Big_loader_ajax

Kristina Šůsová

Očekávání od Stáže
Očekávám, že se během stáže více seznámím s fungováním Evropského parlamentu a lépe pochopím procesy, na nichž je jeho práce založena. Zároveň doufám, že zjistím více o europoslanecké agendě a tématech, na které se soustředí pan europoslanec Niedermayer konkrétně.
Přínos Stáže
Stáž ve všech ohledech naplnila a předčila má očekávání. Během měsíce stráveného v kanceláři europoslance jsem měla možnost věnovat se široké škále témat, bloumat nekonečnými chodbami Evropského parlamentu se svými spolustážisty, konverzovat s panem europoslancem o jeho agendě a obecně žít evropským étosem v hlavním městě Evropské unie. Za tuto příležitost budu navždy vděčná.
Kristina_%c5%a1
Absolventka Sciences Po Paris, původem z Chebu

Po týdenním cestování po Belgii a Nizozemí už jsem se (trochu nervózně) těšila na začátek svojí stáže v kanceláři pana europoslance a pro jistotu si zopakovala všechna fakta, která jsem o Evropském parlamentu během svého života zaslechla. První den stáže nás ale nečekalo žádné přezkoušení, nýbrž prohlídka rozsáhlého komplexu budov Evropského parlamentu a zařízení základních administrativních úkonů, abychom se pak v dalších dnech mohli položit do své práce. Ta sestávala z drobných praktických úkolů administrativního rázu (jako výběr pošty), přípravy příspěvků na sociální sítě, sepisování podkladů k aktuálním tématům a přípravy článků na blog pana europoslance.

Kromě různorodosti úkolů, která zaručovala, že při výkonu stáže nuda nikdy nehrozila, mě bavila i různorodost témat, kterým jsem se během stáže měla možnost věnovat. V rámci čtyř týdnů jsem tak četla a psala o unijní energetické politice (především v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině), o novém nástroji proti praní špinavých peněz, o výsledcích Konference o budoucnosti Evropy, o obchodním nástroji bránícím vstupu zboží vyrobeném za použití nucené práce na unijní trh, o zelených politikách balíčku Fit for 55 i o budoucnosti přijetí eura v České republice. Díky tomu jsem si rozšířila znalosti hned v několika různých oblastech a mohla se zaměřit na akutní a aktuální témata, která často dominovala titulním stranám evropských médií. Zároveň jsem lépe pochopila legislativní procesy Evropské unie a principy formulace politik v tomto prostředí, čemuž bych se ráda věnovala i v budoucnu.

V neposlední řadě mě stáž obohatila také lidsky – konverzací s panem europoslancem (nejen) o české politice, diskuzemi s mými kolegy a kolegyněmi i různými akcemi, kterých jsem se během stáže mohla zúčastnit. Jednou z nich byla například diskuze tří europoslanců s českými novináři k českému předsednictví v Radě EU, která by mohla sloužit jako vzor pro kultivovanou politickou debatu, byť všichni vycházeli z naprosto rozdílných názorových pólů. Stejně vysokou úroveň politické kultury bylo možné sledovat i při plenárním jednání ve Štrasburku, jež jsem z tribuny sledovala. I proto doufám, že se do Bruselu brzy vrátím a v tomto prostředí budu dále pracovat na tématech hýbajících Evropskou unií.

Publikované články:

RePowerEU?

Konference o Budoucnosti Evropy