousko. Vítr se u nás "nekoná", zato ve všech ostatních zemích hraje velkou roli.

Jinými slovy, čisté elektřiny bychom mohli (a měli) vyrábět řádově více, data jasně ukazují, že to jde. Pokud by se to povedlo, nemuseli bychom tolik devastovat naši zem těžbou uhlí, jehož pálení má špatný dopad na klima i zdraví. Pomohli bychom též snížit dovoz plynu z Ruska, neb ve všech okolních zemích teď běží i plynové elektrárny. Vedlo by to ke snížení ceny, neb právě potřeba pálení plynu je zdrojem dnes vysokých cen.

Původní znění článku naleznete zde

Autor článku : Luděk Niedermayer
Zdroj : Ekolist.cz