Big_loader_ajax

Tento týden v Parlamentu: covid-19, rozpočet a právní stát

09.11.2020

V týdnu od 9. do 13. listopadu zasedají jak výbory tak plénum. Parlament posoudí program „EU pro zdraví”, bude řešit covid-19, unijní rozpočet a právní stát.

Coming up at plenary

Rozpočet a obnova

V pondělí se dočkáme pokračování jednání mezi Parlamentem, členskými státy (Radou) a Komisí o rozpočtu EU na období 2021-2027.

Výbor pro hospodářské a měnové záležitosti a výbor pro rozpočet budou v pondělí společně hlasovat o nástroji na podporu obnovení a odolnosti ve výši 672,5 miliardy eur. Ten představuje klíčový prvek plánu obnovy EU a má poskytnout rozsáhlou finanční pomoc pro investice a reformy, aby bylo možné překonat dopady krize koronaviru.  

Parlament bude o rozpočtu na rok 2021 hlasovat na svém plenárním zasedání na dálku. Poslanci požadují více financí do programů na podporu zranitelných skupin a vyjádří svůj postoj k financování Zelené dohody pro Evropu

Covid-19

O fungování nového programu EU4Health (EU pro zdraví) bude Parlament diskutovat a hlasovat na plénu ve čtvrtek. Program si klade za cíl zlepšit schopnost EU pomáhat členským státům v současné i možné budoucí zdravotní krizi. 

Ve čtvrtek se také uskuteční diskuse s Komisí na téma transparentnost při zajišťování vakcín proti koronaviru.


Právní stát

Čtvrteční plenární rozprava se bude týkat dopadů pandemie koronaviru na demokracii, základní práva a otázku právního státu. 

První výroční zprávu Komise o právním státu a potenciální roli národních parlamentů projednají europoslanci společně s poslanci národních parlamentů v úterý. Evropský parlament navrhl roční cyklus monitorování hodnot EU, který by mohl nahradit stávající mechanismy. 


Další body pléna

Plenární zasedání zahájí ve středu 11.11. odpoledne debata o výsledku voleb v USA.

Později téhož dne budou poslanci diskutovat o boji proti terorismu, svobodě projevu a vzdělávání. 

Poté, co byla novou unijní komisařkou jmenována Mairead McGuinnessová, která tím uvolnila post první místopředsedkyně Parlamentu, si poslanci v tajném hlasování zvolí jejího nástupce či nástupkyni. 

Hlasovat se bude také o dohodě EU s Čínou o ochraně 200 produktů se zeměpisným označením. ČR se bude týkat Českobudějovické pivo a Žatecký chmel. Dalšími příklady jsou Polská vodka, Parmská šunka nebo sýr Manchego – všechny tyto produkty budou chráněny před napodobováním nebo zneužíváním názvu.

Původní znění článku zde.

Autor článku : Tiskové oddělení Evropského parlamentu