Big_loader_ajax

Jiří Kubánek

Očekávání od Stáže
Od stáže jsem očekával osobní zkušenost s fungováním Evropské unie, nahlédnutí pod pokličku denního chodu parlamentu a přímý kontakt s činností českých poslanců.
Přínos Stáže
Zblízka jsem poznal procesy uvnitř unie, což bylo mým hlavním cílem. Dále jsem se dozvěděl více o některých tématech, kterým se pan Niedermayer věnuje, jako je energetika, boj proti klimatické změně nebo globální daňová dohoda. Na stáži jsem nasál atmosféru hlavního města Evropy, a kromě pana poslance a jeho týmu se seznámil i s dalšími inspirativními lidmi.
Jiri_kubanek
Student Vysoké školy ekonomické v Praze, původem z Liberce

Má stáž u poslance Luďka Niedermayera se uskutečnila v červnu a červenci v roce 2022. Jsem moc rád, že jsem byl vybrán právě pro tento čas, protože s červencem začínalo i české předsednictví v Radě EU. Hned první den mé stáže jsem se tak mohl zúčastnit představení priorit našeho předsednictví s českým ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem. V prvním týdnu jsem se dále zúčastnil diskuze třech poslanců s editory českých médií, kterou pořádalo Stálé zastoupení ČR při EU a která měla vyzdvihnout důležitost předsednictví pro Česko.

Druhý týden jsem se spolu s dalším stážistou Prokopem zúčastnil 5kilometrového běhu ve dvojicích na počest přátelství běžců Emila Zátopka a Alaina Mimouna, resp. na počest předání předsednictví mezi Francií a Českou republikou. Běh se uskutečnil na stadionu Trois Tilleuls, kde Emil Zátopek v roce 1954 překonal světový rekord na 10 km. Naše dvojice aka „Team Niedermayer“ se umístila na 78. pozici ze 200. Z výkonu jsem se vzpamatovával několik dní.

Třetí týden byl ve znamení plenárního zasedání ve Štrasburku, kam dorazil i český premiér. V Evropském parlamentu přednesl Petr Fiala projev, ve kterém představil program a hlavní cíle českého předsednictví v Radě.

Ve čtvrtém týdnu jsme byli zpět v Bruselu, kde jsme měli možnost docházet na zasedání jednotlivých výborů parlamentu s účastí českých ministrů, kteří představovali priority předsednictví ve svých resortech na nadcházející půlrok.

Mojí náplní práce během stáže bylo připravovat rešerše či články na různá témata, kterým se pan poslanec Niedermayer věnuje. Dále jsem navrhoval příspěvky na sociální sítě anebo vyhotovoval zápisy ze zasedání ITRE (Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku), ECON (Hospodářský a měnový výbor), FISC (Podvýbor pro daňové záležitosti) nebo TRAN (Výbor pro dopravu a cestovní ruch). Za dobu stáže jsem se věnoval ku příkladu používání pesticidů v zemědělství, Fit for 55, RePowerEU, české energetice, globální daňové dohodě, dani z neočekávaných zisků (windfall tax), Evropskému aktu o čipech nebo elektromobilitě.

Za tuto nezapomenutelnou příležitost a nově nabyté zkušenosti děkuji poslanci Luďku Niedermayerovi a jeho týmu, zejména Zuzaně Lahousse, a v neposlední řadě také svým spolustážistům Katce a Prokopovi.

Publikované články:

Jak Češi hlasovali pro návrhy v rámci Fit for 55?

Evropský akt o čipech: Návrat EU na trať technologického závodu

Americký průzkum odkrývá důvody proč lidé váhají s nákupem elektromobilu