Big_loader_ajax

Návštěva Brna 29. května

Z Brna pocházím, a proto se do něj vracím vždy obzvlášť rád. Náš brněnský program jsme zahájili v třídičce odpadu Sako. Bavili jsme se o efektivních a pro životní prostředí přijatelných cestách k likvidaci odpadu. Zaujala mě sofistikovaná linka na třídění odpadu ze žlutých kontejnerů, kterou Sako uvedlo v Brně do chodu. A poměrně mě překvapilo, když jsem se dozvěděl, že by u nás stačilo pouze osm takovýchto linek, abychom byli schopni efektivně třídit všechen odpad z těchto kontejnerů.
Následoval oběd s brněnskými podnikateli, při kterém jsme rozebírali hlavně cesty k posílení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a řeč přišla také na evropskou klimatickou politiku. Zejména jsme se bavili o tom, jestli má smysl ji měnit, nebo je pro podnikatele lepší vytvářet stabilní a předvídatelná pravidla.
Potom jsme už vyrazili do centra, abychom se s Vámi pozdravili a potkali.

A od šesti večer nás čekala debata o evropské i naší politice na Panelce v Lulči u Brna. Využil jsem samozřejmě příležitosti zaplavat si v místním zatopeném lomu. Byl to skvělý den!

Galerie