Big_loader_ajax

Směrnice o jmenné evidenci cestujících: cestovat volně a zároveň reagovat na zvyšující se bezpečnostní rizika?

03.03.2017

Téměř po 5 letech prudkých a peprných debat a po zvýšených bezpečnostních rizicích spojených s teroristickými útoky, jejichž počet během posledních let vzrostl, schválil Evropský parlament 15. dubna 2016 novou směrnici upravující používání jmenné evidence cestujících v rámci EU za účelem předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti.

Směrnice byla schválena 461 hlasy, 179 poslanců bylo proti a 9 poslanců se zdrželo hlasování. Co je podstatou dané směrnice a proč bychom o ní měli mluvit? Směrnice umožňuje shromažďovat základní údaje cestujících: jméno, pohlaví, věk, termín jejich letu a jeho itineráře včetně zavazadel, způsobu placení aj. Údaje, které díky směrnici bezpečnostní složky zemí dostanou, mohou být použity třemi způsoby, při vyšetřování a trestním stíhání činů, které již byly spáchány nebo při zajištění cestujících před tím, než daný čin spáchají nebo v jeho průběhu. Údaje také mohou být použity pro vytváření analýz, které se poté mohou použít pro posouzení cestujících před jejich příjezdem nebo odjezdem.

Tím, že Evropský parlament danou směrnici o jmenné evidenci cestujících schválil, ukázal, že je schopen reagovat na situaci spojenou se zvyšujícím se počtem teroristických útoků v Evropě a s faktem, že se Evropané necítí v Evropské unii bezpečně. Evropský parlament tak reagoval na mimořádný průzkum veřejného mínění, který byl provedený Eurobarometrem a v němž se občané Evropy vyjádřili, že by chtěli vidět ze strany EU více aktivity v oblasti boje proti terorismu. 82% občanů žádalo, aby EU v těchto směrech pracovala více. Evropský parlament ukázal, že respektuje principy volného pohybu a základních svobod a je zároveň schopen reagovat na požadavky svých občanů schválit legislativní dokument, který má za úkol zajistit jejich bezpečnost. Evropský parlament tímto dal najevo, že není rigidním a že je schopný se se situací vypořádat a prosadit legislativu, která odpovídá na výzvu občanů.

Proč je pro nás jmenná evidence tak důležitá? Jmenná evidence cestujících je k prospěchu všem občanům Evropské unie, protože zvyšuje jejich bezpečnost. Díky tomu že máme volný pohyb v rámci schengenského prostupu, je pro předejití slabým místům v bezpečnosti nezbytné, aby se údaje ze jmenné evidence shromažďovaly, zpracovávaly a aby si je členské státy vyměňovaly. Cestování v rámci EU i mimo ni by proto mělo být bezpečnějším. My v dnešní době cestujeme často a cestování je jedním z našich koníčků a je pro nás velkým pozitivem. Toto opatření tak díky kolektivnímu soudržnému postupu přispěje ke zvýšení bezpečnosti EU a my se budeme v Evropě cítit bezpečněji, i když budeme cestovat mimo ní, na letištích s vědomím, že Evropský prostor je chráněn a bezpečnostní složky mají páky, díky kterým mohou předcházet a zabraňovat trestným činům. Můžeme tak našim rodičům, při jejich obavách o naše bezpečí v rámci našich zahraničních cest přesně popsat, že zde existuje systém, který má zabraňovat ohrožování našich svobod a že právě díky evropským institucím byl daný systém zřízen.

Nelze říci, že směrnice přímo odstraní zločin a teror ale velice pomůže policii a zpravodajským službám s potíráním boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Teroristické útoky mezi lidmi často vedou k nedůvěře k systému a častým myšlenkám k tomu, že autority nedokážou zabraňovat podobným věcem. Směrnice nám ukazuje, že se Evropa jako celek snaží zabraňovat budoucím teroristickým útokům a podobným zločinům a více hlídat své vnější hranice. Údaje umožní donucovacím orgánům identifikovat osoby, které byly dříve neznámé, tj. osoby, které nebyly dříve podezřelé z účasti na závažné trestné činnosti a terorismu, ale u nichž analýza údajů naznačuje, že by mohly být zapojeny, a měly by být proto orgány zkoumány. Díky tomu vlastně dojde k předcházení trestné činnost a jejímu odhalování.

Důležité je také zmínit, že směrnice dokázala i harmonizovat ustanovení členských států a zavedla systém, který nastavuje jednotná pravidla pro všechny země EU.  Nejde tedy jen o bezpečnostní argumenty, které ta směrnice má ale i to, že směrnice odstranila obavy nad tím, že by v budoucnu vzniklo 28 odlišných systémů, založených na různých metodách a principech, které by jinak řešili ochranu základních práv. Směrnice tak zabránila tomu, aby došlo k nerovnováze na úrovni ochrany údajů občanů v EU, bezpečnostním mezerám, zvýšením nákladům spojených s tím, že by existovalo 28 systémů namísto jednoho. Díky tomu, že státy budou jmennou evidenci používat před příjezdem cestujících, dané údaje tak umožní orgánům rozhodnout, zdali daná osoba představuje hrozbu pro bezpečnost. To usnadní cestování nás všech a sníží riziko toho, že by jednotlivci byli podrobení zkoumání poté, co vstoupili na území EU, zkoumání, které je často podloženo neracionálními aspekty například barvou pleti aj. Evidence by tak snižovala právě nepodložené předsudky, které komplikují cestování lidem jiného náboženství atd. A cestování s větší bezpečností a bez komplikací je přece pozitivním aspektem, který rádi oceníme.

Proč věřit, že něco takového bude fungovat? Podobné dohody již na světě jsou například Dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií, obdobné smlouvy jsou dojednány s Kanadou nebo Austrálií. V rámci těchto smluv by data předávána pouze jednosměrně USA, Kanadě nebo Austrálii. Evropská unie touto směrnicí dohodla něco, co v jiných zemí existuje už dávno let a data se zde sdílejí a dopomohla EU být na stejné bezpečnostní úrovni s dalšími státy. Díky využití údajů ze systému jmenné evidence cestujících budou mít donucovací orgány možnost vysledovat pravidelné trasy například překupníků drog a vystopovat je. Něco co by bez údajů poskytnutých v rámci evidence nemohli dokázat. Díky údajům budou takto moci detekovat vzory podezřelého chování a sledovat je. V dnešní době, která se bohužel vyznačuje i zvýšeným počtem teroristických útoku je jedna věc kterou mají země v Evropské unii problém, a to je sdílení informací, jmenná evidence cestujících se snaží přesně tuto slabinu- v případě cestujících v letadlech- adresovat.

Proč je tedy evropský krok a evropská spolupráce důležitá? Evropská unie a evropské instituce nejsou tak ztuhlé, pomalé, rigidní a neschopné akce jak je to v novinách a v médiích často prezentováno. Instituce dokáži reagovat na podněty od svých občanů a jsou zde proto, aby jim sloužily. Evropská unie je schopna reagovat na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě, sérii teroristických útoku i potenciální hrozbu představovanou evropskými zahraničními bojovníky. Je proto nutné si zapamatovat, že směrnice může zachránit životy, ochrání práva občanů Evropské unie, napomůže pochytat zločince a proto je také nástrojem, který udělá Evropu bezpečnější. A je to také směrnice, která by nemohla být přijata, kdyby zde neexistoval nadnárodní systém, který má za úkol sjednocovat právo a systémy jejich členských zemí. Kdyby nebylo EU vše by bylo více komplikovaným a státy by se na podobné evidenci cestujících jen stěží domluvily a tím nechávaly evropský vzdušný prostor nekrytý.  

Proto si myslím, že by orgány EU měly být vnímány jako kompetentní k řešení situací. Důležité je také zmínit, že data jako taková jsou velmi závažným tématem a mohou nám pomoci v boji proti terorismu a to, že se Evropská unie rozhodla tyto data využívat je velmi plusovým aktem samo o sobě. Jde tedy především o uchovávání dat, která mohou zmíněným subjektům pomoci v rámci jejich práce. Aerolinky tyto data pro své vlastní potřeby shromažďují ale až Evropská unie přišla s myšlenkou, že tyto údaje představují podstatný zdroj informací pro bezpočetností složky a ty by je měly v odůvodněných případech využívat a aerolinky by tyto data v závažných případech měly předat členským státům.  Evropské instituce i přes svůj často špatný mediální obrázek pracují s cílem pomáhat lidem a splnit jejich požadavky. 

Autor článku : Soňa Razsková, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera