Big_loader_ajax

Referenda do jednoho pytle nepatří, Piráti

22.02.2018

Diskuse o tom, aby naše země měla zákon o celostátním referendu, nabývá na obrátkách. A s tím roste počet nepřesných či zavádějících informací. Jednu z nich představuje mapka Pirátů.

Ta se snaží navodit dojem, že z hlediska referenda jsme dnes "osamoceni", a mít zákon o referendu – nejlépe ten, který navrhují Piráti (ve svém programu hovoří nejen třeba o referendu o členství v EU a NATO = členství v mezinárodních organizacích, ale třeba navrhují i referenda o schválených zákonech, která je mohou zneplatnit) – je evropská nutnost.

Přitom je ale zřejmé, že se Piráti ve své mapce, kterou vysvětlují potřebu ústavního zákona o obecném referendu, dopouštějí řady faktických nepřesností či zkreslení. Například Belgie je barevně uvedena mezi státy, kde je k vyhlášení referenda nutné přijetí zákona, přitom Belgie je jediným státem EU, kde referendum vyhlásit nelze. Dánsko a Maďarsko figurují ve stejně kategorii, přitom možnost vyhlásit referendum tam vyplývá přímo z ústavy bez nutnosti přijímat zvláštní zákon.

V Německu, které je barevně zařazeno k zemím, kde je referendum zavedené, zase nelze vyhlásit referendum na spolkové úrovni, ale pouze na úrovni spolkových zemí (neblahá zkušenost se zneužíváním celostátního referenda nacistickým režimem). Šedá barva u naší země je též nelogická – referendum je možno vyhlásit ústavním zákonem, a to dokonce v jakémkoli případě. 

V souhrnu platí, že mapka je silně matoucí a háže do jednoho pytle státy s velmi odlišným systémem vyhlašování referend. Například je jistě zásadně odlišné, zda iniciátorem referenda je petice lidí (včetně formulace otázky – což navrhují Piráti) a nebo je cesta k němu v rukách parlamentu (např. Velká Británie, Španělsko, Švédsko, Řecko).

Piráti se krom toho vůbec neobtěžovali vypořádat se s tím, že řada států zakreslených v mapce má upraveno kvorum minimální účasti pro platnost referenda a vymezení okruhu otázek, k nimž referendum vyhlásit nelze. V návrhu Pirátů, nebo přinejmenším v jejich programu, kvorum nenajdete a rozsah toho, k čemu lze referendum pořádat, je neuvěřitelně široký.

Jejich postoj, který se snaží zdůvodňovat mapkou se "šedou dírou" v moři zelené, ve skutečnosti razí cestu k referendům všeho druhu nastavením co nejmírnějších podmínek pro jejich vyhlašování. Nejde vůbec o "upřesnění úmyslu" tvůrců ústavy, ale o nesmírně radikální změnu fungování politického systému. A to způsobem, který jde zcela proti tomu, jak funguje zastupitelská demokracie v Evropě.

Pomáhat si přitom zelenošedou mapkou, která vyvolává dojem, že tímto chtějí Piráti dovést naši zemi do Evropy, je pokrytecké. Pokud by se totiž jejich vize naplnila, naopak by nás z Evropy vyvedla a takový postup je nutno považovat za krajně neodpovědný.  

Autor článku : Jan Tlamycha, odborný asistent Luďka Niedermayera