Big_loader_ajax

Konference Charta 77

Měl jsem tu čest hostit debatu v rámci konference o odkazu filozofa Jana Patočky (Heresy and Heritage - Jan Patočka on Philosophy, Politics and the Arts),  která se tento týden konala v Bruselu. Na parlamentním panelu byla řeč o disidentech, filozofickém odkazu Jana Patočky, Chartě 77 i o tom, jak v mnoha částech světa lidé touží po svobodě a spravedlivé, fungující společnosti a jak je naše zkušenost inspiruje. Byly to moc zajímavé 2 hodiny přemýšlení o sobě, naší minulosti a budoucnosti. A naslouchání inspirativním řečníkům. Proto patří velký dík všem, kteří konferenci uspořádali. (Více zde.)

 
 

 

Galerie