Big_loader_ajax

Zpráva Evropské komise o relokaci uprchlíků z Řecka a Itálie a o přesídlení ze třetích zemí

01.12.2016

Osmá zpráva Evropské Komise o relokaci a přesídlení poskytuje aktualizovaný stav a hodnotí opatření přijatá všemi zúčastněnými stranami.

Komise naléhala na členské státy, aby plnily své závazky a relokovaly uprchlíky z Řecka a Itálie, a aby se zaměřili zejména na mladistvé bez doprovodu. V období od 6. listopadu do 6. prosince přišlo do Řecka 1883 osob, dohromady tedy Řecko nyní hostí okolo 62 000 migrantů. Do Itálie za stejnou dobu přišlo 9 395 migrantů, což je mnohem více než za stejné období v roce 2015. Ve zmíněném období bylo členskými státy relokováno na 1237 osob a celkem bylo od zavedení mechanismu přemístěno 8 162 migrantů (6 212 z Řecka, 1 950 z Itálie). Přestože se v posledních měsících počet relokací z Řecka zvýšil na průměrných 1000 osob, cílem Komise je 2000 relokací z Řecka a minimálně 1000 z Itálie již v lednu tohoto roku.

Druhý schválený mechanismus se týká přesídlení uprchlíků z třetích zemí. Jedná se o země sousedící se Sýrii, které hostí velký počet uprchlíků.  Z plánovaných 22 504 osob bylo do dnešní doby přesídleno 13 887, a to zejména z Turecka, Jordánska a Libanonu. Některé z těchto přesídlení jsou spojeny s principem 1:1, který byl dohodnut v rámci akčního plánu EU-Turecko.

Počet mladistvých bez doprovodu připlouvajících do Itálie stále stoupá, od začátku roku jich dorazilo k italským břehům na více než 24 000 (3 714 Eritrea, 200 Sýrie, 384 Irák, 13 Jemen). V Řecku je situace mnohem lepší, dle předpokladů se zde nachází okolo 2 300 mladistvých bez doprovodu. Celkový počet relokovaných z této ohrožené skupiny migrantů je 172, ve většině případů se jedná o relokace z Řecka.

Německo, Francie, Nizozemí, Portugalsko a Finsko plní své závazky a každý měsíc relokují migranty jak z Itálie, tak z Řecka. Švýcarsko a Norsko se také aktivně podílejí na tomto procesu. Za zmínku stojí i pravidelné relokace ze strany Estonska, Litvy, Lotyšska, Irska a Rumunska. Na druhé straně, některé státy jako Bulharsko, Chorvatsko, Lucembursko, Polsko a Česká republika nepřijaly žádné migranty ze zmíněných zemí po dobu více než tří měsíců (Česká republika od srpna 2016). Rakousko a Maďarsko jsou jediné dva státy, které zatím z Itálie a Řecka nepřijali žádné uprchlíky.

Komise požaduje, aby členské státy zrychlily odpověď na žádosti o azyl. Podle nejnovější zprávy jsou prováděny mimořádné bezpečnostní pohovory, které jsou nad rámec běžného azylového řízení a prodlužují celý proces relokace. Komise vyzývá členské státy, aby zajistily, že dodatečné bezpečnostní pohovory nepotrvají déle než 10 pracovních dní.

...

Evropská komise pravidelně podává zprávy o pokroku dosaženém při provádění plánů EU v oblasti relokace a přesídlování a při realizaci prohlášení EU a Turecka. Svoji osmou zprávu vydala 8. prosince 2016. 

Autor článku : Sandra Houžvičková, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera