Big_loader_ajax

Verdikt polského soudu má potenciál vážně narušit fungování Unie

15.10.2021

Desetitisíce lidí minulý týden vyrazily do ulic po celém Polsku, aby vyjádřily svůj nesouhlas s rozhodnutím polského ústavního soudu z minulého týdne a podpořily tak jasně členství v Evropské unii. Ústavní soud ve svém verdiktu v reakci na podání premiéra Morawieckiho (jehož podstatou byla otázka, zda Soudní dvůr EU nezachází příliš daleko ve svých rozsudcích týkajících se polského soudního systému a zda tím nepřekračuje své pravomoci zakotvené ve Smlouvách), zpochybnil přednost práva Evropské unie před polským. Dle něj jsou některá rozhodnutí Soudního dvora EU v rozporu s polskou Ústavou, přičemž Ústava je nadřazena všem ostatním právním systémům.

Jinak řečeno, Ústavní soud je oprávněn posuzovat i to, zda Soudní dvůr EU při svém rozhodování nevybočil z mezí svých pravomocí dle Smluv. Polský Ústavní soud tento svůj postoj zaujal navzdory tomu, že se v roce 2004 Polsko svým vstupem do EU zavázalo unijní pravidla respektovat, včetně pravidla, že nejvyšší instancí v oblasti aplikace a výkladu práva EU je Soudní dvůr EU. 

Rozhodnutí tribunálu je vyvrcholením pětileté kampaně polské nacionalistické konzervativní vlády s cílem uplatnit politickou kontrolu nad soudnictvím v zemi. Důležité je, že vládní kampaň je v první řadě útokem na polské instituce a Ústavu. Evropská komise se dostala do hledáčku polské vlády až v moment, kdy podnikla právní kroky proti tomu, že Polsko nedodržuje základní komponentu principu právního státu, kterou je respektování soudní nezávislosti, a tím porušuje článek 2 Smlouvy o EU.

Celá problematika tak představuje dosud nejvýznamnější útok směřovaný proti přednosti práva EU, neb má, na rozdíl od konkrétních právních sporů třeba v Německu, jasnou politickou dimenzi. Rozhodnutí polského ústavního soudu je tak přímým zpochybněním právního řádu EU, což je důležitý tmel, který drží Unii pohromadě a umožňuje jí být funkčním společenstvím. 

Pro upřesnění, polský případ nelze ztotožňovat ani s tím britským. Spojené království svou nespokojenost se členstvím v Unii řešilo tím, že vystoupilo z EU. Polsko prosazuje svoji právní nezávislost, zatímco zůstává uvnitř společenství a tím se vydává na cestu narušování Unie zevnitř, které by mohlo vyústit až v její rozbití. Proto má mnoho expertů zato, že Polská vláda, v reakci na problémy, které si sama vytvořila, rozehrála velmi vážnou a nebezpečnou hru. Zdá se, že zcela v rozporu s názorem milionů svých občanů.

Autor článku : Monika Kalkusová, Jan Tlamycha (asistenti Luďka Niedermayera)