Big_loader_ajax

Americký průzkum odkrývá důvody proč lidé váhají s nákupem elektromobiliu

02.09.2022

Organizace NORC at the University of Chicago provedla pod záštitou organizace Consumer Reports na počátku letošního roku ve Spojených státech amerických dosud největší celonárodní průzkum na téma bateriových elektrických aut a nízkouhlíkových paliv. Cílem průzkumu bylo zjistit názory Američanů týkající se dopadu dopravy na životní prostředí a jejich ochotu činit v dopravě ekologicky šetrná rozhodnutí. Průzkum se zaměřil také na překážky, které brání lidem v koupi elektrického auta, nebo na povědomí o pobídkách, na které lze při koupi dosáhnout.

V neposlední řadě se průzkum zabýval také informovaností Američanů o používání nízkouhlíkových paliv ve vozidlech i letectví, jejich ochotu nízkouhlíková paliva ve svém osobním vozidle používat nebo preferovat letecké spoje s nízkouhlíkovým palivem, jakmile budou k dispozici. Do průzkumu se zapojilo 8 027 respondentů.

Z průzkumu vyplynulo, že pro 7 z 10 Američanů je otázka změny klimatu „velmi důležitá“ (35 %) nebo „spíše důležitá“ (35 %), přičemž 3 ze 4 Američanů „velmi souhlasí“ (45 %) nebo „spíše souhlasí“ (30 %) s tím, že lidská činnost přispívá ke změně klimatu. 6 z 10 Američanů je „velmi znepokojeno“ (23 %) nebo „trochu znepokojeno“ (37 %) přispíváním emisí z výfuku vozidla ke změně klimatu, ještě více byli však respondenti znepokojeni z vlivu těchto emisí na zdraví nebo na znečištění ovzduší.

Více než třetina Američanů uvedlo, že by si auto na elektrický pohon „určitě koupila nebo pronajala“ (14 %), resp. by „koupi či nájem vážně zvažovala“ (22 %), pokud by se aktuálně měla rozhodnout. Na otázku, jaká vlastnost elektroauta by je k nákupu či pronájmu nejvíce povzbudila, poté Američané odpovídali: nižší cena nabíjení oproti tankování (33 %), nižší celkové náklady na životnost (31 %) nebo nižší náklady na údržbu (28 %). V další otázce byli respondenti tázáni, jaký způsob nabíjení by je povzbudil k nákupu či pronájmu elektromobilu. Za nejlepší motivaci Američané považují veřejné dobíjecí stanice zdarma (50 %), možnost nabíjení v místě bydliště (47 %) nebo dostupnost rychlonabíjecích stanic (45 %). Mezi atributy elektromobilu, které naopak koupi či pronájmu brání, lidé zařadili nejčastěji logistiku nabíjení (61 %), vzdálenost, které vozidlo ujede na jedno nabití (55 %), nebo náklady spojené s nákupem a údržbou vozidla (52 %). V průzkumu se dále ukázalo, že téměř polovina (46 %) Američanů neslyšela o incentivách, které jsou s nákupem či vlastnictví vozu na čistě elektrický pohon spojeny. Pokud by však zákazníky v USA nějaká pobídka ke koupi či pronájmu povzbudila, jednalo by se zejména o formu daňové slevy při koupi či pronájmu (53 %), slevy na instalaci domácí nabíječky (49 %), daňové slevy uplatnitelné později (45 %), zvýhodněné sazby nabíjení nebo pobídky na ojetiny (obojí 41 %).

Dále byl průzkum zaměřen na nízkouhlíková paliva. Zatímco čtvrtina (25 %) respondentů před provedením dotazníku o nízkouhlíkových palivech do automobilů již slyšela, většina (60 %) respondentů nikoliv. Dvě třetiny tázaných však pokládají za „pravděpodobné“ (34 %) nebo „poněkud pravděpodobné“ (33 %), že by palivo s nižšími emisemi uhlíku používali, pokud by jeho cena odpovídala cenám běžných paliv. Lidé, kteří by tato paliva pravděpodobně nepoužívali, za své důvody uváděli nejčastěji obavy ze ztráty výkonu (42 %), obavy z poškození vozidla (40 %), obavy z nižší efektivity nebo prostou spokojenost s tradičními palivy (obojí 32 %).
O nízkouhlíkovém palivu SAF pro letadla před průzkumem slyšela pouhá desetina (11 %) dotázaných, přesto by si téměř dvě třetiny dotázaných „pravděpodobně“ (33 %) nebo „poněkud pravděpodobně“ (29 %) vybraly let letadlem využívající nízkouhlíkové palivo, pokud by cena letu odpovídala cenám letu běžného. Lidé, kteří pokládají za nepravděpodobné, že by zvolili let s nízkouhlíkovým palivem, uváděli nejčastěji důvody jako spokojenost s lety s běžným palivem (41 %), nedůvěra v bezpečnost alternativního paliva (40 %) nebo nedůvěra ve spolehlivost nové technologie (38 %).

Více informací o průzkumu a další výsledky můžete nalézt na stránkách Consumer Reports (kompletní dotazník.pdf).

Autor článku : Jiří Kubánek (stážista Luďka Niedermayera)