Big_loader_ajax

Martina Vošková

Očekávání od Stáže
Uplynul presne rok od stáže v EP a dva od momentu podania prihlášky. Na papier motivačného listu som vtedy napísala: Pretože súčasný spoločenský diskurz na Slovensku a v Českej Republike vníma EÚ prevažne s negatívnymi konotáciami, cítim potrebu spájať a informovať. No mala som aj menej ambiciózne ciele: chcela som spoznať prostredie parlamentu, charaktery ľudí, chodieb, sedieť hodiny na výboroch a počúvať, ticho pozorovať prítomných. Pochádzam z východu Slovenska, z konca Európskej únie odkiaľ sa zdá, že EÚ by kľudne mohla byť len fikciou. Vnímala som sa trochu ako case study, chcela som skrze vlastnú empirickú skúsenosť priblížiť okoliu reálie, o ktorých čítajú len v novinách. Očakávala som prevažne banálne úlohy, administratívneho charakteru, avšak mojim cieľom bolo hlavne pozorovať. Ako už písali mnohí predo mnou realita bola poznateľne väčšou výzvou.
Přínos Stáže
Vyskúšala som si aké to je napísať články odborné (dane, monetárna politika) ale aj reportážneho charakteru (správa zo stretnutia s Jerrym Brownom) a pri tom som si prevetrala češtinu. V zásade sme mali na mesiac a pol otvorené dvere do takmer všetkých kútov Európskeho Parlamentu bez fixnej agendy. Spoznala som množstvo zaujímavých, aktívnych, ľudí, ktorým záleží na vývoji EÚ a v mysli dokreslila predstavu o fungovaní EP založenú doposiaľ na teórii. Pozorovanie som upriamila na slovenských a českých europoslancov a podvedome sledovala ich aktivitu. V praxi som pozorovala ako môžu byť národné záujmy presadzované z na oko tak vzdialeného miesta ako je Brusel.
000007
Absolventka VŠE odboru Financie a študentka oboru Medzinárodných vzťahov Univerzity Karlovej, pôvodom z Prešova

Práve keď som nasadala do lietadla Brussels Airlines, odohrávali sa na Slovensku zásadné voľby do VÚC. Vnímala som ich ako test slovenskej spoločnosti a miery extrémizmu ukrývajúceho sa pod jej povrchom. Jeho prítomnosť v spoločnosti bola istá, no rozmery sme len odhadovali. Výsledky boli prekvapujúco pozitívne a ja som si zaznamenala: “som rada, že frustráciu a apatiu vystriedali nádej, čin a hodnoty“. Tieto tri posledné slová ostali light motívom nasledujúceho mesiaca a pol a definovali atmosféru v kancelárii pána europoslanca Niedermayera. Pretože vecný popis stáže už ponúkli niekoľkí predo mnou, rozhodla som sa zverejniť obraz subjektívny skrze zažité príbehy. 

PARAFRÁZA PRVÉHO BRUSELSKÉHO STRETNUTIA S EUROPOSLANCOM (ako si ho pamätám)

Bolo pondelkové poludnie a spoločne s Ladou, ďalšou stážistkou, sme boli poslané do kancelárie pána europoslanca. Dvere ostávali neustále otvorené. Na stole ležali naše životopisy a pán Niedermayer začal vymenovávať témy momentálne rozoberané v parlamente, predkladajúc nám tak návrhy, čomu by sme sa mohli v nasledujúcich týždňoch venovať.........narazil jsem na prezentaci ČNB, kde kalkuluje náklady přistoupení ČR do eurozóny a nějak mi to nesedí. Vy jste ekonomky. Mohli by jste se na to podívat..... Nepriamo nám navrhol kritiku ČNB? v duchu premýšľam. Večer si líham do postele a na telefóne mi blikne mail od Petry (odborníčky na oblasť financií, asistentky): Cituji sms: 'To maji jako vstup do zjistovani, co je clenstvi v eurozone. Pokud by se jim podarilo najit nepresnosti, maji u me drink.'  V diári si škrtám objavovanie brutalizmu Bruselu a privolávam intelekt späť z kúpeľov. Sadla som si teda do postele chladnej prenajatej bruselskej izby a zamrznutými prstami napísala svoj prvý článok, kritiku ČNB. Táto jednoducho znejúca veta bola v skutočnosti sledom konzultácií, dvojtýždňovým procesom, počas ktorého na mňa pán Niedermayer chrlil doplňujúce otázky. O pár dní neskôr ma poprosil o názor a poznámky k príspevku, ktorý na danú tému posielal do časopisu Respekt.

PRVÝ VEČER V PARLAMENTE

Sedeli sme na chodbe parlamentu, traja stážisti – každý s iným pozadím a diskutovali o úlohe týkajúcej sa situácie v Barcelone. Bolo asi pol deviatej večer. Našiel nás tam pán europoslanec a poznamenal, že to nemáme preháňať. Práve sa vracal z večere s ministrami ECOFIN, sadol si k nám a začal rozprávať o digitálnej ekonomike a spôsoboch jej regulácie, Brexite a plynule prešiel ku výsledkom krajských volieb na Slovensku. My sme počúvali, zapájali a pýtali sa. Vďaka rozdielnym pozadiam debatujúcich naberala diskusia medziodborový charakter až ubehla hodina.

ROLE PLAYING

S miernym meškaním som pribehla na akési jednanie, ďalšiu položku v kalendári. Sadla som si za okrúhly stôl a bola prekvapená intímnosťou prostredia, bolo nás tam nie viac ako 10. Jednalo sa o preparation meeting, vedené p. europoslancom (rapporteurom EPP) za účasti zástupcov jednotlivých frakcií, na ktorom sa prediskutovávajú ich stanoviská k predloženému návrhu a hľadá sa konsenzus. Ticho sedím a pozorujem, odrazu sa na mňa pán Niedermayer otočí, tentokrát bez okuliarov a hovoriac do mikrofónu mi položí otázku na moje pripomienky. Zarazím sa, veľmi pomaly sa napijem z pohára v snahe získať čas a odpovedám: no, any comments from my side. V hlave si vravím, že to množstvo kompetencií narastá akosi prirýchlo a len ťažko by mohli konkurovať moderné kariérne schémy korporácií. Následne sa v duchu skromne pochválim za reakciu. V tom šoku mohla byť vybraná veta podstatne kontroverznejšia. Po skončení jednania sa spoločne smejeme. Vysvitlo, že som si sadla na miesto určené pre zástupcov jednej z frakcií a pán Niedermayer, v tej sekunde bez okuliarov, ma zaň aj považoval. Nemôžem teda tvrdiť, že môj hlas v europarlamente nebolo počuť.

Na stáž v parlamente spomínam ako na spleť takýchto mikropríbehov, charakteristických výzvou, dozvedaním sa, diskusiou, ľahkosťou a vždy humorom. Táto atmosféra je výsledkom nesmierne profesionálneho a ľudského tímu okolo pána europoslanca, ktorému by som touto cestou rada poďakovala za príležitosť.

Odporúčanie pre záujemcov: Stáž Vám poskytne množstvo príležitostí a je na každom, ktorých sa chopí a akým spôsobom. Celá spolupráca sa odohráva na rovnocennej úrovni, je možné a vítané klásť otázky, argumentovať, angažovať sa. Nebojte sa a buďte sami sebou. 

Publikované články

Kolik by stálo potencionální přistoupení České republiky do eurozóny?

Evropský parlament projednal případ praní špinavých peněz skrze ázerbajdžánský laundromat

Brown: "Lidé nechtějí imigrovat, ale nemají jinou možnost."

Evropský parlament schválil nová antidumpingová pravidla k ochraně průmyslu a pracovních míst EU

První kroky k jednotnému evropskému prostoru pro DPH