Big_loader_ajax

Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu se dohodli na podobě covidpasu

27.05.2021

Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu dne 21.05.2021 dospěli ke kompromisu, který počítá se zavedením bezplatného certifikátu (dále též “certifikát” či “covidový pas”) v digitální či papírové podobě od dne 01.07.2021. Harmonizovaný certifikát bude platný ve všech státech EU, aby zajistil bezpečnější a pro občany jednodušší cestování a předešlo se chaosu minulého léta.

  • Certifikát bude k dispozici všem, kteří se prokážou očkováním, negativním testem na COVID-19 či osobám, které prodělaly COVID-19. Na certifikát budou mít lidé nárok již od první očkovací dávky - jinými slovy, certifikát bude registrovat počet dávek, které předmětná osoba dostala. Nicméně, bude na každé zemi, aby rozhodla, zda k udělení certifikátu stačí jedna dávka vakcíny, nebo zda musí být při vstupu do země poskytnut negativní výsledek testu.

  • Certifikát bude obsahovat minimální nutné množství osobních údajů a nebude nutnou podmínkou pro cesty přes hranice, pouze je usnadní. Evropský parlament by měl zavedení pasů definitivně schválit na své plenární schůzi v první polovině června, souhlas členských zemí může přijít vzápětí. 

  • Cenově přístupné testy: Europoslanci požadovali, aby v kontextu s certifikátem, byly lidem dostupné i bezplatné testy. Zatímco očkování je v unijních zemích zdarma, testy před cestami do zahraničí se většinou platí. Některé unijní státy však nechtěly na tuto podmínku bez výhrady přistoupit. Dohodnutý kompromis (který považujeme za lepší řešení - bezplatné testy jsou stěžejní spíše v době, kdy nemají možnost se všichni občané očkovat. Zároveň by dávalo smysl, aby bezplatné testy byly dostupné pro lidi, kteří mají objektivní důvod proto, aby nepostoupili očkování, ale toto vše je v kompetenci členských zemí) nakonec počítá s „dostupnějšími testy“, s jejichž úhradou pomohou členským státům unijní fondy. Evropská komise, dle informací, vyhradí na testování 100 milionů EUR (přes 2,5 miliardy CZK) z Nástroje nouzové podpory a v případě potřeby bude mít v rezervě i další finance.

  • Omezení volného pohybu: unijní země by (až na výjimky) neměly pro majitele covidového pasu zavádět dodatečné podmínky jako například karantény, pokud k tomu nebudou silné a objektivní důvody, jako např. zhoršení epidemiologické situace v dané zemi. Cílem nařízení je také přispět ke zrušení omezení (článek 1, Doporučení Rady 1475/2020 ze dne 13.10.2020), tedy, že se členské státy zdrží dalších cestovních omezení, pokud nejsou skutečně nezbytná či přiměřená k ochraně veřejného zdraví a to se silnou vazbou na normy EU stanovené ECDC, též obsažené v Doporučení Rady 1475/2020 (článek 10). V případě zavádění nezbytných nových opatření by taková opatření měla být oznámena ostatním členským státům a Komisi nejméně 48 hodin předem.

  • Unijní státy budou muset v rámci covidových pasů uznávat vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Mohou však na základě svého uvážení akceptovat i dosud neschválené vakcíny, jako ruský Sputnik V, s nímž již očkuje například Maďarsko a chystá se k tomu rovněž Slovensko (některé členské státy dříve dávaly jasně najevo, že ruskou vakcínu budou akceptovat jen a pouze se souhlasem EMA).

  • Období postupného zavádění certifikátů: Nařízení bude platit od dne 01.07.2021. Jelikož je však zřejmé, že ne všechny členské státy budou od tohoto data plně připraveny vydávat předmětné certifikáty, bude jim umožněno používat jejich národní osvědčení a to po dobu 6 následujících týdnů. V takovém případě musí daný členský stát uvědomit Komisi a ostatní členské státy a ostatní členské státy by takové certifikáty, za předpokladu, že zahrnují veškeré základní informace uvedené v Nařízení, měli uznat. 

  • Platnost Nařízení: Nařízení bude platné po dobu 12 měsíců. Nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti tohoto Nařízení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě report, který posoudí, zda je nutné (s ohledem na vývoj pandemie) prodloužit dobu platnosti tohoto Nařízení

Autor článku : Monika Kalkusová, asistentka europoslance Luďka Niedermayera
Zdroj : Evropský parlament