Big_loader_ajax

Solární energie – 10 předpovědí pro rok 2022

12.02.2022

Podle BloombergNEF svět tento rok čeká zajímavý solární vývoj...

1. Rok 2022 bude prvním rokem, ve kterém bude instalováno více než 200 GW solární energie.

Střední scénář pro dosaženou instalaci v roce 2022 je 228 GW (rozsah 204–252 GW). To je významný nárůst oproti očekávání z listopadu 2020, kdy nejvyšší scénář pro rok 2022 byl 206 GW.

Globální dosažená výstavba fotovoltaických panelů v roce 2030 se odhaduje na 334 GW.

2. Ceny solárních modulů klesnou na 25 amerických centů za watt v 1. pololetí 2022 a o 1–2 centy za watt níže v 2. pololetí 2022.

Očekává se, že v roce 2022 bude výroba polysilikonu o 39% vyšší než v roce 2021, s celkovou dodávkou dostatečnou na výrobu téměř 300 GW křemíkových solárních produktů díky navýšení nové kapacity a vyšší výkonnosti továren.

3. Počet velkých generátorů solární energie (fotovoltaika) s úložištěm se zdvojnásobí.

Trh se rozrůstá. Největšími trhy v tomto roce budou Čína a USA. Spojené státy jsou již dobře zavedeným trhem solárních a ukládacích zařízení. V Číně nyní 20 provincií vyžaduje nebo podporuje, aby se nově budované obnovitelné zdroje spojily se zásobníky energie.

4. Čínský střešní solární sektor povede tamní výstavbu k novým rekordům 81–92 GW.

Od poloviny roku 2021 čínské ústřední úřady vybízely místní vlády, aby koordinovaly dostupné střechy a stavěly malé fotovoltaiky ve velkém. Vzor hromadného rozvoje pomůže růstu rezidenčního sektoru, zejména ve venkovských oblastech, s podporou místních samospráv.

Vyšší cena elektrické energie způsobí, že komerční/průmyslová střešní fotovoltaika bude ziskovější a motivuje uživatele náročné na energii k instalaci střešních fotovoltaických systémů. Čína stanovila strop celkové spotřeby energie pro každou provincii každý rok, aby omezila emise uhlíku, což vedlo v roce 2021 k přidělování elektřiny a omezení výroby v některých částech země. V současné době se do celkové spotřeby energie počítá i obnovitelná energie. Příští rok by však lokální obnovitelná energie nemusela být započítána do celkové kvóty spotřeby pro uživatele, což znamená, že instalace střešní fotovoltaiky by mohla zabránit pozastavení výroby.

5. Rezidenční solární systémy s úložištěm se stanou standardem na více než dvou trzích.

Rezidenční solární a akumulační systémy budou na politickém a investičním programu s větší naléhavostí než v předchozích letech, protože se začínají stávat významným sektorem. Na Havaji jsou nyní téměř všechny nové rezidenční solární systémy postaveny s úložišti; v Německu zahrnuje úložiště zhruba polovina; ve Švýcarsku kolem 15% a v Austrálii kolem 5%. Tento údaj není k dispozici pro většinu trhů, ale očekává se, že do konce roku 2022 budou existovat alespoň dva další trhy, které mají více než 50% míru připojení k úložišti.

Dále mezi zeměmi panuje malá shoda v pravidlech ohledně pobídky k ukládání nebo zajištění toho, že úložiště bude nabíjeno a vybíjeno ve prospěch sítě, nebo zda solární a akumulační systémy budou dostatečné k napájení domu během výpadku sítě. To se změní v roce 2022.

6. V Evropě budou podepsány smlouvy o nákupu gigawattů solární energie.

V Polsku, Dánsku a Německu podepíše v roce 2022 více firem a energetických společností smlouvy o nákupu elektřiny ze solárních zdrojů. To se s odezníváním politické nejistoty stane také ve Španělsku. Pyrenejský trh je místem, kde se většina evropské fotovoltaické kapacity zajištěné skrz smlouvy o nákupu elektřiny (PPA) (72% nebo 1,4 GW) v roce 2021 rozběhla, i když dočasné zpětné získání zisku na projektech podporovaných obchodníky a PPA, které bylo zavedeno v září 2021, zpomalilo podepisování nových dohod.

Mezi 2022 a 2025 by měly vzniknout smlouvy o nákupu solární energie o 13,1 GW.

7. Solární aukce se stanou komplikovanější a budou často zahrnovat úložiště.

V roce 2021 uspořádaly Indie, Jižní Afrika a Chile zajímavé solární aukce, kde různé technologie soutěžily o řešení přerušovaných dodávek. V Jižní Africe byla aukce zaměřena na nouzovou elektřinu a očekávalo se, že povede převážně k výstavbě ropných a plynových elektráren, ale v roce 2022 bylo rovněž přiděleno 1687 MW fotovoltaice, přibližně 160 MW větru a 640 MW kapacitě baterie. První aukce na 2,5 GW nepřetržitých obnovitelných zdrojů v Indii obdržela v říjnu 2021 nabídky v hodnotě 11,8 GW za průměrnou cenu 42,55 $/MWh. Chilské aukce bez ohledu na technologie udělily 2,3 TWh ročních kontraktů na solární a akumulační projekty a větrné v září 2021, které mají být postaveny do roku 2026. Izrael také pořádá výběrová řízení na solární a akumulační systémy.

Očekává se, že v roce 2022 bude nejméně pět dalších zemí pořádat komplexní tendry na solární projekty s úložišti.

8. Kapacita solární výroby bude nadále růst, do mixu se připojí nové technologie.

V roce 2022 budou postaveny významné továrny (>10 GW roční kapacita) pro nové článkové technologie, jako je TOPCon a heteropřechod. Již nyní je k dispozici více než 400 GW roční kapacity na výrobu současného standardního článku s pasivovaným emitorem a zadním kontaktem (PERC) (>400 GW do konce roku 2021), což se blíží hranici účinnosti současné struktury na úrovni zhruba 24%.

V průběhu let bylo oznámeno mnoho plánů na výrobu TOPConu a heteropřechodu, zejména novými subjekty, které plánují vstoupit do podnikání s diferencovanými produkty, ale nebyly ekonomicky konkurenceschopné s běžnými produkty. Nové a významné plány současných výrobců velkých článků a integrovaných modulů to pravděpodobně změní. Mezi novými technologiemi se rychleji pravděpodobně prosadí TOPCon, protože je pokládán za lepší z hlediska nákladů, kompatibility se stávající výrobou článků a škálování ve srovnání s jinými technologiemi. PERC však zůstane hlavním produktem ještě dva až tři roky.

Na trh budou také uvedeny některé specializované produkty, zejména pro čínský domácí trh, který má určitou podporu pro integrované fotovoltaické systémy. Například čínský průkopník na bázi krystalického křemíku bez skla Sunman Energy právě otevřel továrnu s výkonem 1 GW/rok v Yangzhong City, Zhejiang.

9. Agrovoltaika začne být efektivně využívána pro komerční účely.

Agrovoltaika – navrhování solárních projektů tak, aby se pod nimi mohly pěstovat plodiny – je v solárních kruzích něco jako módní slovo. Někdy je agrovoltaika jen způsob, jak získat povolení nebo dotaci k výstavbě fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, a podporuje nízkovýnosové zemědělství. Solární projekty brání mechanickému přístupu k půdě pod sebou, což dělá výsadbu a sklizeň obtížnější.

Existují však některé přesvědčivé studie o tom, že při vybraném využití může sklizni prospět, obzvlášť pak u plodin, které lze bez větších problémů sklízet ručně. Firmy jako GroenLeven (dceřiná společnost BayWa r.e.) a Baofeng Group již instalují agrovoltaické systémy ke zlepšení výnosu konkrétních plodin, jako jsou maliny, goji a hrozny vína. Instalační firmy se právě učí, které plodiny rostou lépe pod jakým návrhem systému, protože neexistuje žádná standardizace. Pokrok ve výběru optimálních aplikací v tomto prostoru uvidíme v roce 2022.

10. Solární továrny budou oznámeny v zemích mimo Čínu, ale zahájení výroby ve velkém bude nějakou dobu trvat.

Indie má zdaleka nejvýznamnější výrobní základnu solárních článků a modulů ze všech zemí kromě Číny (Indie má v současné době asi 12,4 GW modulové kapacity a 3,3 GW kapacity článků). Tamní vláda také plánuje přidat další významnou kapacitu z polysilikonu do modulů a v listopadu 2021 uspořádala aukci, aby udělila pobídky spojené s výrobou ve výši 45 miliard rupií (600 milionů dolarů).

V USA odkládaný návrh zákona Build Back Better obsahuje významnou podporu pro domácí výrobu, zejména pro solární wafery, pro které je v současné době téměř veškerá výrobní kapacita v Číně, s malou částí v jihovýchodní Asii. BloombergNEF považuje za vysoce pravděpodobné, že nějaká forma systematické podpory projde pro výrobu v USA začátkem tohoto roku.

V Evropě plánuje specialista na heteropřechody Meyer Burger letos rozšířit svou továrnu na články a moduly v německém Freibergu ze 400 MW na 1 GW, ačkoliv výroba byla v prosinci 2021 dočasně omezena kvůli pandemii. Meyer Burger také plánuje postavit továrnu v USA a je jedním z nejvážnějších uchazečů.

Bylo by však překvapení, kdyby v roce 2022 došlo k obrovskému nárůstu celosvětového podílu článků a modulů vyrobených mimo Čínu. Očekává se malá kapacita nových destiček v Indii, Evropě nebo USA. Výrobci budou pravděpodobně opatrní s expanzí do trhu s přebytečnou nabídkou bez pevné a garantované poptávky po solárních produktech za prémiové ceny.

Přeloženo z angličtiny. 

Původní text k nalezení zde

Autor článku : Přeložili stážisté Luďka Niedermayera - Antonín Kotrba a Vilém Allo
Zdroj : BloombergNEF