Big_loader_ajax

Vyjádření L. Niedermayera k postupu jednání o globální dohodě OECD k minimální sazbě korporátní daně

21.04.2022

Na jeho znění se dohodlo více než 130 zemí po celém světě.

Luděk NiedermayerDnes jsme probírali zcela výjimečný návrh. Nejde jenom o další legislativní návrh Komise. Jedná se o implementaci 2. pilíře globální dohody, které bylo dosaženo v rámci Inkluzivního rámce G20/OECD pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku. Na jeho znění se dohodlo více než 130 zemí po celém světě.

Dosažení takového typu globální dohody si žádá řadu dovedností, úsilí a kompromisů. Pokud by jich nebylo, nebylo by ani globálních dohod.

Téměř každý ze zúčastněných pochopitelně přichází se svými vlastními nápady, někdy i dobrými, jak by šlo dohodu ještě vylepšit. Bez toho, aby se jim podařilo přesvědčit i ostatní (více než 100 různých zemí z celého světa), bude výsledek nekonzistentní, občas dokonce kontraproduktivní, což některé země mohou využít jako záminku pro to, aby dohodu vůbec nerealizovaly. 

Komise odvedla velmi dobrou práci. Dovolím si citovat z jednoho analytického textu:

"Návrh Komise úzce navazuje na mezinárodní konsenzus, bez jakéhokoliv pozlacování, pouze za přidání nezbytných úprav k zajištění souladu s právem EU."

Přesně toto je přístup, který považuji za správný. To je také důvod, proč jsme trvali na zachování minimální sazby daně, tak, jak byla dohodnuta OECD, a také na rozsahu a dalších podrobností, jako jsou přechodná období. Ty považuji za zásadní.

Je pochopitelné, že některé strany v jednání Evropského parlamentu spatřují příležitost k navržení ještě ambicióznějších verzí textu, je nám však zřejmé, že by na tom jednak nebyla nalezena dohoda a také by to šlo proti konceptu globální dohody. Pokud bychom pravidla zpřísnily, mohlo by dojít jak k různým možnostem, jak využití rozdílu k obcházení daní, tak bychom navíc problém, kdy by podniky působící v EU byly v jeho důsledku znevýhodněny, protože by došlo ke snížení konkurenceschopnosti a podpořilo by to přesun podniků z EU.

Věřím, že striktní a přesný způsob převodu dohody do práva EU je správný, a oceňuji práci, kterou Komise odvedla.

My jakožto poslanci Evropského parlamentu bychom měli brát v úvahu i procesní postup. Nejedná se zde o spolurozhodování, ale o jednomyslné hlasování Rady. Dosáhnout ho bude jako vždy složité, ale mělo by ho být dosaženo bez jakýchkoliv škod a prodlev.

Domnívám se, že bychom tento procesní postup měli podpořit, a to tak, že jako Evropský parlament vyjádříme přijetí tohoto důležitého nařízení silnou podporu, čímž budeme demonstrovat jeho důležitost a také pochopení naší vlastní role v tomto procesu.

Důležité bude zejména odolat pokušení vytvořit z globální dohody jiné, odlišné nařízení EU. To bylo cílem našeho návrhu, a to je i cílem našeho vyjednávání.

S potěšením mohu říct, že se zdá, že pro takový přístup můžeme získat většinu a jednat rychle, abychom zároveň neospravedlňovali další prodlevy ze strany Rady a podpořili globální implementaci této velmi důležité dohody.  

Jisté není nic, ale já učiním vše pro to, abychom toho dosáhli. Zároveň oceňuji, že ve skupině zpravodajů panuje duch spolupráce a porozumění, a doufám, že se nám podaří předložit zprávu, která nakonec získá jasnou podporu. 

Dokument OECD Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

Autor článku : Luděk Niedermayer, přeložila Anna Citterbergová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera