Big_loader_ajax

Začalo české předsednictví EU. Co od něj můžeme očekávat?

08.07.2022

Česká republika se 1. července 2022 na půl roku ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Při této příležitosti vystoupil český předseda vlády Petr Fiala dne 6. července 2022 před plénem Evropského parlamentu na jeho zasedání ve Štrasburku.

Petr FialaVe své řeči pan premiér představil pět klíčových priorit českého předsednictví, které si přiblížíme podrobněji.

Události posledních měsíců byly poznamenány nevyprovokovanou agresí Ruska vůči Ukrajině, která vyústila v současnou energetickou, geopolitickou a migrační krizi v Evropě. Česká republika správně reflektuje tuto událost i ve svých prioritách.

Proto asi nepřekvapí, že první prioritou českého předsednictví je zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny. Fiala prohlásil, že je v současnosti zapotřebí silný a jednotný postoj celé Evropské unie vůči Rusku. Zároveň upozornil, že Evropská unie musí hrát zásadní roli v přípravě poválečné Ukrajiny především v oblasti obnovy infrastruktury, zabezpečení základních služeb a zajištění hospodářské stability země. Udělení Ukrajině status kandidátské země je prvním krokem tímto směrem.

Druhou prioritou je energetická bezpečnost. Podle Fialy současná krize naplno odhalila, nakolik je Evropská unie energeticky závislá na zemích, které ohrožují její bezpečnost. Pro Evropskou unii je klíčové stát se energeticky nezávislou na zemích jako je Rusko, které je důležitým dodavatelem plynu, ropy a uhlí. Pro dosažení nezávislosti se Česká republika zaměří na urychlenou implementaci návrhu Evropské komise REPowerEU a s ním spojené ukončení závislosti na fosilních zdrojích z Ruska. Fiala dále připomněl záměr pracovat na koordinaci zásob plynu před nadcházející zimou, ve které bude více než kdy jindy zapotřebí solidarita mezi členskými státy. Tento záměr však nevylučuje snahy Evropské unie o snížení svých uhlíkových emisí, když Fiala připomněl, že „Dlouhodobý cíl dekarbonizace evropské ekonomiky jde totiž z velké části ruku v ruce s krátkodobým cílem derusifikace dodávek energií.“

Třetí prioritou je posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru. Pokud jde o evropské obranné kapacity, tak zde chce Česká republika pracovat na posílení evropské spolupráce při budování obranných kapacit členských států. Je nutné rozvinout evropský obranný průmysl, aby Evropa nebyla technologicky závislá na nedůvěryhodných zemích, a v dlouhodobém horizontu je nutné spolupracovat na společných nákupech vojenského materiálu. Co se týče kybernetické bezpečnosti, tak zde se chce Česká republika věnovat posilování odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a hybridnímu ohrožení v Evropě. Vedle toho však nechce zapomínat na boj proti dezinformacím, kterému je nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Čtvrtou prioritou je strategická odolnost evropské ekonomiky. Evropa musí být podle Fialy světovým lídrem v průmyslu a technologiích. Klíčem k dosažení tohoto cíle má být fungující vnitřní trh bez administrativních překážek a zkrácení dodavatelských řetězců. Krok tímto směrem představuje prohlubování volného obchodu se zeměmi mimo Evropskou unii, které však musí sdílet naše hodnoty. Jako důležitý aspekt Fiala zmínil také potřebu digitalizace a automatizace evropského průmyslu. Do oblasti strategické odolnosti však mimo jiné spadá také například potravinová bezpečnost. Evropská unie je díky společné zemědělské politice potravinově soběstačnou, avšak v některých částech světa hrozí kvůli válce na Ukrajině akutní nedostatek potravin, např. v severní Africe. Z toho plynoucí hrozba destabilizace představuje pro Evropu významnou bezpečnostní riziko.

Pátou a poslední prioritou českého předsednictví je odolnost demokratických institucí vůči vnějším a vnitřním hrozbám. Premiér Fiala zdůraznil, že prosperita a stabilita Evropy je založena na funkčních demokratických mechanismech. EU musí bránit a zároveň podporovat demokracii, základní lidská práva a svobody a také právní stát, které spolu tvoří společné evropské hodnoty. K dosažení tohoto účelu bude Česká republika podporovat občanskou společnost, svobodná média a nezávislé instituce v Evropě.

Lze konstatovat, že premiér Fiala předvedl na plénu Evropského parlamentu velmi povedený projev z hlediska obsahové stránky i z hlediska přednesu. I přes správně nastavené priority však až nadcházející měsíce ukáží, zda budou nastavené priority podloženy reálnými kroky a činy. Evropská unie v současnosti potřebuje zaujmout srozumitelnou a jasnou pozici vůči Rusku a být připravena na možné zastavení dodávek plynu, dále je nutné dokončení trialogů u velké řady legislativních návrhů týkajících se balíčku Fit for 55, a především musíme být schopni si navzájem naslouchat a pracovat na kompromisech, které musí být správně komunikovány i českým občanům.

Na závěr nezbývá než českému předsednictvím popřát mnoho úspěchů v řešení bezprecedentních krizí, kterým EU čelí. Z projevu premiéra Fialy se zdá, že je Česká republika na tyto výzvy připravena.

Celý projev Petra Fialy k přečtení zde.

Autor článku : Prokop Tomášek, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera