Big_loader_ajax

Výběrové řízení: ekonom/výzkumník pro projekt „Hlídač rozpočtů“

08.11.2020

Lídr projektu a výzkumník v jedné osobě pro projekt “Hlídač rozpočtů“ (sběr přihlášek ukončen)

Calculator with money

Odpovědná osoba: Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP Group)

Předpokládaný časový rozsah : cca 8 hodin/týden

Forma spolupráce: na živnostenský list (nutností)

Odměna: dohodou dle celkového odpracovaného času (případně za jednotlivé výstupy)

Datum nástupu: 1. prosince 2020

Doba trvání: 3 měsíce s možností prodloužení

Místo: Česká republika (preference, ale není podmínkou)

Hlásit se mohou jednotlivci, ale i například malá skupina studentů (v tom případě by byla spolupráce uzavřená se vzdělávací institucí)

Popis a cíl projektu:

Projekt “Hlídač rozpočtů” mapuje rozpočtovou zodpovědnost, efektivní využití veřejných prostředků a fondů EU.

Cílem je monitorovat přípravu a realizaci rozpočtu, s důrazem na využití dnes dostupných EU fondů – zejména RRF, MF a JTF (plus standardního rozpočtu EU). Důraz je zejména na:

  1. Udržitelnost rozpočtu  - Z hlediska vývoje zadlužení, dynamiky proměnných a plnění pravidel – domácích i unijních
  2. Efektivitu využití prostředků - Zejména v případě zdrojů z rozpočtu EU, ve vztahu k deklarovaným cílů, rozpočtu.

Nejde o originální výzkum, ale kvalitní zpracování a spojování informací.

Očekávané výsledky/výstupy:

Výsledky ve srozumitelné formě prezentovat široké veřejnosti. Z počátku ve formě pravidelného newsletteru a občasných postů na Facebooku Luďka Niedermayera.  Eventuelně v rámci speciální sekce na webové stránce pana europoslance.

Vytvořit jednoduchou datovou základnu pro další sledování v jednoduchém prostředí (excel) a databázi relevantních zpráv a zdrojů.

Požadavky:

  • Dobrá znalost makro ekonomky a zejména veřejných financí.
  • Dobrá znalost finančního fungování EU a fiskálních pravidlech EU
  • Zájem a znalost z oblasti klimatu/ekologie (z pohledu směřování fondů EU)
  • Schopnost samostatné práce včetně formulace srozumitelných komunikačních výstupů
  • Schopnost získávat relevantní zdroje informací.
  • Schopnost systematického zpracování dat a informací.

 

Harmonogram:         

Zájemce prosíme o zaslání životopisu, velmi krátké motivace (proč máte o pozici zájem) a zpracovaný úkol do neděle 15.11. 2020 na e-mail ludek.niedermayer@top09.cz

Úkol:

1. Otázka na český rozpočet (max 1/3 strany A4)

Jakou dynamiku vývoje státního dluhu ČR pro dalších 5 let očekáváte a proč?

Jaký je podle vašeho názoru největší problém s fungováním fiskálního pravidla v ČR?

2. Otázka na rozpočty EU (max 1/3 strany A4)

Popište prosím stručně co to je Modernizační fond, jaký objem peněz a kdy z něj bude moci naše země čerpat. a jaké zaměření předpokládá legislativa EU.

Jaké kroky musí ČR učinit, aby prostředky mohla čerpat?

Vybrané uchazeče bude čekat osobní (online) pohovor s Luďkem Niedermayerem.