Big_loader_ajax

Brown: "Lidé nechtějí imigrovat, ale nemají jinou možnost."

08.11.2017

O čem mluvil guvernér Kalifornie Jerry Brown v Evropském parlamentu?

Před pár minutami (8. listopadu) jsem se zúčastnila výboru ENVI-D-US v Evropském parlamentu, kde jako host vystoupil guvernér Kalifornie Jerry Brown, v současnosti jedna z nejvýraznějších tváří boje proti globálnímu oteplování, hlas USA zastávající Pařížskou klimatickou dohodu. Téma, které v československém prostředí přiláká jen hrstku aktivistů převážně ze strany zelených, zaujalo v parlamentu natolik, že někteří ze zájemců museli sledovat diskusi z kanceláří skrze živý přenos. Já jsem seděla v druhé řadě a zapsala 6 stran poznámek.

Výbor byl zahájen předmluvou Jerryho Browna, v němž zdůrazňoval nutnost spolupráce na mnohonárodní úrovni, která je v současném, globalizací provázaném světě, nesmírně důležitá. Avšak nejedná se o problém jednoduše řešitelný na národní úrovni, je třeba zapojit co nejvíce stakeholderů od municipalit přes byznys, neziskový sektor až po jednotlivce. Nejen expertní skupiny, které se problematice nejvíce věnují, ale i různá odvětví ekonomiky, věda či umění jsou klimatickými změnami ovlivněny a při hledání řešení zastávají relevantní místo. Každý může přispět svým vlastním, jedinečným způsobem a právě tyto novátorské, kreativní, inovativní přístupy bez precedentu mohou ve spojení s odvahou představovat naději, potencionálně řešení.

Nicméně, jak poznamenal guvernér Brown, diskuse o klimatických změnách se v USA posunula do ideologické polohy, kdy někteří politici otevřeně popírají existenci nepříznivého dopadu oteplování planety, a to je problém. Skepticismus americké společnosti je způsoben nadměrným množstvím rozličných geopolitických, ekonomických, demografických a jiných problémů, které jsou občanovi každodenně předstírané. Je však nutné si uvědomit, že globální oteplování všechny tyto problémy zastřešuje a prohlubuje. Jedná se o existenční hrozbu na úrovni nukleárního ohrožení, avšak s rozdílným časovým faktorem. Zatímco riziko atomového výbuchu s rozsáhlým ničivým dopadem může být otázkou několika dní, dopad klimatických změn s ohrožením stejného počtu životů bude možné sledovat až o několik let později. Rozsah ohrožení je stále nedoceněný navzdory závažným přírodním katastrofám, které již v současnosti sužují planetu (záplavy, požáry, sucho, nízká vlhkost vzduchu). Tyto události nejsou standardem, ale extrémním úkazem zatěžujícím veřejné rozpočty, produkujícím nesmírné lidské utrpení a samozřejmě vyvolávajícím migrační vlny. Pokud by byl dodržen současný cíl Pařížské smlouvy (růst teploty maximálně o 2° C), pravděpodobnost negativního dopadu klimatických změn je stále 50 %, analogicky jako pravděpodobnost výhry při házení mince. Oteplování planety nejvíce zasáhne nejchudší části planety, obrovské sucho, nedostatek pitné vody a prohlubování chudoby donutí obyvatele k přesídlení. Země s geograficky výhodnou polohou budou čelit migračním vlnám mnohem větším než dosud. USA ani Evropa nemají kapacitu integrovat kvanta nových obyvatel, a proto je podle guvernéra Browna nutné soustředit se na důvody, to, co můžeme udělat nyní pro omezení budoucí migrace. Lidé nechtějí imigrovat, ale nemají jinou možnost.

Doposud spustila Kalifornie řadu programů bojujících proti nepříznivým klimatickým změnám: Low Carbon Fossil Standard, 50% snížení spotřeby ropy v motorových vozidlech do roku 2030, snížení emisí skleníkových plynů o 40 % pod úroveň z roku 1990, povinná energetická šetrnost budov a mnoho jiných. Avšak sama boj nevyhraje. Mnozí se ptají jak protlačit omezení pro byznys na politické scéně. Jako guvernér vzpomíná, že ani v Kalifornii to nebyla snadná cesta. První snahy omezit emise automobilového průmyslu byly zablokovány federální vládou za prezidenta Bushe, a proto Kalifornie podala žalobu. Nicméně, prezident Obama využil chaos způsobený hospodářskou krizí, která dopadla i na automobilky. Ty se musely zabývat existenčními otázkami, a tak neměly dostatek prostoru a financí na precizní lobbing.

Současná společnost je závislá na uhlíku a ke změně je nutný celkový obrat myšlení. Kde leží řešení? Kromě již zmíněné potřeby mezioborové spolupráce a zapojení co nejvíce sektorů a stakeholderů může být světlem na konci tunelu pokrok. Tlak je nutné vytvářet externě a guvernér Brown věří, že dieselová a benzínová vozidla budou vystřídány ekologicky šetrnějšími obdobami, elektromotory. Tak, jako kouření již nedefinuje moderního člověka a jezdit na koni anebo na voze je přímo nepředstavitelné, i dieselové automobily budou řečí minulosti. Firmy budou v první řadě čelit tlaku zákazníka a ve snaze přežít a neztrácet tržní podíl budou nuceny investovat do ekologického pokroku a zavádět technologie šetrné k životnímu prostředí. Trh s moderními technologiemi vzrůstá. Diskuse byla ukončena otázkou "Jak čelit strachu?".

Přehnané apelování na závažnost problému vytváří strach, paralyzuje a může vést k apatii, syndromu malého člověka, jehož jednání v konečném důsledku nic převratného nezmění. Odpovědí je podle guvernéra Browna nutnost hovořit o problému s úsměvem na ústech. Ano, konec světa je blízko, ale pokud s tím něco uděláme, nemusí být. Je to obrovská příležitost pro naši generaci společnými silami zlepšit a zachránit svět. A já jen dodávám, že je možná čas zužitkovat zkušenosti načerpané z hollywoodských katastrofických filmů a namísto vžívání se do role hrdiny se jím skutečně stát.

Autor článku : Martina Vošková, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera