Big_loader_ajax

Zavádějící informace o rozpočtu EU

19.06.2018

Reakce Jana Tlamychy, odborného asistenta Luďka Niedermayera, na článek "Babiš opožděně následuje Orbána" z 19.6.

textu se mimo jiné hovoří o "migračním charakteru rozpočtu EU na období 2021-27, přičemž to nejsou peníze, jež jdou na ochranu vnější hranice, ale do regionů, které migranty přijímají." Také se naznačuje, že Česko by mělo po vzoru Maďarska rozpočtový rámec na období 2021-27 vetovat, protože pro nás bude nevýhodný. To ale není tak úplně pravda.

Zaprvé, návrh VFR na období 2021-27 obsahuje téměř ztrojnásobení výdajů v oblasti ochrany vnějších hranic, migrace a azylu, které vzrostou přibližně na 33 miliard eur (z toho 21,3 mld. na ochranu vnějších hranic) ze současných 13 miliard eur, což by například umožnilo do roku 2027 financovat 10 000 příslušníků pohraniční stráže v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (návrh Komise).

Zadruhé, hlavním kritériem pro přidělování finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti zůstane HDP na obyvatele a další nová kritéria, která k tomu přibydou - nezaměstnanost mladých lidí, nízká úroveň vzdělání, změna klimatu a přijímání a integrace migrantů – budou mít pouze doplňkový charakter s cílem lépe zohlednit socioekonomickou situaci na místě.

Zatřetí, není důvod k obavám, že přijdeme o nějaké prostředky na politiku soudržnosti, pokud nebudeme přijímat a integrovat migranty. Prostředky na politiku soudržnosti určené pro jednotlivé členské státy jsou dány v tzv. národních přídělech, které Komise již zveřejnila a podle kterých Česku připadne 20,1 mld. eur (v porovnání s 24 mld. eur v tomto období) a Maďarsku 20,2 mld. eur (v porovnání s 25 mld. eur v tomto období). Nejedná se tedy o nějaké dramatické poklesy (jak naznačuje kreativní pojetí "migračního" kritéria v článku paní Zlámalové, neb tyto země pařily mezí ty, které se do řešení migrační krize moc nezapojily) a kromě toho tyto poklesy odráží zlepšující se ekonomickou situaci v obou státech (a i dalších státech tzv. východního křídla EU), kde je ekonomická situace v řadě regionů střední Evropy lepší než v mnoha regionech západní Evropy.

Autor článku : Jan Tlamycha, asistent europoslance Luďka Niedermayera