Big_loader_ajax

Reakce Luďka Niedermayera na komentář "Cvičené opice v parlamentu" od Václava Klause ml.

04.07.2018

Poslanec Václav Klaus má asi za to, že všichni kromě něho jsou v parlamentu opice ovládané temným Bruselem a on jediný tuto strašnou situaci prohlédl a bije na poplach.

Takže, k tomu pár drobností:

1. Ten takzvaný Brusel jsou poslanci zvolení v podobných volbách, kde byl zvolen on, a ministři zemí, které parlament do funkcí dosadil. Možná by se s nimi o tom měl pobavit.
2. Myslím, že stejně jako on se ne zrovna s pochopením dívá na jejich práci, tak se třeba starosta města či vesnice dívá na některé navýsost suverénní produkty zákonodárství našeho parlamentu (a někdy mají pravdu, jindy ne).
3. Pan poslanec zřejmě nepochopil, že pokud má být v Evropě společný trh, musí platit nikoliv desítky národních pravidel, ale jen jedny. A na nich se, ve spolupráci s národními kolegy, podílíme. A samozřejmě není toho málo.
4. Ne vždy se vše daří (myslím, že nejen v Unii) a úroveň Unie může mít tendenci porušovat princip subsidiarity = řešit na unijní úrovni věci, co lze dobře vyřešit státy, či vyžadovat státní zásahy tam, kde lépe funguje místní rozhodování. K tomu je náš parlament vybaven mechanismy (kartami), které mohou právě porušení subsidiarity napadnout. Třeba se s tím pan poslanec časem seznámí.

Jinak, v "autolegislativě" bylo hodně částí výhradně národní povahy a ty mi obvykle dávaly smysl. Pokud s nimi VK nesouhlasí, má prostě jiný politický názor. Pokud ho balí ne do argumentů, ale ironie, je to jeho věc.

Kromě toho, úprava asi byla vyvolaná dominantně úpravou podmínek pro homologace a provoz vozidel v Unii, tedy právě nutnou podmínkou pro fungování jednotného trhu. A také reakcí na to, že auta, více než je nutné, kazí vzduch a ohrožují životy lidí. Ale to asi pana Klause nezajímá vůbec...

Autor článku : Luděk Niedermayer