Big_loader_ajax

Dominika Dubská

Očekávání od Stáže
Blíže poznat, co je náplní práce europoslance a jaký vliv může mít jeden europoslanec na chod věcí v rámci Evropského parlamentu. Také jsem se chtěla dozvědět, přímo z centra dění, jak Evropský parlament funguje a jaká je celkově atmosféra v „hlavním městě“ Evropské unie.
Přínos Stáže
Přínos stáže pro mě byl velký v mnoha ohledech. Co však považuji za nejdůležitější, je to, že jsem se utvrdila v důležitosti EU. Zkrátka v tom, že má její existence smysl. To mi díky této zkušenosti nikdo nemůže vymluvit.
Dominika_dubska_foto_%282%29
Studentka Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE a Filozofické fakulty na Univerzitě Hradec Králové

Začátek mé stáže vyšel akorát na termín plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. To znamenalo, že pouhých pár dní poté, co jsem se s úspěchem přestěhovala z Prahy do Bruselu a přesně v den mých narozenin, jsem strávila sedm hodin v autobuse směr Štrasburk. Ovšem, stálo to za to! (O praktičnosti těchto přesunů by to však bylo na jinou diskusi.)

Pracovní týdny ve Štrasburku bývají velmi intenzivní, ale i přesto si na nás pan poslanec udělal spoustu času, aby nám vysvětlil chod parlamentu a zeptal se nás, čím bychom se chtěli v rámci naší stáže zabývat. Zároveň se k nám hned od první minuty choval jako k plnohodnotným členům svého týmu, což si myslím, že je vlastně největší plus na celé stáži. Náplní práce ve Štrasburku bylo nejčastěji sepisování zápisů z jednání EP. Měli jsme tak například možnost vidět a poslechnout si projev o budoucnosti Evropy od estonského premiéra, který byl již desátým pozvaným vrcholným představitelem členského státu na půdě EP. Škoda jen, že náš pan premiér odmítl pozvání parlamentu, aby představil vizi České republiky. Dále jsme se účastnili pracovních snídaní na různá témata nebo jednání s lobbisty. Velmi zajímavou zkušeností bylo dění kolem právě schválené reverse charge, která byla vládou v České republice prezentována jako historický úspěch, ovšem díky panu poslanci a jeho týmu jsme rychle pochopili, že to zase taková výhra nebude. Je skvělé být v přítomnosti lidí, kteří nad věcmi přemýšlejí a neschylují se k pouhému přebírání informací, tak jak jim jsou naservírovány.

Ani v Bruselu se člověk rozhodně nenudí. Každý den se zde koná velké množství jednání, diskuzí, či jiných akcí. Když nad tím zpětně přemýšlím, říkám si, že snad není ani možné mít tolik zážitků za pouhých pár týdnů. Uvedu tedy jen pár příkladů.

Evropský parlament během mé stáže navštívila eurokomisařka pro hospodářskou soutěž paní Vestagerová, aby poslance informovala o vyšetřování ohledně možné dohody mezi výrobci automobilů o koordinovaném omezování vývoje technologie čistých emisí. Tato návštěva se odehrála pár dní poté, co poslanci hlasovali o snížení emisí (podporu získal návrh na snížení emisí o 40 %). Velkým tématem v Evropském parlamentu v té době bylo omezení jednorázových plastů, které mělo být hlasováno na dalším plenárním zasedaní, a proto bylo zajímavé vidět, jak probíhá diskuse v rámci EPP na toto téma.

Dalším velkým zážitkem bylo vidět se tváří v tvář s, v té době kandidátem na „Spitzenkandidata“ EPP, Alexandrem Stubbem, který se účastnil setkání české delegace EPP, aby našim europoslancům odpověděl na dotazy a představil svoji vizi pro EU. Ještě bych ráda zmínila jednu akci, kterou bych zařadila spíše do kategorie „úsměvné“, a byla to akce pořádaná panem Faragem na téma „Leaving the Eurozone“. Co už tak úsměvné nebylo, byla účast českých zástupců (mimo jiné i člena ČNB) jako panelistů.

K příležitosti sto let vzniku Československé republiky pořádala kancelář pana europoslance při této příležitosti slavnostní večer s podtitulem „Naše první stovka a co bude dál“. Lepší zakončení stáže si ani nedovedu představit, a proto bych chtěla celé kanceláři pana poslance, jeho skvělým asistentkám a asistentům Zuzce, Pétě, Janče, Terce, Honzovi, moc poděkovat za to, jak se nám věnovali a jak k nám během celé stáže přistupovali. Největší dík patří samozřejmě panu Niedermayerovi, který umožnil nejen mně, ale i  spoustě dalších studentů získat cenné zkušenosti a zážitky.

P.S. Sociální vyžití mimo EP je v Bruselu díky velkému množství českých i zahraničních stážistů taky super :)

Publikované články

Projev premiéra Estonska Jüriho Ratase na téma budoucnost Evropy

Návštěva komisařky Vestagerové v Evropském parlamentu

Reforma podoby rozpočtu EU

Parlamentometr 2018

Nová NAFTA