Big_loader_ajax

Projev premiéra Estonska Jüriho Ratase na téma budoucnost Evropy

17.10.2018

Estonský premiér Jüri Ratas se 3. října zúčastnil plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde přednesl svoji vizi budoucnosti Evropy. Ratas je již desátým vrcholným představitelem členského státu, který se zúčastnil diskuze s europoslanci na toto téma. Český premiér Andrej Babiš vystoupí před europoslanci v lednu příštího roku.

Premiér Estonska započal svůj projev v Evropském parlamentu připomínkou významného dne pro Německo, jímž je znovusjednocení Německa, které bylo završeno přesně před 28 lety v tento den. V souvislosti s touto událostí zdůraznil svůj pozitivní vztah k Evropské unii, a zvláště speciální emoční vztah Estonska k Evropské unii. Podle jeho slov: „Europe is not only an idea, but also a feeling and a destiny, because our, and I quote, values and aspirations make Europe so much more than just a geography. They go to the core of who we are as human beings, and who we want to be.“ Dále ve svém proslovu zdůrazňoval především sílu rozmanitosti, důležitou úlohu malých států a klíčovou roli jednoty.

V hlavní části svého projevu se věnoval třem oblastem, které jsou dle Estonska pro Evropskou unii zásadní. Jako první zdůraznil, že klíčem pro budoucnost je sjednocená Evropa. Evropa, která nabízí řešení hlavních problémů svých obyvatel a která sbližuje Evropany vytvářením konexí, je podle Ratase Evropa, která si zajistí společnou budoucnost. Premiér vyzdvihl potřebu jednoty, ale zároveň dodal, že jednota neznamená uniformitu. Domnívá se, že někdy bychom jednoduše měli uznat naše rozdílné pohledy (např. rozdílné daně v jednotlivých členských státech se mu zdají naprosto normální). Dále se věnoval problematice migrace, kde za klíčové řešení považuje spolupráci se třetími zeměmi a zaměření se na dlouhodobé nástroje. V tomto smyslu vyzdvihl novou iniciativu „Africa – Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs“ navrženou předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem.

Druhou oblastí, kterou premiér Ratas považuje za zásadní, je potřeba zvýšení vlivu Evropské unie na globální ekonomiku. V souvislosti s tímto tématem se věnoval i umělé inteligenci. Zdůraznil také potřebu bezpečnosti v kybernetickém prostoru a boje proti nepřátelským falešným botům. Na závěr druhého bodu vyzdvihl návrhy Komise, které vyplynuly z loňského digitálního summitu v Tallinnu, zejména závazek investovat do technologické a sociální připravenosti v rámci nového rozpočtu, a zdůraznil, že je na čase přijmout návrhy na dokončení digitálního jednotného trhu a umožnit digitální transformaci.

Posledním bodem jeho projevu byla vnější a vnitřní bezpečnost. Odvolával se na výsledky Eurobarometru, které ukázaly, že lidé jsou nejvíce znepokojeni ohrožením bezpečnosti. Apeloval na účinné kontroly lidí a zboží na vnějších hranicích Evropské unie, což vyžaduje spolehlivé databáze, které spolu mohou vzájemně komunikovat. Zdůraznil, že nepotřebujeme shromažďovat stejné údaje do různých informačních systémů, ale musíme je jednoduše sdílet. Dle premiéra Ratase je interoperabilita celoevropských databází do roku 2020 jedinou cestou vpřed. V souvislosti s bezpečností také apeloval na posilování vztahů s globálními partnery a zároveň na zvýšení spolupráce mezi členskými státy (zvýšení výdajů na obranu a více sdílených kapacit), ovšem současně zdůraznil, že NATO nadále zůstane základem kolektivní obrany v Evropě.

Nakonec projevu zdůraznil potřebu boje s populismem a posílení tzv. „european feeling“. Závěrečná slova pronesl ve svém rodném jazyce.

Autor článku : Dominika Dubská, Jakub Klíma, stážisté v kanceláři Luďka Niedermayera