Big_loader_ajax

Evropané volají po silnější, demokratičtější a připravenější Evropě

09.05.2022

Poslední dekáda přinesla jednu krizi za druhou. Reagovat na ně nestačí, musíme se naučit krize předvídat a být na ně připraveni. Putin, pandemie či katastrofy nepočkají, až bude Evropa připravena.

Two faces whispering. One in EU colours.Musíme být schopni jednat rychle a efektivně. Reflektují to i dalekosáhlé politické návrhy vyplývající z Konference o budoucnosti Evropy, založené na nápadech a podnětech desítek tisíc Evropanů.

Putinova nezákonná a barbarská invaze na Ukrajinu byla pro Evropu probuzením. A zároveň ukázala, že na globální scéně musíme jednat rychleji: proto bychom měli přestat jednomyslně rozhodovat v některých klíčových otázkách, zejména v zahraniční politice. Není možné, aby byla jedna země schopna zablokovat potřebnou reakci společné Evropy.

Válka na Ukrajině potvrdila, že potřebujeme společné ozbrojené síly v rámci NATO. Potřebujeme též evropská řešení, abychom mohli čelit hybridním hrozbám. Účinnější kybernetickou bezpečnost zajistíme posílením Evropského centra pro kybernetickou kriminalitu v rámci Europolu.

Evropa musí být lépe schopna bránit své vnější hranice. Není přijatelné, aby o tom, kdo do Evropy vstoupí, rozhodovali pašeráci. Proto musíme posílit naši Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž.

Pandemie, narušení globálních dodavatelských řetězců, velmi vysoké ceny energií, inflace a rostoucí hrozba změny klimatu. Evropa čelí všem těmto výzvám. Případ pandemie, kdy EU zajistila pro stovky milionů Evropanů vakcínu, vyvinutou v rekordním čase a s obrovskými možnostmi pro budoucí využití, ale ukazuje, že krize řešit umíme, když pracujeme společně.

Ve formování budoucnosti Evropy hraje zásadní roli mladá generace. Prioritou musí být posílení výměnných programů, jako je Erasmus a DiscoverEU, které budou dostupné všem, kteří o ně stojí. Musíme též dělat více pro to, abychom zabránili odlivu mozků. Třeba tím, že poskytneme dostupné bydlení mladým lidem a umožníme jim jednodušší začátek jejich dospělého života.

Vhodnou politikou se společně vyhneme i ve složité době vzniku ztracené generace. Naše mládež potřebuje kvalitní pracovní místa. K tomu potřebujeme vytvořit zdravé podnikatelské prostředí, kde mohou malé a střední podniky prosperovat. Musíme také uzavřít nové ambiciózní obchodní dohody a plně implementovat ty stávající: měli bychom rozšířit naši myšlenku jednotného trhu a vytvořit globální jednotný trh pro svobodný svět.

A co je nejdůležitější, o budoucnosti Evropy by měli rozhodovat Evropané. Posílení parlamentní demokracie v Evropě je proto další prioritou pro občany v celé Evropě. Konference požaduje právo legislativní iniciativy pro Evropský parlament, plné rozpočtové pravomoci a posílení práva na vyšetřování. Zároveň je ale důležité posilovat i roli národních parlamentů a maximálně ctít zásadu subsidiarity, tedy řešit problémy vždy na té nejvíce odpovídající úrovni.

Žádná reforma však nepovede k pozitivním výsledkům, pokud nebudeme schopni jednat rychle. Proto je nutné, aby EU v klíčových oblastech, jakou je třeba ochrana vnějších hranic, měla dostatečné pravomoci a mohla okamžitě jednat. Chceme silnou Evropu, ne evropský superstát. Proto navrhujeme revizi stávajících kompetencí EU, abychom si mohli říct, které oblasti politiky lze převést zpět na vnitrostátní nebo regionální úroveň v souladu se zásadou subsidiarity.

Naše priority jsou jasné: výsledky konference se musí projevit co nejdříve. Vyzýváme ke svolání dalšího evropského konventu, který by revidoval zakládající smlouvy podle současných potřeb. Prožíváme jedno z nejtěžších období od založení našeho evropského společenství. Musíme být proto stejně odvážní a stateční jako ti, co umožnili vznik našeho společenství před více než půlstoletím. A udělat všechno pro to, aby Evropa z této krize vyšla silnější.

Autoři:

Manfred Weber, předseda EPP Group, největší frakce v Evropském parlamentu,

Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09, člen EPP Group

Původní znění článku zde.

Autor článku : Manfred Weber, předseda EPP Group a Luděk Niedermayer
Zdroj : Hospodářské noviny