Big_loader_ajax

Regulace poplatků za platbu kartami je krokem do neznáma

12.03.2015

Komentář Luďka Niedermayera k regulaci mezibankovních poplatků za platbu kartami.

Regulace mezibankovních poplatků za platbu kartami, kterou tento týden schválil Evropský parlament a k jejíž platnosti je ještě třeba souhlas Rady EU,  je svým způsobem krokem do neznáma, u kterého není zdaleka jisté, zda splní zamýšlený účel, tedy zlevnění zboží či služeb pro koncové zákazníky.

Zabývá se totiž jen jednou částí plateb za použití karty, což souvisí s komplikovaným systémem, který financování a rozvoj bezhotovostních plateb zajišťuje. 

Může se naplnit scénář, že banky si výpadek v příjmech z  plateb kartami budou kompenzovat zdražením bankovních produktů, zatímco ke snížení cen u obchodníků nedojde. Může také dojít ke zpomalení rozvoje bezhotovostních plateb, což bych považoval za velmi nešťastné. 

Hlavní šance je, že trend růstu využití karet zajistí, že častější používání platebních karet vykompenzuje pokles ceny za jednotku transakce a rozvoj bezhotovostních plateb se nezastaví.  
Hlavním důvodem pro podporu regulace pro mne byla situace, kdy v důsledku proběhlých sporů mezi Komisí a společnostmi vydávajícími karty vzniklo netransparentní prostředí, které regulace zpřehlední. 

Nepřijetí regulace by dnešní stav zachovalo, což by bylo zřejmě horší. 

Více než přímou regulaci bych však přivítal vyšší transparentnost poplatků, zejména s ohledem na poměrně vysoké náklady malých firem, které chtějí platební karty přijímat. Jejich situaci však regulace zřejmě nezlepší.

Autor článku : Luděk Niedermayer
Zdroj : www.top09.cz