Big_loader_ajax

Jak ochránit demokracii? Klíčem jsou spravedlivé volby, svobodná média a boj proti dezinformacím

04.12.2020

„Nechceme vytvořit žádné ministerstvo pravdy, svoboda slova je stěžejní. Nepodpořím nic, co by ji podkopalo. Na druhou stranu nemůžeme dovolit, aby byla naše společnost manipulována.“ Těmito slovy místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová ve čtvrtek představila dlouho očekávaný Akční plán pro demokracii (European Democracy Action Plan).

Ten je součástí široké digitální strategie EU, jejíž obrysy Komise představila v únoru letošního roku. Vedle Akčního plánu pro demokracii ji tvoří Akční plán pro digitální vzdělávání (Digital Education Action Plan), Akční plán pro média (Media Action Plan) a především pak tzv. Akt o digitálních službách (Digital Services Act), který Komise zveřejní 15. prosince.

Proč jsou plány Komise na ochranu evropských demokracií součástí komplexní digitální strategie?

Obrana demokracie a demokratických principů je totiž čím dál více spojena s digitálním světem, zejména pak se světem internetovým. To potvrzuje i samotný Akční plán, který je rozdělen do tří hlavních oblastí – boj proti dezinformacím, propagace svobodných a spravedlivých voleb, a posílení svobody a plurality sdělovacích prostředků.

Strukturou plánu chce Komise zdůraznit, že pokud chceme chránit základní principy demokratického právního státu, je třeba se v nejbližší době zaměřit na všechny tři zmíněné oblasti zároveň.

„Demokracii nelze považovat za samozřejmost. Je třeba o ni pečovat a chránit ji. Cílem našeho plánu je chránit a podporovat smysluplnou účast občanů a umožnit jim činit svá rozhodnutí ve veřejném prostoru svobodně a bez manipulace. Pravidla musíme aktualizovat, abychom dokázali využít příležitostí a výzev digitálního věku. Plán navrhuje opatření pro zvýšení ochrany novinářů a boj proti dezinformacím a vměšování, která zároveň plně chrání svobodu projevu,“ uvedla dále Věra Jourová.

Evropské demokratické systémy a procesy totiž podle Komise ohrožují jak dezinformace samotné, tak s tím úzce související nekalé politické reklamy a kampaně, stejně jako dezinformační a konspirační weby, které se označují za „alternativní média“.

„S probíhající digitální revolucí musí mít občané možnost volby, a to v situaci, kdy mohou svobodně vyjadřovat názory. Skutečnost musí být odlišena od fikce a svobodná média a občanská společnost musí mít možnost účastnit se otevřené diskuse bez nepřátelského vměšování. Proto EU podniká kroky ke zlepšení odolnosti našich demokracií v EU,“ dodala předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Hlavním cílem Akčního plánu je tedy podle slov Komise „posílit postavení občanů a vybudovat odolnější demokracie v celé EU“.

Stanovisko europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09, EPP)

Democracy Action Plan (EDAP) podle mého názoru správně identifikuje problémy, které je třeba společně řešit, jako jsou dezinformace, narušení svobody médií a pluralismu, snížení kvality veřejné debaty a ohrožení integrity voleb způsobené vnějšími zásahy. Čelíme paradoxní situaci, kdy základy demokracie a vlastně i naše společnost jsou atakovány často od těch, kteří právě tyto principy neuznávají, ale samozřejmě se přitom dovolávají práv, která obsahují, a která musíme chránit. Důležité bude nalézt shodu napříč EU na vhodných a účinných nástrojích k jejich řešení, neb dává velký smysl mít laťku, či pravidla, nastavená podobně.

Příkladem probíhajícího ohrožení evropské demokracie jsou dezinformace spojené s covidem a vakcínami šířené z Ruska a Číny. Máme-li tento problém účinně řešit, měla by mimo jiné existovat povinnost internetových platforem odstraňovat jak nelegální, tak i zjevně manipulativní obsah. Toto, spolu s mnohem větší aktivitou státu ve směru poskytování pravdivých a dobře uchopitelných informací, představuje podstatné a účinné cesty ke snížení rizika.

Současně s tím je ale třeba mít na paměti, že hranice mezi svobodou projevu a názoru a jejím zneužíváním k šíření manipulací a dezinformací je velmi tenká. Součástí účinného řešení vážného problému šíření dezinformací a manipulací zejména na internetu a sociálních sítích podle mého názoru musí být zvýšení odpovědnosti internetových platforem za obsah umisťovaný na jejich stránkách. Zároveň je ale třeba dát si pozor na to, aby tato regulace nevedla k názorové cenzuře a nepřiměřenému zásahu do svobody projevu, protože to by mohlo rovněž představovat vážné ohrožení pro evropskou demokracii.

Celý článek si můžete přečíst zde

Autor článku : Lukáš Hendrych
Zdroj : EURACTIV.cz