Big_loader_ajax

Svět knihy 2024 - Debata Zelená revoluce 2030

Jak zastavit oteplování světa? Místo fosilních paliv bezemisní zdroje energie. I Česko má mít do roku 2030 třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Slunce, vítr, nebo něco úplně jiného? Přijďte s námi prozkoumat možnosti a limity nové éry energetiky! O těchto a dalších otázkách spojených se změnou klimatu jsme v rámci Světa knihy diskutovali se zakladatelem společnosti ENVICONS a odborník na adaptaci krajiny na změnu klimatu , (a taktéž kandidátem do voleb do Evropského parlamentu), Lukášem Řádkem a experty z týmu “Fakta o klimatu”, kteří usilují o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.

Galerie