Big_loader_ajax

Energetický seminář

V pondělí 10.11.2014 se uskutečnil seminář na téma Energetika - Hrozby a šance, který pořádal pan poslanec Luděk Niedermayer ve spolupráci se spolkem TOPAZ. Za velkého zájmu veřejnosti se se svými příspěvky představila celá řada hostů, kteří se zaobírali energetickou agendou, politickou dimenzí energetické bezpečnosti, využitím nových technologií a zdrojů, ale i trhem s elektřinou a energetickou koncepcí státu. Mezi panelisty byla poslankyně Národní rady Slovenské republiky Magda Vašáryová, ex-velvyslanc ČR Petr Kolář, Jan Pánek ze Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, Petr Zahradník působící v bruselské kanceláři ČEZ a Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. Následná diskuse mezi řečníky a návštěvníky zahrnula diversifikaci zdrojů, regionální rozvoj, možnosti úspor a otázku financování.

Galerie