Big_loader_ajax

Vysvětlení mého hlasování z 20. ledna

25.01.2022

Proč a jak jsem hlasoval na lednovém plenárním hlasování?

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Podpořil jsem tuto zprávu, která by měla vést ke zlepšení monitorování a zmírnění nedostatku léčivých přípravků a zdravotnických prostředků považovaných za kritické pro řešení dané mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví, jako je třeba pandemie Covid-19. Také by měla napomoci zajistit včasný výzkum a vývoj kvalitních, bezpečných a účinných léčivých přípravků, se zvláštním zaměřením na řešení dané mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. Je třeba učinit maximum pro zlepšení připravenosti  na krize a krizové řízení, pokud jde o používání zdravotnických prostředků.

Akt o digitálních službách

Vzhledem k rostoucímu významu digitálních služeb považuji za zásadní přijmout regulační rámec, který zajistí plný, rovný a neomezený přístup k zprostředkovatelským službám pro všechny příjemce služeb a zvýší odpovědnost poskytovatelů digitálních služeb za nelegální a manipulativní obsah na svých stránkách. Jsem také rád, že prošel pozměňovací návrh, podle kterého  mají poskytovatelé služeb vynaložit přiměřené úsilí, aby umožnili využívání služby a platbu za ni bez shromažďování osobních údajů příjemce. Právě nadbytečné shromažďování osobních údajů platformami považuji za nežádoucí, protože platformám umožňuje vydělávat na cílené reklamě, která je pro příjemce služeb obtěžující a v současné době je pro ně často obtížné se jí zbavit.

Ochrana zvířat během přepravy

Podpořil jsem tuto zprávu, protože dosavadní pravidla přepravy zvířat jsou zoufale nedostatečná, a navíc jsou často obcházena, neboť chybí patřičné kontroly a sankce. Musí skončit častá  praxe několikadenních přeprav živých krav, prasat či koní například do zemí Střední Asie nebo Severní Afriky. Sami farmáři nevědí, kde končí zvířata z jejich farem a kontrolní mechanismus v přepravě mimo území EU neexistuje.

A tak zpráva doporučuje, aby například mláďata závislá na mateřském mléce nebyla přepravována do věku 5 týdnů, neboť do té doby nemají vyvinutou aktivní imunitu nebo schopnost termoregulace. Podle dalšího důležitého doporučení by přeprava živých zvířat měla trvat nejvýše 8 hodin (s přihlédnutím k regionálním specifikům např. v odlehlých ostrovních oblastech).

Jsem rád, že EU je jedním z dlouhodobých lídrů v oblasti zajištění dobrých životních podmínek pro zvířata, jejichž produkty využíváme. Věřím, že vyspělost společnosti se pozná právě na tom, jak se staví ke svým slabým a bezbranným členům a ke zvířatům.

Autor článku : Luděk Niedermayer