Big_loader_ajax

První týden v Evropském parlamentu v Bruselu

20.09.2018

První dojmy stážistky Adriany Trejtnarové.

Moje stáž začala seznámením se se svými kolegy (spolu-stážisty) a s asistenty pana europoslance Niedermayera. Poté následovala prohlídka po budově Parlamentu. Evropský parlament na mě zapůsobil jako takové městečko ve městě, kde najdete snad vše, počínaje restauracemi, kavárnami, různými obchůdky a bufety, poštou, kadeřnictvím, bankami až třeba po posilovnu, takže se musím přiznat, že první dny byly, a stále jsou, trochu náročnější, co se týče orientace a hledání různých místností. Prvním úkolem, který nám byl zadán, bylo každodenní vyzvedávaní pošty, která přichází na dvě různá místa podle důležitosti obsahu. Následně jsme byli seznámeni se systémem fungování kanceláře pana europoslance, kde nám byl mimo jiné také poskytnut pracovní e-mail pana Niedermayera. Na tento pracovní e-mail dochází denně několik pozvánek na různé události, jednání a akce, které jsou pořádány jednotlivými kancelářemi europoslanců nebo různými organizacemi v Evropském parlamentu. Jedním z dalších úkolů je vyhlédnout si událost a konference podle svých zájmů, kterých se můžeme účastnit, a získat tak možnost obohatit a rozšířit si své vědomosti v daném tématu.

Před samotným setkáním s panem europoslancem nám asistentka pana europoslance podala důležité informace a nastínila, v jakém duchu se náš první rozhovor s panem Niedermayerem povede. Mně osobně je nejblíže sociální sféra, a především romská problematika, konkrétně dluhová problematika, nezaměstnanost, vzdělávání, které podmiňuje úspěšnost na trhu práce a sociální vzestup apod.

Pan europoslanec po zjištění mých zájmu a směru, kterým se chci ubírat, navázal na tuto oblast a velice zajímavě vyprávěl o romské europoslankyni Lívii Járóka, která v Europarlamentu působí. Po setkání s ředitelkou zdejší organizace ERGO jsem zjistila velmi milou a příjemnou informaci, že v Evropském parlamentu není pouze jedna Romka na postu europoslankyně, nýbrž zde působí čtyři romští europoslanci.

První konference, které jsem měla možnost se zúčastnit, se vztahovala k daňové povinnosti, kde se řešila trvalá reforma digitální společnosti. Po této zkušenosti musím ještě více obdivovat překladatele, kteří v Parlamentu pracují, a to nejen z čistě profesního překladatelského hlediska. Připravenost, profesionalita a pohotovost překladatelů byly pro mě hned první den velkým zážitkem. V dalších dnech jsme se zabývali různými úkoly jako například různé zpracování překladů nebo také účast jedné konference, ze které bylo nutné zpracovat zápis. Cílem konference bylo vyjednat obchodní dohodu v oblasti snížení celní zátěže  u průmyslového zboží, případně sjednocení bezpečnostních standardů. I když téma dané konference mi nebylo zcela blízké, byla jsem ráda za získanou zkušenost a možnost nahlédnout do velmi úzce zaměřených evropských problematik, a zároveň do obecnějších otázek týkajících se Evropské unie jako celku.

Autor článku : Adriana Trejtnarová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera